inner image

Προμήθεια οικοδομικών υλικών (ΟΜΑΔΑ 1) για την επισκευή του κτιρίου του ΚΔΑΠ Ασιτών

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, τηνπρομήθεια οικοδομικών υλικών (ΟΜΑΔΑ 1) για την επισκευή του κτιρίου του ΚΔΑΠ Ασιτών που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού - Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 49/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΚΩΖΟΚ6Ξ-ΔΤΓ). 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/αΑ-179/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΚΥΟΚ6Ξ-26Ι,  ΑΔΑΜ : 22REQ010443818)

Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται στην με αριθμό 49/2022 (ΑΔΑ: 9ΚΩΖΟΚ6Ξ-ΔΤΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο γενικό σύνολο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά (Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός, Γραφείο 7 ισόγειο) για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗ.Κ.Ε.Η., 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ – ΣΚΑΛΙΔΗ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE