inner image

Προμήθεια ενός (1) εμπορευματοκιβωτίου ( CONTΑINER ), για τον χώρο αποθήκευσης αναλωσίμων ειδών, στο Αμαξοστασίου του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια ενός (1)              εμπορευματοκιβωτίου ( CONTaINER ), για τον χώρο  αποθήκευσης αναλωσίμων  ειδών, στο Αμαξοστασίου του Δήμου Ηρακλείου  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

2)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

3)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 4.216,00ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του 20-7135.078 και τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το δημοτικό πρατήριο καυσίμων» και αναλύεται ως εξής:

A/A

ΕΙΔΟΣ

CPV

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας (ευρώ)

ΔΑΠΑΝΗ

(σε ευρώ)

1.

Εμπορευματοκιβώτιο ( container ) Διαστάσεων περίπου   Μήκος * Πλάτος * ύψος                                                            (Μ 6,058 mm) x (Π 2.440 mm) x (Υ 2.590 mm)                      με (απόκλιση  ± 0,05m)

44613300-3

Τεμ.

1

3.400,00

3.400,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

       3.400,00

 

Φ.Π.Α. 24 %

         816,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

              4.216,00


Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις  23/04/2018 ημέρα  Δευτέρα  στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα  Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμές ημέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονομική προσφορά των συµμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίμησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις       τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση Δήμαρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE