inner image

Προμήθεια δύο (2) μικτών ήχου για την Β.Δ.Β.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Πληροφορίες: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Τηλ.: 2813409730

E-mail: alexandrakis@heraklion.gr

 

 

 

Αριθ. Πρωτ.  101.256

Ηράκλειο 29/08/2017

 

 

ΠΡΟΣ

 

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, την προμήθεια δύο (2) μικτών ήχου, σύμφωνα με προδιαγραφές της τεχνικής μελέτης που έχει εκπονηθεί.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α-1250 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω πρότασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης, σύμφωνα με την 728/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Παρασκευή 8/09/2017. Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1, 712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, με ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΗΧΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΧΤΑΡΙΚΑ»

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

  1. Φορολογική ενημερότητα
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

της Β.Δ.Β.

 

Σάββας Δημήτριος

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE