inner image

Δημοπρασία για την εκποίηση Κατεστραμμένων Υλικών, Μεταλλικών & Πλαστικών Κάδων Απορριμάτων, Παλαιών Ανταλλακτικών Οχημάτων, Μπαταριών, Οικισμοί Περιπτέρων, Κλιματιστικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ,  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, METAΛΛΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

 

                                               Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α. Ισχύουσες διατάξεις:

 • Το ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α/1981), περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων,
 • Την Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
 • Το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α/2004), περί μέτρων, όρων και προγραμμάτων για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
 • Την υπ’ αριθμ. Οικ. 105136/2004 Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 907 Β/2004) περί εγκρίσεως του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ),
 • Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006), περί κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
 • Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/2010), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης,
 • Το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Β’/14-04-2014) περί επειγουσών ρυθμίσεων Υπουργείου Εσωτερικών,
 • Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/2010), περί ενισχύσεως της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 • Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α/2007), περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις,

 

Β. Τις Αποφάσεις:

 1. 1.       1. Την 203/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία συγκροτεί και ορίζει: Την Επιτροπή εκτίμησης κινητών πραγμάτων  και επιτροπή εκποίησης κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου (άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981)
 2. 2.       Την 260/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, περί έγκρισης εκποίησης κινητών πραγμάτων (κατεστραμμένων υλικών) κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου
 3. 3.       Την  1047/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίνονται οι όροι της Διακήρυξης διενέργειας της πρόχειρης φανερής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών πραγμάτων (κατεστραμμένων υλικών) του Δήμου Ηρακλείου

 

Προκηρύσσει

Πρόχειρη, φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για:

την εκποίηση κινητών πραγμάτων  (μεταλλικοί και πλαστικοί κάδοι απορριμμάτων, παλαιά ανταλλακτικά οχημάτων, μπαταρίες οχημάτων, οικίσκοι περιπτέρων, κλιματιστικά κ.α), με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την εκποίηση των ειδών που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο πακέτο, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα ενδεικτικής τιμής εκκίνησης.

Το  κριτήριο κατακύρωσης είναι η υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Η   ενδεικτική τιμή εκκίνησης  ορίζεται στα 7.200,00€.

Σε περίπτωση συμμετοχής μόνο μιας επιχείρησης στη δημοπρασία η Επιτροπή θα δέχεται προσφορά

οπωσδήποτε ανώτερη από τα αρχικά όρια για το σύνολο της προκηρυχθείσα ποσότητας κατά 0,01 € τουλάχιστον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα.

Η  δημοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου  (1ος  Όροφος κτηρίου Λότζια Αίθουσα  Ανδρέα Παπανδρέου)  την 13/12/2022  ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το ΠΔ 270/1981, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Ηρακλείου.

        Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ποσού 720,00€ υπέρ του συμμετέχοντος το οποίο    θα καλύπτει το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης η οποία ανέρχεται στο ποσό 7.200,00 €:

Προσφορές χωρίς εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.

 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.heraklion.gr  στην διαδρομή : Αρχική ► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες.

 

Αντίγραφο της διακήρυξης  και  των λοιπών  στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν  από την αρμόδιο τμήμα προμηθειών, τηλ. 2813409185-428 ή και την  ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE