inner image

ΓΓΙΦ: "Γυναίκες και κλιματική αλλαγή"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο διακριτός ρόλος της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών

στον αγώνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 

(COP24, Κατοβίτσε Πολωνίας, 2-15 Δεκεμβρίου 2018) 

Ο ενεργός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων

 

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 24ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή στην πρωτεύουσα της Επαρχίας Σιλεσίας στην Πολωνία με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών από 196 χώρες, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή της Συμφωνίας για το Κλίμα (Παρίσι 2015). Η Πολωνική Προεδρία εστίασε το πρόγραμμά της σε τρεις πυλώνες: τεχνολογία, άνθρωπος, φύση.

Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν τρεις πρωτοβουλίες της με την υιοθέτηση από τη συντριπτική πλειοψηφία των εθνικών αντιπροσωπειών ισάριθμων Διακηρύξεων αναφορικά με: α) την ηλεκτροκίνηση και τη μηδενική εκπομπή ρύπων, β) τη δίκαιη και αλληλέγγυα ανάπτυξη, όπως και γ) την προστασία των δασών στον πολυεπίπεδο αγώνα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ειδικά για τον τομέα της ισότητας των φύλων, ξεχωριστή σημασία έχει η Διακήρυξη της Σιλεσίας για τη μετάβαση σε ένα δίκαιο και αλληλέγγυο σύστημα αειφόρου ανάπτυξης, η οποία υιοθετήθηκε από αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό:

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/List_of_Leaders_and_Parties_endorsing_the_Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_updated.pdf

Το κείμενο της τρισέλιδης Διακήρυξης διαρθρώνεται σε δύο μέρη, το προοίμιο και το κυρίως μέρος με επτά συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες εντάσσονται σε ισάριθμες παραγράφους: https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration.pdf .

Η δεύτερη παράγραφος αναφέρεται με σαφήνεια στην ανάγκη δημιουργίας αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για γυναίκες και άνδρες μέσω αναπτυξιακών μέτρων, τα οποία προάγουν υποδομές με σεβασμό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον για γρήγορη και αποτελεσματική ανακούφιση από τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ειδικά σε ευπαθείς περιοχές του πλανήτη.

Αξίζει να επισημανθεί με έμφαση ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) έχει αναδείξει με τον πιο έντονο τρόπο την ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες έχουν επαινεθεί από τη διεθνή κοινότητα, όπως καταδεικνύει η εμπεριστατωμένη έκθεση που ακολουθεί: http://www.isotita.gr/%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CF%8D/ 

Επιπλέον, η ΓΓΙΦ σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργάνωσαν το σχολικό έτος 2016-2017 τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας video και blog – ιστολογίου με τίτλο «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για τους/τις μαθητές/-τριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η ανάδειξη του φύλου ως αναλυτική κατηγορία στη σχέση με το περιβάλλον. Η διάσταση του φύλου στη μελέτη του περιβάλλοντος προωθεί ένα άλλο  σχεσιακό υπόδειγμα, το οποίο αμφισβητεί τα κυρίαρχα μοντέλα για τις ανθρώπινες σχέσεις. Υποστηρίζει την κοινωνική ανάπτυξη στη βάση της ισότιμης και αμοιβαίας συμβίωσης με όρους σεβασμού του περιβάλλοντος, κάτι που προϋποθέτει και προσβλέπει συνάμα στον ανασχηματισμό των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων/δομών.

Η προσέγγιση του περιβάλλοντος υπό την οπτική του φύλου αποτελεί σχετικά νέο αντικείμενο για το θεωρητικό χώρο του φύλου αλλά και των κέντρων λήψης αποφάσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε εθνικό επίπεδο, η διοργάνωση του διαγωνισμού αυτού αποτέλεσε καινοτόμα δράση, δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ανάλογη ενέργεια στο παρελθόν και για τη ΓΓΙΦ συνιστά την αφετηρία για παρεμφερείς μελλοντικές πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο πεδίο σχεδιασμού πολιτικών και δράσεων.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΓΓΙΦ εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Γυναίκες και Περιβάλλον» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

 

Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                 

Το  Γραφείο Τύπου,  18/12/2018           

Τηλ 2131511102

Ε-mail: gramggif@isotita.gr

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE