inner image

Προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 18/10/2017

 

 

Aρ. Πρωτ.: 126519

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.988,20 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.010 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΚΩΔ CPV

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(τεμ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)

1.

16311000-8

Μηχανή κοπής γκαζόν ισχύος 3,5 HP, ύψος κοπής 25-85 cm,πλάτος κοπής 48 cm, βάρος 46 kg και κάδο συλλογής 70 lt. Να διαθέτει τιμόνι ρυθμιζόμενο ως προς το ύψος που να μπορεί να αναδιπλωθεί. Η εκκένωση του χορτοσυλλέκτη να είναι εύκολη, εργονομικό τιμόνι, εύκολο χειρισμό και μαλακή χειρολαβή, πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο με μεγάλη διάρκεια ζωής.

1

650,00

650,00

2.

16310000-1

Βενζινοκίνητο θαμνοκοπτικό κυβισμού 34,6 cm3, ισχύος 1,6 kW/2,2 HP, βάρους 6,1 kg με κεφαλή μεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής καθώς και σύστημα εξάρτησης. Να διαθέτει αυτόματη επαναφορά του διακόπτη σβησίματος και εύκολη εκκίνηση, υπερυψωμένες χειρολαβές.

1

549,00

549,00

3.

16000000-5

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή κυβισμού 23,6 cm3, ισχύος 1 kW/1,3 HP, βάρους 2,6 kg, λάμας 30 cm.

1

330,00

330,00

4.

16000000-5

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο με πάνω χειρολαβή κυβισμού 35,2 cm3, ισχύος 1,8 kW/2,4 HP, βάρους 3,7 kg, λάμας 35 cm.

1

521,00

521,00

5.

16000000-5

Βενζινοκίνητο αλυσοπρίονο κυβισμού 76,5 cm3, ισχύος 4,4 kW/6 HP, βάρους 7,2 kg, λάμας 50 cm. Να διαθέτει λαβή για γρήγορη και απλή ρύθμιση του βάθους κοπής, μεγάλη λαβή εκκίνησης καθώς και βαλβίδα αποσυμπίεσης για ασφαλή εκκίνηση.

1

1298,00

1298,00

6.

16000000-5

Σκαπτική καδένα για την διάνοιξη αυλακιών με τετράχρονο κινητήρα 12HP αερόψυκτο, ηλεκτρικό σύστημα εκκίνησης του κινητήρα (μίζα). Να διαθέτει υδραυλικό σύστημα για την κίνηση εμπρός και όπισθεν με την κίνηση να ελέγχεται από χειρομοχλό. Να διαθέτει χειρομοχλό για την επιλογή της ταχύτητας εργασίας. Να διαθέτει χειρομοχλούς για την αλλαγή κατεύθυνσης κατά την κίνηση του μηχανήματος. Η ταχύτητα εργασίας να κυμαίνεται από 20-180 m/h. Το βάθος κοπής να είναι τουλάχιστον 65 εκ. και να διαθέτει επιλογή για 4 διαφορετικά βάθη. Η κίνηση της αλυσίδας κοπής να γίνεται υδραυλικά. Το καθαρό πλάτος της αλυσίδας κοπής να είναι 10 cm. Να διαθέτει ατέρμονα κοχλία για απομάκρυνση χωμάτων εκσκαφής και ρυθμιζόμενη γωνία χειρολαβών. Να διαθέτει τροχούς αεροθαλάμου χωρίς τακούνια για να μπορεί να εργάζεται και σε χλοοτάπητα. Να φέρει εμπρόσθιο τροχό για την διευκόλυνση της μεταφοράς.

1

2930,00

2930,00

7.

16000000-5

Ψαλίδι μπορντούρας διπλής όψης με στιβαρό σχεδιασμό και μεγάλη διάρκεια ζωής, κυβισμού 23,6 cm3 και ονομαστική ισχύ 0,85 kW/1,15 hp, μήκος λεπίδας 75 cm και σύστημα απορρόφησης κραδασμών.

1

561,00

561,00

8.

16000000-5

Αεροσυμπιεστής μονομπλόκ λαδιού με αεροφυλάκιο 24 lt. Ο κινητήρας της αντλίας να είναι ιπποδύναμης 2 hp (1,5Κw). Να έχει δυνατότητα αναρρόφησης 222 Lt/min και να φτάνει πίεση 8 bar (116 psi). Να έχει μέγιστο βάρος 24 kg.

1

129,00

129,00

9.

43132300-0

Τρυπάνι πνευματικό (κρουστικό δράπανο) ρεύματος. Να έχει ονομαστική ισχύ 850 W, ενέργεια κρούσης 3,2 J και αριθμό κρούσεων αναγώμενο σε αριθμό στροφών 0-4000 rpm/min. Να έχει ονομαστικό αριθμό στροφών 0-900 rpm. Να φέρει ειδική κεφαλή (τσοκ) για την εύκολη και γρήγορη εναλλαγή τρυπανιών (SDS-plus) και να είναι σε θέση να επιφέρει διάμετρο τρυπήματος μπετόν με τρυπάνι 8-16mm ή διάμετρο τρυπήματος σε μπετόν με ποτηροκορώνες έως 68mm, μέγιστη διάμετρο τρυπήματος σε χάλυβα 13mm, μέγιστη διάμετρο τρυπήματος σε ξύλο 30mm. Να φέρει σφαιρική μούφα για την πρόληψη ζημιάς στο καλώδιο, συμπλέκτη υπερφόρτωσης για την προστασία του χρήστη και του εργαλείου, και να επιτρέπει την συνεχή ρύθμιση του αριθμού των στροφών για ένα καθαρό αρχικό τρύπημα. Να μπορεί να ανασταλεί η περιστροφή για καλέμισμα, να έχει περιστρεφόμενη πλάκα ψηκτρών, και να επιτρέπει την δεξιά και αριστερή περιστροφή (με την ίδια δύναμη) για το λύσιμο των μαγκωμένων τρυπανιών.

1

330,00

330,00

10.

43132300-0

Ισχυρό περιστροφικό πιστολέτο ονομαστικής ισχύος 1700 W και ενέργειας κρούσης 19J που να αντιστοιχούν σε αριθμό κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών 1750-2150 /min. Ο αριθμός των στροφών να κυμαίνεται 0-220 /min και να φέρει ειδική κεφαλή (τσοκ) SDS-max. Να δέχεται τρυπάνια πιστολέτου 12 – 52 mm και να επιφέρει σε μπετόν τρυπήματα 30 – 50 mm. Να επιδέχεται τρυπάνια με ποτηροκορώνες για την διάνοιξη τρυπημάτων έως 150mm. Όσο αφορά το κρουστικό τρύπημα να έχει τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 20 m/s2 και ανασφάλεια Κ 1,5m/s2 ενώ όσο αφορά το καλέμισμα να έχει τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 15 m/s2 και ανασφάλεια Κ 2,8m/s2. Η προσφορά να περιέχει α) καλέμι φάρδους 2,5 cm, β) βελόνι και γ) αρίδια 3,2 cm. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής με στιβαρά μεταλλικά στοιχεία, ομαλό ξεκίνημα για καθαρό αρχικό τρύπημα, ρυθμιστή του αριθμού των στροφών για την ιδανική ρύθμιση ανάλογα με την εφαρμογή, αυτόματη ασφάλιση διακόπτη για άριστη άνεση χειρισμού σε περίπτωση συνεχών εργασιών καλεμίσματος και να έχει συμπλέκτη υπερφόρτωσης για την προστασία του χρήστη και του εργαλείου.

1

258,00

258,00

11.

42652000-1

Γωνιακός λειαντήρας/τροχός ονομαστικής ισχύος 720W (αποδιδόμενη ισχύ 300W), εύρος στροφών 2800-11000στροφές/min και να δέχεται διάμετρο δίσκου (και λαστιχένιο δίσκο λείανση) έως 115 mm. Επίσης να δέχεται ποτηροειδή βούρτσα με διάμετρο 75mm. Όσο αφορά τη λείανση εξωτερικής επιφάνειας (ξεχόνδρισμα) να έχει τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 6.5 m/s² και ανασφάλεια K 1.5 m/s². Όσο αφορά την λείανση με φύλλο λείανσης να έχει τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah 3.5 m/s² και ανασφάλεια K 1.5 m/s². Να έχει μικρή περίμετρο λαβής για ιδιαίτερα άνετη εργασία, λεπτή κεφαλή μειωτήρα για άνετες εργασίες ακόμα και σε στενά σημεία, προεπιλογή αριθμού στροφών 6 βαθμίδων για διαφορετικά υλικά, προφυλακτήρα με ασφάλεια περιστροφής για μεγάλη προστασία του χρήστη, προστασία από αθέλητη επανεκκίνηση, ειδικά ανοίγματα αέρα για ιδανική ψύξη του κινητήρα για μεγάλη διάρκεια ζωής.

1

112,00

112,00

12.

16400000-9

Ψεκαστικό συγκρότημα τουλάχιστον 5HP στιβαρού σχεδιασμού με σωλήνα ψεκασμού και ανέμη. Να είναι εύκολη στη μεταφορά και κατάλληλη για ψεκασμούς θάμνων και δέντρων. Η φερόμενη αντλία να είναι τριεμβολική, να βγάζει μέγιστη πίεση 35 atm και να έχει παροχή 33 L/min.

1

387,00

387,00

 

 

 

 

Άθροισμα:

8.055,00

 

 

 

 

Φ.Π.Α 24%:

1.933,20

 

 

 

 

Γ.Σύνολο:

9.988,20

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 30/10/2017 ηµέρα Δευτέρα στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονομική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE