inner image

2η συνάντηση του έργου “Eight Cities Together for Building Our Europe – 8C2C4EU”, στο Κίστελεκ της Ουγγαρίας 3 – 5 Ιουνίου

Πραγματοποιήθηκε στο Κίστελεκ της Ουγγαρίας 3 – 5 Ιουνίου, η 2η συνάντηση του έργου “Eight Cities Together for Building Our Europe – 8C2C4EU”, που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής και στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στο εταιρικό σχήμα του «8C2C4EU», συμμετέχουν εκτός από το Δήμο Ηρακλείου, ο Δήμος του Gerace (Νότια Ιταλία, Καλαβρία) - Επικεφαλής Εταίρος, ο Δήμος του Kistelek (Ουγγαρία), η Περιφέρεια του Teruel (Αραγωνία – Ισπανία), ο Δήμος της Narva - Τμήμα Αστικής Ανάπτυξης και Οικονομίας (Εσθονία), ο Δήμος του Barcelo (Πορτογαλία), η Κοινότητα της Victoria – Ιάσιο – Μολδαβία (Ρουμανία) και ο Δήμος του Scrad (Κροατία).

Στόχος του «8C2C4EU» εκτός από τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων είναι και η δοκιμασία μιας μεθοδολογίας για την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση η  αύξηση της συμμετοχής  των νέων(σχολείων / πανεπιστήμιων) στη συζήτηση σχετικά με τα πέντε σενάρια που περιγράφονται λεπτομερώς στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνάντηση συμμετείχε εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου η κα Μάρθα Παπαδομιχελάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Έργου και στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

WINPOL – INTERREG EUROPE “Waste Management Intelligent Systems and Policies”

WINPOL – INTERREG EUROPE

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο WINPOL (“Waste Management Intelligent Systems and Policies) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg EUROPE 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω της προώθησης χρήσης ευφυούς εξοπλισμού συλλογής, με στόχο τη δίκαιη χρέωση στον πολίτη, συμβάλλοντας σημαντικά στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στις ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες.

Ο ευφυής εξοπλισμός και τα συστήματα για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη διάθεση των απορριμμάτων δημιουργούν την ευκαιρία βελτίωσης των πολιτικών διαχείρισης, καθώς οι λεπτομερείς πληροφορίες που παράγονται καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη εξατομικευμένων πολιτικών και χρεώσεων στο πνεύμα της αρχής «πληρώνω όσο πετάω». Επίσης, οδηγούν σε βελτιωμένη αποδοτικότητα των πόρων στις οδούς συλλογής, σε πολύ στοχοθετημένες εκστρατείες που απευθύνονται σε κρίσιμες ομάδες παραγωγών αποβλήτων που θα εντοπίζονται χάρη στα δεδομένα που θα συλλέγονται και γενικότερα, σε καλύτερο στρατηγικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων σε αστικό επίπεδο.

περισσότερα...

LIFE GrIn

LIFE GrInΟ Δήμος Ηρακλείου, με φορέα υλοποίησης το τμήμα Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου (στο εξής τμήμα Πρασίνου), συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE, κύριο χρηματοδοτικό μέσο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Το τμήμα Πρασίνου, σε συνεργασία με επιλεγμένους φορείς (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Δασικών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων (ΙΔΜΟ), Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας-Δασική Υπηρεσία (ΥΠΕΝ), Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Δήμος Αμαρουσίου, Τεχνοομοιόσταση Ο.Ε.) κατέθεσε πρόταση για την «Προώθηση της ενσωμάτωσης πράσινων υποδομών στον αστικό ιστό για τη βελτίωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με την κλιματική αλλαγή στις πόλεις (LIFE GrIn)». Πιο συγκεκριμένα, επιλεγμένοι χώροι πρασίνου της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου, θα επανασχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξηθεί η συνολική ποσότητα πρασίνου και να μετρηθούν στη συνέχεια περιβαλλοντικοί παράγοντες που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Η πρόταση έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.763.885€, με το τμήμα του έργου που αφορά το Δήμο Ηρακλείου να έχει προϋπολογιστεί σε 279.700€. Σημειωτέων ότι το έργο αυτό είναι κατά 60% περίπου συγχρηματοδοτούμενο με το υπόλοιπο να πρέπει να καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων, μέσω αθλητισμού στο Δήμο Ηρακλείου «FIT FOR ALL»

 

FIT FOR ALLΟ Δήμος Ηρακλείου έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους πιο δυναμικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού μας στην υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και άλλους οργανισμούς. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσα από την συνεχή κατάθεση προτάσεων σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, η οποία έχει στεφτεί με αξιοσημείωτη επιτυχία.

Σκοπός της στρατηγικής του Δήμου Ηρακλείου, μέσα από την διεκδίκηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, είναι η αναβάθμιση της αναπτυξιακής του προοπτικής, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού, η ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των προσφύγων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και του αστικού περιβάλλοντος και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος-αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό η Αντιδημαρχία Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου, συνεργάστηκε με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής για την κατάρτιση πρότασης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενσωμάτωση και κοινωνική ένταξη των προσφύγων. Η πρόταση που υποβλήθηκε από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, πέτυχε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας νέας καινοτόμου δράσης με αντικείμενο την υποστήριξη της δημιουργικής κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων, που ζουν στα όρια του, μέσα από την συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

Με επιτυχία η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην Εσθονία

Με επιτυχία και σημαντικές νέες ιδέες για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών της πόλης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας προς όφελος των πολιτών, ολοκληρώθηκε η αποστολή του Δήμου Ηρακλείου στη Νάρβα της Εσθονίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με τον τίτλο «City to City for Building our Europe” («Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε τη δική μας Ευρώπη», http://www.c2c4eu.eu/) που υλοποιείται μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Teruel της Ισπανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες

Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας στην Περιφέρεια Teruel της Ισπανίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρώπη για τους Πολίτες με τίτλο «City to City for Building our Europe” (Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας). Η Θεματική Ενότητα των εργασιών ήταν η Πολιτική Συνοχής και η προσφορά των Διαρθρωτικών Ταμείων στην Ανάπτυξη των πόλεων συμμετοχής της κάθε χώρας στο πρόγραμμα. Παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από κάθε Δήμο της χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες με τίτλο «City to City for Building our Europe” (Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας). Στο πλαίσιο του Ανοικτού Φόρουμ ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε με παρουσίαση με τίτλο «Πολιτικές Συνοχής – Καλές Πρακτικές σε Τοπικό Επίπεδο» (Cohesion Policy- Good Practices at Local Level), με ομιλήτρια την κα. Ρένια Δρόσου Msc Κοινωνιολόγος, Προϊσταμένη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου και παρουσίαση με τίτλο «Δημοσκόπιο ως προσέγγιση Πολιτική Συνοχής για iDemocreating» (Demoscopio as a cohesion policy approach for iDemocreating), με ομιλιτές τον κο. Δρ. Αλέξανδρος Χριστάκης Καθηγητής Κοινωνικών Συστημάτων και την κα. Μαρία Κακουλάκη Επικοινωνιολόγος Κοινωνικού Σχεδιασμού, Δημοσιογράφος.

Από Πόλη σε Πόλη για να Οικοδομήσουμε την Ευρώπη μας - Europe for Citizens – City to City for Building Our Europe – C2C4EU

C2C4EU

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες και του Σκέλους 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρού, δυναμικού και μακράς διάρκειας δικτύου  των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενωμένων με μια κοινή πρόκληση που είναι η δημιουργία ενός συνεχούς διαλόγου μεταξύ των πολιτών και των τοπικών δημόσιων θεσμών. Το συγκεκριμένο έργο θέλει να αυξήσει τις δεξιότητες των πολιτών σχετικά με τις μεθόδους και τα μέσα για τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς και τα καινοτόμα  κανάλια ηλεκτρονικής συμμετοχής. Με τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού ανοικτού φόρουμ, σεμιναρίων και τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων πολίτες από διαφορετικές χώρες μπορούν να μοιράζονται τις πρακτικές και να μάθουν ο ένας από τον άλλο για θέματα συμμετοχής των πολιτών.

 

Ευρώπη για τους Πολίτες - Europe for Citizens

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια υλοποίησης από 01/03/2010 έως 27/02/2012 και έχει ως στόχο
την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών σε ειδικά θέματα. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο έργο, έχει ως σκοπό, την ανάπτυξη οργανωμένου οδηγού ένταξης κοινωνικών ομάδων στο ενεργό κοινωνικό γίγνεσθαι (γυναίκες) και άλλων κοινωνικών ομάδων όπως παιδιά, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, άτομα με κινητικά προβλήματα.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση συνεδρίου με τίτλο «Conclusions from past events-Final dissemination event», «Συμπεράσματα από παλαιότερες συναντήσεις-Τελευταία συνάντηση» στη Λεμεσό της Κύπρου από τις 18 έως 23 Σεπτεμβρίου 2011.

I AM ROMA: CHANGING MINDSETS

Το πρόγραμμα με τίτλο  “Ι ΑΜ ROMA” έχει στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα διακρίσεων και την προσπάθεια απαλοιφής διαφόρων στερεοτύπων των Ρομά γενικά και ειδικότερα των παιδιών Ρομά. Η διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες μετά την υπογραφή της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Grand Agreement) από 01/02/2011 έως 31/01/2013.

P.A.T.C.H. - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς

Ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με το μουσείο Φυσικής Ιστορίας και άλλους Ευρωπαίους Εταίρους συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα - P.A.T.C.H. (Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage) - Μελέτη, Ανάλυση και Πρόληψη για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το οποίο αφορά την παραγωγή καινοτόμων μεθοδολογιών και δράσεων για την προστασία και συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισμούς, πλημμύρες).

Ο κάθε ευρωπαίος εταίρος πρότεινε το 2009 ένα θέμα στο P.A.T.C.H.  Για το Ηράκλειο, η πολιτιστική κληρονομιά που προτάθηκε είναι:  για το Μ.Φ.Ι.Κ. τα εκθέματα του Μουσείου που είναι μικρά και μεγάλα κινητά αντικείμενα, για δε τον Δήμο Ηρακλείου η περιοχή της Αγίας Τριάδας με τα παλαιά κτίσματα και τον αστικό ιστό των κοινόχρηστων χώρων. Η περιοχή αυτή αποτελεί ως γνωστόν αντικείμενο της Μελέτης Προστασίας και ανάδειξης της Παλιάς Πόλης Ηρακλείου.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE