inner image

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μελανιών για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Πληρ: Καρτσωνάκη Ελένα

Τηλ. 2810409185  - 428

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 20.06.2018

 

 

Aρ. Πρωτ.: 51.556

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την  Προμήθεια μελανιών για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ », της Διεύθυνσης Κοινωνικής  Ανάπτυξης  του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:           

1)     Τις διατάξεις των  άρθρων 58 και  118 του Ν. 4412/2016.

2)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4)     Την 46664/14.06.2018 Απόφαση Έγκριση προμήθεια και Τεχνικών Προδιαγραφών.

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.021,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του 60-6473.003 και τίτλο «Υποέργο 4 : Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ» και αναλύεται ως εξής:

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

 
 

 

1

ΜΕΛΑΝΙ   ΟΚΙ   ΜΒ 472 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ (7000 ΣΕΛ.)                 

ΤΕΜ

6

101,08

606,48

 

2

ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ   MC 363 ΕΓΧΡΩΜΟ   (3000 ΣΕΛ.)

ΤΕΜ

2

310,08

620,16

 

3

ΜΕΛΑΝΙ ΟΚΙ    MC 363 ΜΑΥΡΟ  (3500 ΣΕΛ.)

TEM

2

52,44

104,88

 

4

DRAM ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ     OKI MB 472

TEM

3

99,56

298,68

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.630,20

 

 

ΦΠΑ 24%

391,24

 

 

Γ.ΣΥΝΟΛΟ

2.021,44

 

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις  03/07/2018 ημέρα  Τρίτη  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα  Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403-428 όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Η οικονομική προσφορά των συµμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
  2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται. 
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις   τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δήμαρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE