inner image

Προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο που συνδιοργανώνει η ΔΗ.Κ.Ε.Η.

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε οικονομικό φορέα, την προμήθεια ξυλείας στο πλαίσιο διοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικο Κάστρο που συνδιοργανώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος &  Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου. Οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός  εξειδικεύονται και εγκρίνονται στην με αριθμό 151/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΗΥΟΚ6Ξ-9ΕΥ) απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α ΑΑΥ Α-232/2022 (ΑΔΑ: 9ΡΩ6ΟΚ6Ξ-ΠΚΓ, ΑΔΑΜ: 22REQ011175092)

Η ανάθεση των προμηθειών που περιγράφονται στην με αριθμό 151/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΗΥΟΚ6Ξ-9ΕΥ)  απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο γενικό σύνολο,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Λόγω του κατεπείγοντος παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική σφραγισμένη προσφορά (Διονυσίου 13Α Νέα Αλικαρνασσός, Γραφείο 7 ισόγειο) για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Πέμπτη 08 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:30 μ.μ.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Φορολογική ενημερότητα

β. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

γ. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαιωμένο το ιδιόχειρο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος της ανωτέρω ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.

δ. Εφόσον είσαστε νομικό πρόσωπο, παρακαλούμε να μας αποστείλετε επιπλέον τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρίας σας, όπως, για παράδειγμα, τελευταίο δημοσιευμένο καταστατικό ή πρόσφατο πιστοποιητικό νόμιμης εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ ή υπεύθυνη δήλωση με τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας σας.

Σημειώνεται ότι το γνήσιο της υπογραφής βεβαιώνεται ψηφιακά από την ιστοσελίδα  gov.gr

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE