inner image

Συλλογή προσφορών για προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δημοτικών Κοιμητηρίων

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (απορρυπαντικά πλύσης οστών & απολυμαντικών) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.534,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 45-6635.001 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CPV 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

ΣΥΝΟΛΟ

 1.  

ΧΛΩΡΙΟ – ΧΛΩΡΙΝΗ 2 lt

CPV: 39830000-9 

ΤΕΜΑΧΙΑ

600

1,00 €

600,00 €

 1.  

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

CPV: 39224320-7

ΤΕΜΑΧΙΑ

210

0,25 €

52,50 €

 1.  

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 1lt

CPV: 24455000-8 

ΤΕΜΑΧΙΑ

150

8,60 €

1.290,00 €

 1.  

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΣ ΛΟΣΙΟΝ 420 ml

CPV: 24322510-5

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

2,00 €

400,00 €

 1.  

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΣΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 750 gr  

CPV: 39831200-8

ΤΕΜΑΧΙΑ

290

1,75 €

507,50 €

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 22/09/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

 1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
 2. Η οικονομική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
 3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
 4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
 5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
 6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE