inner image

Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες: Πρόταση διαμόρφωσης δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024

Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες

ΗΡΆΚΛΕΙΟ  13/11/2023 

ΘΕΜΑ : Πρόταση διαμόρφωσης  δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  για  το έτος 2024

Προς  το Δημοτικό συμβούλιο  Ηρακλείου

 Κοιν. Οικονομική επιτροπή

           Αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Βασιλάκη

          Τμήμα  προϋπολογισμού  

Αξιότιμοι κύριοι

    H πρόταση   για   την   διαμόρφωση των δημοτικών τελών     και   ηλεκτροφωτισμού   κατατέθηκε την Παρασκευή 3-11-2023   για σύγκλιση συνεδρίασης   οικονομικής   επιτροπής   την Τετάρτη   8-11-2023.  Η  εισήγηση  ήταν  απλώς ενημερωτική  χωρίς την αναγκαία  τεκμηρίωση  για τις  προτεινόμενες   αυξήσεις.  Το γεγονός  αυτό μας οδήγησε στην κατάθεση   σχετικής παρέμβασης  την  Δευτέρα 6 -11-2023, για την κατάθεση  των απαραίτητων εγγράφων τεκμηρίωσης.  Οι απαντήσεις  στάλθηκαν   από τον αντιδήμαρχο  κ. Βασιλάκη  στις 8/11/2023 λίγο πριν την συνεδρίαση της Ο.Ε και επίσημα από την οικονομική  επιτροπή στις 9/11/2023 . Είναι κατανοητό  γιατί η ενναλακτική μας πρόταση δεν κατατέθηκε και στην οικονομική επιτροπή ( λόγω χρόνου ) και κατατίθεται σήμερα απευθείας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Μας προκαλεί όμως  εντύπωση το γεγονός ότι για ένα τόσο σοβαρό  θέμα , η δημοτική αρχή επιλέγει   όχι την  έγκαιρη  ενημέρωση  για  την  διερεύνηση  δυνατοτήτων  συναίνεσης αλλά  την επιβολή  στην ουσία των επιλογών της .  Δύσκολοι καιροί, δυσκολότερες επιλογές , στο τέλος της θητείας της ……….

Με  το σημερινή μας παρέμβαση  καταθέτομε  εναλλακτική πρόταση  για  την διαμόρφωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού .

α. έξοδα που πρέπει να καλύπτονται από τα ανταποδοτικά τέλη ( κωδ.20. Προϋπολογισμού)  

  πίνακας  1.   Προϋπολογισθέντα και  υλοποιημένα  τα  έτη 2018 – 2022 και εκτίμηση    

                                                           2023  ΔΑΠΑΝΕΣ

Έτος

Προϋπολογισθέντα

Υλοποιημένα

             ποσοστό

2018

 

11.042.362,35

 

2019

18.199.230,17

11.737.748,04

65%

2020

20.209.071,99

14.267.559,27

70%

2021

18.433.221,98

13.120.543,64

71%

2022

23.324.632,85

18.189.440,49

78%

2023 εκτίμηση

20.304.183,72

15.971,166,00

                 78%

2024 πρόταση

 

 

 

 

 Πίνακας 2  πρόταση Ενεργών Πολιτών για  προϋπολογισμό εσόδων 2024

οικιακά

 

      Μ2

Τιμή μ2

    σύνολο

 

Αστικά

7.863.798

0,98

   7.706.522,04

 

Περιαστικά

    729.359

0,95

       692.891,05

επαγγελματικά

 

 

 

 

 

αστικά

2.943.417

3,40

 10.007.617,80

 

περιαστικά

   454.225

3,00

   1.362.675,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 19.769.705,89

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟ

 

 

 

   1.200.000,00

ΚΟΙΝΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 

 

 

     -600.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 20.369.705,89

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  3    Πρόταση  Ενεργών πολιτών για  πρόβλεψη δαπανών  2024 

Κ.Α

Υπηρεσία καθαριότητας

2023 ( εκτίμηση )     31/12/23

2024 (πρόβλεψη )

20.

 

15.971.186,72

19.169.705,89

20.6

 

15.559.463,97

18.413.316,27

20.7

 

          7.051,01

      438.389,62

20.8

 

      364.671.74

      318.000,00

 

ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΑ

 

  1.200.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 20.369.705,89

 

 

 

 

 

Επίσης  κατατίθεται πίνακας  ( 4 )   συνοδευτικά  όπου  υπάρχει αναλυτική κατάσταση δαπανών  για  κωδικό προϋπολογισμού   20 . 

Οι προτεινόμενες αυξήσεις 10% , κινούνται στα  πλαίσια του πληθωρισμού και όσο και αν η συγκυρία  είναι δύσκολη θεωρούμε ότι μπορούν να ενσωματωθούν στον οικογενειακό και  επιχειρηματικό προϋπολογισμό. Είναι απαραίτητο όμως η Δημοτική αρχή να εξετάσει και να υλοποιήσει όλες τις δυνατότητες  βελτίωσης και απόδοσης  στους δημότες καλύτερων  συνθηκών καθαριότητας και φωτισμού στην πόλη . Είναι σημαντική παράμετρος ποιότητας ζωής , εικόνας της πόλης  και ανταπόδοσης παροχών στους Δημότες.

Ο Δήμος  βέβαια  πρέπει πολύ σοβαρά να εξετάσει και την σημαντική απόκλιση που παρουσιάζεται στις εισπράξεις ανταποδοτικών με τους   προγραμματιζόμενους στόχους. Στον πίνακα 5  που ακολουθεί φαίνεται πολύ καθαρά αυτή η απόκλιση

 

έτος

Προϋπολογιζόμενες εισπράξεις

Πραγματικές εισπράξεις 

Ποσοστό  υλοποίησης

2019

13.574.700,33

13.745.162,62

       101%

2020

13.559.235,43

11.399.932,35

          84%

2021

12.466.331,49

12.125.755,56

          97%

2022 

20.687.173,00

14.245.534,81

          69%

2023 προβ

15.188.056,88

10.769.363,27

 

 

Τέλος  δεν μπορεί να αγνοηθεί  το τεράστιο κόστος που έχει μεταφερθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ  στους δημότες  μέσα από την επιβολή του τέλους ταφής  και των αυξήσεων λόγω ενεργειακού κόστους .  Όταν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές διαχείρισης  και  μπαίνουν τεράστια  προβλήματα  με την σύσταση και λειτουργία ενεργειακών κοινοτήτων  μόνο οι δημότες δεν ευθύνονται για να πληρώνουν ( στην κυριολεξία ) αυτές τις δαπάνες.  Από την άλλη πλευρά  , ο Δήμος πρέπει να  «σκύψει» σοβαρά στην  δική του ευθύνη για το κόστος της διαχείρισης. Η ανακύκλωση παραμένει πολύ χαμηλά, τα νέα σχέδια ανακύκλωσης προχωρούν με ρυθμό χελώνας και ασυντόνιστα , δεν έχει κατασκευαστεί κανένα πράσινο σημείο, γωνιά κ.α  Τα απορρίμματα του Δήμου μας  χρόνια τώρα στην  μερικώς ή  ολικά  εντελώς ανεπεξέργαστα καταλήγουν στο χώρο ταφής. Δεν μπορεί δυστυχώς να συνεχιστεί με αυτές  τις αποδόσεις το  Θέμα καθαριότητα – διαχείριση απορριμμάτων .

   Παρακαλούμε να τεθεί υπ  όψιν  του Δημοτικού Συμβουλίου στην σημερινή του συνεδρίαση και να τεθεί προς έγκριση.

 

Με εκτίμηση 

 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

 

  • Συνοδευτικά πίνακας  4  με δαπάνες  κωδικού 20
  • Συνοδευτικά πίνακας  5  με  προτεινόμενα τέλη ανά κατηγορία 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE