inner image

Με αλφαβητική σειρά στα ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου τα δελτία μετακίνησης ΑμΕΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

        

            Ηράκλειο 13-12-2016           

 

 

 

 

        Ενημερώνονται οι δικαιούχοι ή/και κάτοχοι ήδη δελτίων Μετακίνησης ΑμΕΑ ότι η ανανέωση αυτών ή έκδοση νέων δελτίων για το έτος 2016, θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 12-12-2016 μέχρι τις 31-1-2017

Α) στην αρμόδια Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κρήτης (οδός 1770, κτήριο παλιάς Κλινικής Ιπποκράτειου) ή και

Β) στα κατά τόπους ΚΕΠ μόλις παραληφθούν τα σχετικά αυτοκόλλητα εντός των επόμενων ημερών.

Γι΄αυτό και οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να αποφύγουν την ταλαιπωρία στα ΚΕΠ του Δήμου την παραπάνω περίοδο θα πρέπει να προσέρχονται με την ακόλουθη αλφαβητική σειρά στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου Ηρακλείου.

 

Ημερομηνίες

Αρχικό Γράμμα δικαιούχων

   19-21/12/16

Α-Β

   22-23/12/16

Γ-Δ

   26-27/12/16

Ε-Ζ-Η

   28-29/12/16

Θ-Ι

   02-05/01/17

Κ-Λ

   09-11/01/17

Μ

   12-13/01/17

Ν-Ξ-Ο

   16-17/01/17

Π-Ρ

   18-20/01/17

Σ-Τ-Υ

   23-25/01/17

Φ-Χ-Ψ-Ω

   26-27/01/17

Αλλοδαποί από Α-W

   30-31/01/17     

Όσοι δεν προσήλθαν στην αρχικά ορισμένη ημερομηνία

 

            Η ισχύς της ανανέωσης ή των νέων Δελτίων που θα εκδοθούν θα είναι για το εναπομένον χρονικό διάστημα του 2016 και για όσο διάστημα μέσα στο 2017 απαιτηθεί για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Άτομα με Αναπηρίες:

- Ελληνικής υπηκοότητας, - υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και 
   υπήκόοι Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
   (Ε.Ε.Ο.Χ.), -  υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή
   Σύμβαση

- υπήκοοι Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από
   εργατικό
ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,

- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, σε καθεστώς |
   παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

-  να έχουν  ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

- το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημα να είναι έως 23.000 ΕΥΡΩ
   και το συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 
  29.000
   ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ  για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του
   δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον  φορολογούμενο, εφόσον αυτό 
   παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω,

   Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή
   φορολογούμενο  με  ειδικό τρόπο.

Επίσης οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

 

            Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης (τηλ. 2813-412.511) ή/και τα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου.

            ΚΕΠ Ανδρόγεω 2813 401.000 ή 401.011

            ΚΕΠ Πλαστηρα 2813 406.300 ή 307 ή 316

            ΚΕΠ Ν.Αλικαρνασσού 2813 409.874 ή 876 ή 877

            ΚΕΠ Παλιανής 2813 400.810 ή 811

            ΚΕΠ Αγ.Μυρωνα 2813 400.031 ή 033

            ΚΕΠ Προφ.Ηλιά 2813 400.507 ή 508.           

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 

-  Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου
    ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
-  Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό
   ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο
   επιδοματούχων από τους Δήμους.

- Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού
   Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την   
   οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.
-  Για τους δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και 
   Β.Ν.Κ.  που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων, και για τους συνοδούς
   τους απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.

-  Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικείας Οικονομικής 
    Εφορίας για το προηγούμενο φορολογικό έτος (2015).
-  Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες ,με συνοδό 3  
   φωτογραφίες.

 

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ.


- Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά  
  από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση
  Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από
  το ατύχημα.


- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου
   διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου
   Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.


Σε περίπτωση απώλειας, η οποία βεβαιώνεται από αστυνομική Αρχή, δύναται να   
χορηγηθεί βεβαίωση από την αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα ότι ο δικαιούχος  ήταν κάτοχος κάρτας ΑΜΕΑ.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE