inner image

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια σφραγίδων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια σφραγίδων διαφόρων διαστάσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

2)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

4)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 998,20 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.: 10-6614.001  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες ,χαρτοφύλακες μετροταινίες, πινακίδες, κ.λ.π.)Δ.Ε Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι την  20/ 02/2018   στο Πρωτόκολλο  του Δήμου  Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τμήμα  Προμήθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403,  όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες, υπεύθυνοι κ. Τζανιδάκης Β., Μακαρώνας Ε., ∆αµιανάκη Α.,  Φουκαράκη Ζ.         

       Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Η οικονομική προσφορά των συµµμετοχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς
  2. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται. 
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις             τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

Η κατακύρωση της προμήθειας  θα γίνει  µε απόφαση Δημάρχου. 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE