inner image

Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα A2UFOOD

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 30-09-2018

 

Ο Δήμος Ηρακλείου απευθύνει Ανοικτή Πρόσκληση σε πιθανά ενδιαφερόμενα φυσικά (ΔΗΜΟΤΕΣ) ή νομικά πρόσωπα (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ, κλπ.), προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις του έργου A2UFood, που περιλαμβάνουν:

α) Δημιουργία δικτύου οικιακής κομποστοποίησης με οικιακούς κάδους
κομποστοποίησης, με στόχο τα λαχανικά και τα απόβλητα κήπων,

β) Δημιουργία δικτύου κομποστοποίησης κτιρίων αστικών διαμερισμάτων,
στο οποίο θα λειτουργούν Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (Οι ΑΜΚ
είναι μικρές, κλειστές, ολοκληρωμένες μονάδες κομποστοποίησης, με
μηδενικές εκλυόμενες οσμές και διασταλάζοντα υγρά), που θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία όλων των μορφών αποβλήτων τροφίμων που παράγονται στο κτίριο (κρέας, ψάρι και μαγειρεμένα τρόφιμα), σε χώρους του Δήμου ή μιας πολυκατοικίας ή ομάδας πολυκατοικιών ή σε οποιοδήποτε χώρο αστικού ενδιαφέροντος, όπου οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εναποθέτουν τα παραγόμενα βιοαπόβλητα, χωρίς την ανάγκη συλλογής και μεταφοράς τους.

 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας των ΑΜΚ που βρίσκονται σε πολυκατοικίες και δημόσιους χώρους, θα χρησιμοποιηθούν σύγχρονοι αισθητήρες συνδεδεμένοι σε σύστημα καταγραφής πραγματικού χρόνου.

Για τη εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας των μηχανικών
κομποστοποιητών, η πρόσβαση σε αυτούς θα γίνεται μόνο με τη χρήση
προσωπικής μαγνητικής κάρτας. Όσον αφορά τους οικιακούς
κομποστοποιητές, ο έλεγχος της λειτουργίας τους θα γίνεται μέσω μιας
εύχρηστης εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που θα διανεμηθεί δωρεάν στους
ιδιοκτήτες. Σε δεύτερη φάση θα γίνει αξιολόγηση της ικανοποίησης των
πολιτών από την χρήση των κομποστοποιητών μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας και ερωτηματολογίων.

Ελάχιστες Προδιαγραφές συμμετοχής για Αυτόνομους Μηχανικούς Κομποστοποιητές:
1. Πολυκατοικία με τουλάχιστον 20 διαμερίσματα,
2. Ομάδα Πολυκατοικιών με τουλάχιστον 20 διαμερίσματα,
3. Ελεύθερος διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης 100 έως 150m2 .

Ελάχιστες Προδιαγραφές συμμετοχής για οικιακό κομποστοποιητή:
1. Οικία με κήπο
2. Ύπαρξη ασύρματου δικτύου
3. Εξοικείωση με τη χρήση έξυπνου κινητού τηλεφώνου (smart phone)

Παροχές Δήμου στους συμμετέχοντες:
1. Σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης οργανικών αποβλήτων
2. Εκπαίδευση χειριστών για συστήματα Διαλογής στην Πηγή
3. Παροχή ειδικού εξοπλισμού (π.χ. οικιακός κομποστοποιητής,
κομποστοποιήσιμες σακούλες, κάρτα ασφαλείας),
4. Παροχή ή απομάκρυνση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικό
λίπασμα ή κόμποστ).


Οι μονάδες φιλοξενίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής
συμπληρώνοντας και επιστρέφοντας το συνημμένο ερωτηματολόγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κ. Μανώλης Σκαρβελάκης
Project Manager του έργου A2UFood για τον Δήμο Ηρακλείου ( +2813
409631, +2810 379482 * skarvelakis-m@heraklion.gr,

Δρ. Ιωάννης Δαλιακόπουλος Τμήμα Γεωπονίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό δρυμα Κρήτης Ηράκλειο 71410, Κρήτη ( +30 6947841439 * idaliak@staff.teicrete.gr


Το A2UFOOD είναι πρωτοποριακό πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων, με βασικό στόχο την μείωση των οργανικών απορριμμάτων, την προώθηση της μεθόδου Διαλογής στην Πηγή, την ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας και την αύξηση των ποσοτήτων κομποστοποίησης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE