inner image

Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου και του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του Δήμου Ηρακλείου ( ΔΟΠΑΦΜΑΗ ).

2. Κοινό Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : ΟΜΑΔΑ1:  15511600-9 και ΟΜΑΔΑ 2: 15511000-3

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 508.066,08 € με Φ.Π.Α, (Καθαρή αξία 449.616,00, ΦΠΑ 13% 58.450,08 €). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 103243

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η 19/02/2021 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 25/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της καθαρής δαπάνης της ομάδας για την οποία καταθέτουν προσφορά. Το ποσό για την ΟΜΑΔΑ 1 είναι 7.492,32 ευρώ (επτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) και για την ΟΜΑΔΑ 2 είναι 1.500,00 ευρώ (Χίλια πεντακόσια ευρώ) και το δηλώνουν  στο ΕΕΕΣ στο σημείο που αναφέρει <<Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:>

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία.

6. Η Διακήρυξη θα  δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.heraklion.gr. Η παρούσα προκήρυξη, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE