inner image

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 15/02/19

Aρ. Πρωτ.: 15193

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).

6)     Το υπ. αρ. πρωτ. 9566/31-01-19 Τεκμηριωμένο αίτημα.

7)     Την Τεχνική Περιγραφή, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.960,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 15-6265.016 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ €

1

Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ιατρείων και φυσικοθεραπευτηρίων για το έτος 2019

CPV: 50000000-5

4.000,00

960,00

4.960,00

ΣΥΝΟΛΑ

4.000,00

960,00

4.960,00

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 26/02/2019 ημέρα Τρίτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα  Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλέφωνα 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται:

-Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου όπου πιστοποιεί ότι το αντικείμενο εργασιών του υποψηφίου αναδόχου είναι σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών της παρούσας μελέτης – πρόσκλησης.

  1. Η οικονομική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στο τιμολόγιο προσφοράς.
  2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Προμηθειών - Δημοπρασιών

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE