inner image

Προμήθεια για την αντικατάσταση μεταλλικού σκιάστρου στο Καφέ Μαρίνα

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν.4412/2016 για την προμήθεια: «Προμήθεια για την αντικατάσταση μεταλλικού σκιάστρου στο Καφέ Μαρίνα».

H προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται μέχρι του ποσού των 28.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Η αναλυτική διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται από τα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ www.deptah.gr και του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr. Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ δώδεκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών.  
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στα γραφεία της ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού (ΠΣΚΗ, κτίριο Ε΄, 1 ος όροφος, τμήμα πρωτοκόλλου) ΤΚ 71201, Ηράκλειο, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια για την αντικατάσταση μεταλλικού σκιάστρου στο Καφέ Μαρίνα».
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στην έδρα της επιχείρησης.
Πληροφορίες στα τηλ. 2810-241950 και 2810-229618 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE