inner image

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Πληρ: Καρτσωνάκη Έλενα

Τηλ. 2810409185  - 428

E-mail: prom@heraklion.gr 

 

Ηράκλειο, 12/07/2018

 

 

Aρ. Πρωτ.: 58291

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης  για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις των άρθρων 54-118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Την 34/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η διάθεση πίστωσης.

6)     Τις Τεχνικές  Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

7)     Την με αρ. πρωτ. 55193/02-07-2018 Απόφαση Αντιδημάρχου με ΑΔΑ 6Ο49Ω0Ο-95Ξ, έγκρισης προμήθειας και τεχνικών προδιαγραφών.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 964,51 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του 60-6473.002 και τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου από το Ε.Π. Κρήτη 2014-2020 »» και αναλύεται ως εξής:

 

A/A

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

 

CPV

1

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Α4 80γρ, 210χ297mm  υψηλής λευκότητας

70

4,00

280,00 €

30199000-0

2

ΜΠΛΟΚ  Α4 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ 50Φ

15

0,50

7,50 €

30199000-0

3

ΚΛΑΣΕΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8-32 ΜΑΥΡΟ

70

1,30

91,00 €

30199000-0

4

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α4 ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

9

1,61

14,49 €

30199000-0

5

ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ Α4 ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

10

0,20

2,00 €

30199000-0

6

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΥΓΡΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΜΥΤΗΣ 0,7mm

15

2,00

30,00 €

 

7

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΛΕ 50ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ

3

6,00

18,00 €

30199000-0

8

ΣΤΥΛΌ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟ 50ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ

1

4,50

4,50 €

30199000-0

9

ΣΤΥΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 50ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ

1

4,50

4,50 €

30199000-0

10

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 12 ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ

3

3,72

11,16 €

30199000-0

11

ΚΟΛΛΑ STICK 40 gr

2

2,50

5,00 €

30199000-0

12

ΧΑΡΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 30cm

2

0,30

0,60 €

30199000-0

13

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

10

0,35

3,50 €

30199000-0

14

ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΥΚΗ ΓΙΑ ΜΟΛΥΒΙ

10

0,18

1,80 €

30199000-0

15

ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΔΙΑΦΑΝΟ 15/33

10

0,60

6,00 €

30199000-0

16

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ ΒΑΡΙΑ

1

1,70

1,70 €

30199000-0

17

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ Ν.64

2

6,00

12,00 €

30199000-0

18

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ Ν.24/6

1

11,00

11,00 €

30199000-0

19

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Ν24/6

15

0,60

9,00 €

30199000-0

20

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Ν64

15

1,00

15,00 €

30199000-0

21

ΑΠΟΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ (καβουράκι )

2

0,75

1,50 €

30199000-0

22

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ ΓΙΑ 30 ΦΥΛΛΑ

2

5,50

11,00 €

30199000-0

23

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 3 σειρών

2

10,00

20,00 €

30199000-0

24

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 6 ΣΕΙΡΩΝ

1

15,00

15,00 €

30199000-0

25

ΤΑΜΠΟΝ Νο2

2

1,24

2,48 €

30199000-0

26

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ

3

0,50

1,50 €

30199000-0

27

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ)

5

0,50

2,50 €

30199000-0

28

ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ 1,5mm

2

0,68

1,36 €

30199000-0

29

ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ 75*75 100Φ\ΤΜΧ

20

0,62

12,40 €

30199000-0

30

ΒΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ ΓΙΑ ΚΥΒΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

2

0,70

1,40 €

30199000-0

31

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ  9*9cm ΛΕΥΚΑ 500Φ\ΤΜΧ

10

1,10

11,00 €

30199000-0

32

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΓΡΟ ΣΤΥΛΟ 

7

1,50

10,50 €

30199000-0

33

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  100ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ 32mm

15

0,30

4,50 €

30199000-0

34

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  100ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ 50mm

15

0,60

9,00 €

30199000-0

35

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ  100ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ 77mm

15

1,40

21,00 €

30199000-0

36

ΚΛΙΠ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 12 ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ 32mm

1

0,80

0,80 €

30199000-0

37

ΚΛΙΠ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ 12 ΤΜΧ\ΚΟΥΤΙ 41 mm

1

1,30

1,30 €

30199000-0

38

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 0.5KG ΚΟΥΤΙ

3

4,00

12,00 €

30199000-0

39

ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ Φ9,7Χ10CM

2

1,00

2,00 €

30199000-0

40

ΚΟΛΛΑ BLUE TACK 80ΓΡ

2

2,30

4,60 €

30199000-0

41

ΨΑΛΙΔΙ ΜΕΓΑΛΟ 21 cm ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΌ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

2

2,00

4,00 €

30199000-0

42

ΚΟΠΙΔΙΑ ΜΙΚΡΟ

2

0,37

0,74 €

30199000-0

43

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ ΠΑΚΕΤΟ Α4 125mic ΤΩΝ 100 ΦΥΛΛΩΝ

20

1,60

32,00 €

30199000-0

44

ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΙΩΝ  BOX\ΚΟΦΤΟ,ΧΑΡΤΙΝΗ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 27*31

5

0,80

4,00 €

30199000-0

45

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

50

0,50

25,00 €

30199000-0

46

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 11,4*22,9

30

0,05

1,50 €

30199000-0

47

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 22,9*32,4

15

0,12

1,80 €

30199000-0

48

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 18*13

15

0,08

1,20 €

30199000-0

49

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ  ΧΕΙΡΟΣ  8 ΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

2

12,00

24,00 €

30199000-0

50

ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 15Χ21 ΔΕΜΕΝΟ

3

3,00

9,00 €

30199000-0

     

ΣΥΝΟΛΟ

777,83 €

 
     

ΦΠΑ 24%

186,68 €

 
     

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

964,51 €

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις  24/07/2018 ημέρα  Πέμπτη  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα  Προμηθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα  τηλ. 2813 409185-428 όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5
  2.  της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  3. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
  4. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις   τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  7. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δήμαρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE