inner image

Προμήθεια εδεσμάτων-ροφημάτων για τις ανάγκες ημερίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια εδεσμάτων-ροφημάτων για τις ανάγκες της ημερίδας που διοργανώνει η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης την 29η Σεπτεμβρίου 2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 500,55 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6442.001 και αναλύεται ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

A/A

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΕΣ (χωρίς ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΚΑΛΤΣΟΥΝΙ  ΛΥΧΝΑΡΑΚΙ ΜΕ ΓΕΜΙΣΗ ΓΛΥΚΙΑ  ΜΥΖΗΘΡΑ

CPV15612500-6

10

8,00

80,00

2

ΧΟΡΤΟΠΙΤΑKIA  ΜΕ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΟ.

CPV15612500-6

10

9,00

90,00

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΛΑΔΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΙΣΑΜΙ

CPV15612500-6

10

7,00

70,00

ΣΥΝΟΛΟ

240,00

ΦΠΑ 24%

57,60

ΚΟΣΤΟΣ

297,60

A/A

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΕΣ (χωρίς ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΚΑΦΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ (TEM)

CPV15861000-1

150

1,00

150,00

ΣΥΝΟΛΟ

150,00

ΦΠΑ 24%

36,00

ΚΟΣΤΟΣ

186,00

A/A

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  ΜΟΝΑΔΕΣ (χωρίς ΦΠΑ)

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1

ΝΕΡΟ (1,5LIT) ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ

CPV15981300-1

30

0,50

15,00

ΣΥΝΟΛΟ

15,00

ΦΠΑ 13%

1,95

ΚΟΣΤΟΣ

16,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

                        €   500,55

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 15/09/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες  δίνονται από το Τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Οι υποψήφιοι μαζί με την προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν:

  1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
  2. Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα της επιχείρησης.

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
  4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις  τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Ακριβές Αντίγραφο

Δαμιανάκη Κατερίνα 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE