inner image

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ανδρόγεω 2

Τηλ.: 2813. 409 112

email: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr

Αντιδήμαρχος: Παπαδάκη - Σκαλίδη Ειρήνη

Διευθυντής: Οικονομάκης Φανούρης

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων (Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών - Ο.Ε.Υ. - Δήμου Ηρακλείου/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122/2011)

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

 • Αρμοδιότητες Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης (πρωτόκολλο, διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση).
 • Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, ενημέρωση των Τμημάτων με την οργάνωση κατάλληλων διαδικασιών (σεμινάρια, ομιλίες κ.λπ.).
 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση Αρχείου της Διεύθυνσης.
 • Συνεργασία με τις Δ/νσεις Προγραμματισμού & Πληροφορικής και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, κατά τη διαδικασία σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του Προϋπολογισμού και του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οργανόγραμμα

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης υπάγονται επτά (7) Τμήματα

 1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας, Ισότητας των Φύλων
 2. Τμήμα ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. – 1ης Κοινότητας
 3. Τμήμα ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. – 2ης Κοινότητας
 4. Τμήμα ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. – 3ης Κοινότητας
 5. Τμήμα ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. – 4ης Κοινότητας
 6. Τμήμα ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. – Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού
 7. Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου

Προγράμματα υπαγόμενα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης:

 • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΑμεΑ) Δήμου Ηρακλείου
 • Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά - Παράρτημα Κ.Ε.Μ.
 • Κοινωνικό Φαρμακείο
 • Δημοτικό Πολυδύναμο Ιατρικό και Κοινωνικό Κέντρο 
 • Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών
 • Στέγαση & Επανένταξη – Σχέδιο «ΑΝ-ΟΙΚΩ»
 • Στέγαση & Εργασία – Σχέδιο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

 

                                        

Δ.Η.                             ΕΣΠΑ.                  ΕΕΤΑΑ      

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ) ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση:  Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7

Τηλ.: 2813409112, 128

e-mail: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr  

 

Τo Κέντρo Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.) του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με την με αρ. Γ.Π.Δ11/ οικ./31930/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2240 τ.Β’, 31/5/2021), είναι δομή κοινωνικής πρόνοιας, στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά, έφηβοι και ενήλικες, με κάθε είδους κινητική, νοητική, αναπτυξιακή ή αισθητηριακή αναπηρία, εκ γενετής ή επίκτητη, ακολουθούμενη ή μη από δευτερογενείς παθήσεις ή αναπηρίες, εξαιρουμένων των ατόμων με ενεργή ψυχική αναπηρία ή με επιληπτικές κρίσεις που δεν υποστηρίζονται με φαρμακευτική αγωγή, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους.

Σκοπός του Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.

Μέσω του Κ.Δ.Α.Π. Α.μεΑ. Δ. Ηρακλείου επιδιώκεται και η συμμετοχή σε δράσεις προαγωγής και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και βελτίωσης των μαθησιακών δυνατοτήτων των φιλοξενουμένων με αναπηρία.

Παράλληλος στόχος είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη και την παραμονή των γονέων και των κηδεμόνων των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Μέσω της λειτουργίας του επιδιώκεται:

α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων & ατόμων με αναπηρία

β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων & ατόμων με αναπηρία

γ) η στήριξη της οικογένειας, ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού

δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων & ατόμων  με αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Το Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.  Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου υπό την εποπτεία της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δ. Ηρακλείου.

Το Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.  Δήμου Ηρακλείου στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου Ηρακλείου, επί της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 7, είναι πλήρως προσβάσιμο και πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 8 και 9 της με αρ. Γ.Π.Δ11/ οικ./31930/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2240 τ.Β’, 31/5/2021).

Περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

 • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
 • Χώρος τραπεζαρίας και δημιουργικής απασχόλησης
 • Χώρος ομαδικής και ατομικής άσκησης
 • Χώροι Εργοθεραπείας και άσκησης
 • Γραφεία Προσωπικού
 • Χώροι Ανάπαυσης/Αποφόρτισης
 • Χώρος παρασκευής Γευμάτων
 • Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης
 • Χώρος υποδοχής και
 • Χώροι Υγιεινής

Στο Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ. Δήμου Ηρακλείου εγγράφονται παιδιά, έφηβοι και άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία.

Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του Δήμου Ηρακλείου και εφόσον υπάρχουν θέσεις κενές, μπορούν να εξυπηρετούνται και κάτοικοι όμορων Δήμων.

Η επιλογή των ωφελουμένων (μέσω voucher) γίνεται κάθε φορά από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης, βάση των κριτηρίων, που ορίζονται κάθε φορά στην πρόσκληση που δημοσιεύει.

Σε περίπτωση κενών θέσεων για τις υπόλοιπες θέσεις, η επιλογή γίνεται από το Δήμο Ηρακλείου, μέσω της Ομάδας Έργου, βάση κοινωνικοικονομικών κριτηρίων, όπως η ανεργία, το εισόδημα, ο αριθμός μελών της οικογένειας (και ειδικά προστατευόμενα μέλη), η μονογονεϊκότητα, γονείς ή άλλα παιδιά με αναπηρία.

Το Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.  Δήμου Ηρακλείου θα λειτουργεί σε ετήσια βάση από αρχές Σεπτεμβρίου έως τέλη Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Το Κέντρο διακόπτει την λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες (τοπικές και εθνικές) και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου Ηρακλείου (Άγιος Μηνάς) καθώς και όλο το μήνα Αύγουστο.

Στο Κέντρο λειτουργούν δύο βάρδιες με τα παρακάτω ωράρια για τους ωφελούμενους :

 • Πρωϊνή Βάρδια 8:00 -14:00
 • Απογευματινή Βάρδια 14:00 – 20:00

Ο συνολικός αριθμός της κάθε βάρδιας δεν θα ξεπερνάει τους 25 εξυπηρετούμενους, τηρουμένης της αναλογίας των τριών (3) τ.μ. ανά φιλοξενούμενο.

Το ωράριο της λειτουργίας δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες και τις επικρατούσες συνθήκες σύμφωνα με την ΥΑ Γ.Π.Δ11 οικ./31930 (ΦΕΚ 2240/31-5-2021).

Χρηµατοδότηση της Δομής:

(α) Μέρος των δαπανών της δομής χρηματοδοτείται από τη ∆ράση µε τίτλο «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023» και αφορά στην παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (βρέφη, προ νήπια), σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε παιδιά, εφήβους και άτοµα µε αναπηρία σε δηµόσιες και ιδιωτικές δοµές: Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, Παιδικούς Σταθµούς, Βρεφονηπιακούς Σταθµούς Ολοκληρωµένης Φροντίδας, Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόµων µε Αναπηρία (Κ.∆.Α.Π. ΑµεΑ). Η δράση υλοποιείται µέσα από ετήσιο κύκλο Πρόσκλησης για Πρόγραµµα µε τίτλο: «Πρόγραµµα Προσχολικής Αγωγής και ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», µέγιστης διάρκειας έντεκα (11) µηνών, που αντιστοιχεί στο σχολικό έτος 2022-2023, από την 1η Σεπτεµβρίου 2022 έως την 31η Ιουλίου 2023.

 
Το Πρόγραµµα αυτό είναι συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και από εθνικούς πόρους (Π∆Ε) και πόρους του Υπουργείου Εργασίας.

(β) Μέρος των λειτουργικών δαπανών της δομής (σίτιση & μεταφορά ΑμεΑ, αναλώσιμα κλπ) καλύπτονται από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Ακολουθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας και η Άδεια Λειτουργίας

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Αδεια Λειτουργίας

Απόφαση Ενταξης Πράξης

Αφίσα ΕΣΠΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

 


Κέντρο Κοινότητας

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 – 712.02 Ηράκλειο

Τηλέφωνο Κεντρικής Δομής: 2813. 409 545, 548

email: kentrokoinotitas@heraklion.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή (7.30 – 15.30)

 

 Το Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και Κ.Ε.Μ. που λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα ΡΟΜΑ και Κ.Ε.Μ. στο Δήμο Ηρακλείου» και MIS 5002180 στο Ε.Π. «Κρήτη», σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 6.941/05-12-2016 Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020. Με τροποποίηση της ως άνω απόφασης ένταξης πράξης με αρ. πρωτ. 5151/30-10-2019 από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, η χρηματοδότηση της λειτουργίας της δομής παρατείνεται έως την 30η/09/2023.

  Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ως Κεντρική Δομή με τα Παραρτήματα:

 • Παράρτημα  ΡΟΜΑ
 • Παράρτημα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (Κ.Ε.Μ.)

 Σκοπός: 

 • υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας
 • ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

 Στόχος:

 • ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο,
 • αντιμετώπιση της αποσπασματικότητας των δράσεων μεμονωμένων φορέων χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και της άνισης χωρικής κατανομής των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στους Δήμους.

  Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ παρέχει:

 • Ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου ενισχύοντας τις πολιτικές, που ήδη υλοποιούνται και προγραμματίζονται, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση και την αγορά εργασίας.
 • Υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και  υπηρεσίες, που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης και αποτελεί χώρο συγκέντρωσης της κοινότητας για ομαδικές δραστηριότητες, για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
 • Λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά στις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, αναπτύσσει δίκτυο συνεργασίας μεταξύ και άλλων  σημαντικών κοινωνικών δομών και προγραμμάτων, που υλοποιούνται στην επικράτεια του  Δήμου Ηρακλείου (π.χ. δημοτικές δομές, υπηρεσίες από άλλους φορείς, Εκκλησία, κ.λπ.).  Προς αποφυγή των επικαλύψεων και με κεντρικό στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη  οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών προς τους δημότες, το Κ.Κ. έχει διακριτό ρόλο και  λειτουργεί παράλληλα και σε τακτική συνεργασία και συνέργεια με τις κοινωνικές υπηρεσίες  Δήμου Ηρακλείου.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενημέρωσης και πληροφόρησης, σε κατοίκους περιοχών όπου δεν υπάρχει ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.  (περιοχή του Κέντρου του Ηρακλείου και των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Ηρακλείου).
 • Αναπτύσσει άμεση συνεργασία με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Ηρακλείου για τη συγκέντρωση και καταγραφή των δεδομένων όλων των ωφελουμένων & πολιτών, που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας και είναι αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.

Ωφελούμενοι είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του και κατά προτεραιότητα:

 • οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»
 • άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • άνεργοι/ες
 • παιδιά και άτομα, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού
 • μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο
 • ΑμεΑ
 • Ρομά
 • παιδιά και έφηβοι σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
 • μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την ένταξη ωφελούμενου στο Κέντρο Κοινότητας & τα Παραρτήματα ΡΟΜΑ και Κέντρο Ένταξης Μεταναστών.

 • Παραπεμπτικό από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ήτοι ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικό Ιατρείο, Κέντρο Αστέγων κ.α.)
 • Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης, που χορηγεί αρμόδια υπηρεσία του ∆ήμου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον ∆ήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ∆ημόσιας Επιχείρησης Κοινής ωφέλειας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.

∆ικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου δυνητικά ωφελούμενου:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 • Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 • Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ.).
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 • Εγκεκριμένη αίτηση Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

 

 

Παράρτημα ΡΟΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 – 712.02 Ηράκλειο

Τηλέφωνο Παραρτήματος ΡΟΜΑ: 2813. 409 543, 544

email: parartimaroma@heraklion.gr 

 

Στόχοι:

 • Η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης (καταυλισμός).
 • Η σύνδεση του Παραρτήματος με Υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας ή ακόμα και κρατικές/κεντρικές Υπηρεσίες (όταν απαιτείται) που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.
 • Η ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας, οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών και η δημιουργία δικτύων με φορείς οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο υπηρεσία/υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα, που αφορούν τους Ρομά, ή/και υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο

 Υπηρεσίες στήριξης και κοινωνικής ένταξης

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Στήριξη, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των γυναικών.
 • Παροχή βοήθειας για τη διευκόλυνση και συνηγορία στην πρόσβαση των ωφελουμένων για τη ρύθμιση προνοιακών αιτημάτων, δικαστικών, αστικοδημοτικών και νομικών εκκρεμοτήτων των ωφελουμένων.
 • Ενημερώσεις σε θέματα δημόσιας υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και προάσπιση και προαγωγή της υγείας με την ανάπτυξη περαιτέρω δράσεων, που κρίνονται κάθε φορά απαραίτητες.
 • Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας.
 • Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων, καθώς και του πληθυσμού του οικισμού με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

Υπηρεσίες για την απασχόληση: 

 • Συμβολή και υποστήριξη για δημιουργία και ανάπτυξη Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.), συνεταιρισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας.
 • Συμβολή και υποστήριξη σε ήδη απασχολούμενους για τη διεύρυνση των επαγγελματικών τους Προσόντων.
 • Υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας.
 • Προώθηση σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και στήριξης:

 • Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και άρση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων.
 • Ενημέρωση /ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των ωφελουμένων για θέματα δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας).

Ωφελούμενοι:

Όλοι οι εξυπηρετούμενοι πολίτες Ρομά, που έκαναν χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Στήριξης Ρομά & Ευπαθών Ομάδων.

 

ΚΕΜ

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δ/νση: Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 22 – 712.02 Ηράκλειο

Τηλέφωνο Παραρτήματος Κ.Ε.Μ.: 2813. 409 546

email: kem@heraklion.gr

 

Στόχοι:

 • Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση
 • Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών, Συλλόγους Μεταναστών/Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, ΜΚΟ, Κοινωνικές Υπηρεσίες)

Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωση

 • Ενημέρωση και παροχή κοινωνικο-ψυχολογικής στήριξης σε μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες αυτών (π.χ. γυναίκες, παιδιά, κλπ.)
 • Ανάπτυξη μαθησιακής στήριξης παιδιών μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς προστασίας προσχολικής και σχολικής ηλικίας και η ενημέρωση για δράσεις γλωσσικής κατάρτισης ενηλίκων που υλοποιούνται στην περιοχή.
 • Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, της εμπορίας ανθρώπων, κλπ.
 • Προαγωγή του εθελοντισμού
 • Στήριξη της συμμετοχής των μεταναστών/δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε ομάδες, σε συλλόγους, σε οργανώσεις διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού διαλόγου, κλπ.
 • Δικτύωση με άλλα Κ.Ε.Μ και υπηρεσίες/φορείς, που σχετίζονται με την ένταξη των μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.
 • Συνεργασία με το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) που λειτουργεί στο Δήμο

Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς

 • Διάγνωση προβλημάτων και παραπομπή τους σε εξειδικευμένες δομές/υπηρεσίες
 • Παραπομπή αιτημάτων και συνεργασία για ένταξη των ομάδων στόχου σε προγράμματα εκμάθησης γλώσσας, κατάρτισης, απασχόλησης, αναγνώρισης δεξιοτήτων και τίτλων από αλλοδαπή κ.ο.κ.
 • Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας για απόκτηση πρόσβασης μέσω συμβουλευτικής και υπηρεσιών συνοδείας (mentoring schemes).

Ωφελούμενοι:

 • Οι νόμιμα διαμένοντες Πολίτες Τρίτων Χωρών.
 • Οι νόμιμα διαμένοντες Ανιθαγενείς (οι κάτοχοι όλων των τύπων άδειας διαμονής, οι δικαιούχοι διεθνούς αμνηστίας, οι αιτούντες άσυλο (κάτοχοι Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία ή «Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο»).
 • Η τοπική κοινωνία: η κοινωνία του Δήμου Ηρακλείου στην οποία διαβιούν μόνιμα ή προσωρινά οι ως άνω αναφερόμενοι ωφελούμενοι. Η τοπική κοινωνία καλείται να προσαρμοστεί (στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας) σε βαθμό που να μπορεί να ενσωματώσει τους ως άνω αναφερόμενους ωφελούμενους μετανάστες χάριν μιας ειρηνικής και αρμονικής συνύπαρξης.

 

 


 

 

Κοινωνικό Φαρμακείο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Μινωταύρου και Κυδωνίας γωνία, 712.02

Τηλέφωνο: 2810. 289 874

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 08.30 – 14.00

 

Το Κοινωνικό Φαρμακείο που λειτουργεί στο Δήμο Ηρακλείου, υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου» και MIS 5001934 στο Ε.Π. «Κρήτη» – Δράση 9.iv.2 Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του ΠΕΠ Κρήτη 2014 – 2020», σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 7080/12-12-2016 αρχική Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014-2020 και τη με αριθ. πρωτ. 5263/01-11-2017 δεύτερη Απόφαση της ΕΥΔ που αφορά στην τροποποίηση αυτής.

Στόχοι:

 • Η εξυπηρέτηση όσο το δυνατό περισσότερων πολιτών του Δήμου Ηρακλείου που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην αγορά των απαραίτητων φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων.
 • Η παροχή ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης, υποστήριξης και καθοδήγησης των ωφελούμενων που εξυπηρετούνται από αυτό, μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού, που στελεχώνει την δομή.
 • Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 • Η διασύνδεση των ωφελούμενων με δομές και φορείς που έχουν στόχο την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία.
 • Η διαχείριση λειτουργικών δαπανών του Κοινωνικού Φαρμακείου.
 • Η διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου. 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • Διαχείριση αποθήκης φαρμάκων
 • Καταγραφή των Προμηθευτών/Δωρητών
 • Καταγραφή σε ηλεκτρονική βάση των ωφελουμένων ως εξής: 
 1. αριθμός ωφελουμένων που εξυπηρετήθηκαν συνολικά, προκειμένου για την έκδοση αναφορών και στατιστικών στοιχείων
 2. επιμέρους στοιχεία / δεδομένα ωφελουμένων (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, καθεστώς απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση)
 3.  Υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
 4. Χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών
 5. Παραπομπή σε άλλη δομή του Δήμου
 • Καταγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση ωφελούμενου

Δικαιολογητικά για την ένταξη ωφελούμενου στο Κοινωνικό Φαρμακείο

 • Παραπεμπτικό από την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η., Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, Δημοτικό Ιατρείο, Κέντρο Αστέγων κ.α.)
 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης, που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής ωφέλειας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
 • Οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση – ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δυνητικού δικαιούχου

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 • Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
 • Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
 • Εγκεκριμένη αίτηση Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

 

 


 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Προγραμματική Σύμβαση με την Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Υακίνθου 9, Τάλως - Καμίνια

Τηλ.: 2810. 319 670

E-mailiatreio@heraklion.gr

Υπεύθυνος Δ/ντης: Οικονομάκης Φανούρης

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή, από 07.30 π.μ. έως 15.30μ.μ.

 

Ειδικότερα επιδιώκεται:

 • Η αναβάθμιση, η βελτίωση και ο συντονισμός των (δημόσιων και δημοτικών) παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, που απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού με επίκεντρο τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που διαμένουν στα ευρύτερα όρια του Δήμου Ηρακλείου.

 • Η εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών της ευρύτερης αυτής περιοχής και την ιεράρχηση των υγειονομικών προτεραιοτήτων τους και η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών υγείας,

 • Η προαγωγή και αγωγή της υγείας του πληθυσμού και η ανάπτυξη παρεμβάσεων και δράσεων προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης του Δήμου Ηρακλείου.

Παρέχει πολυποίκιλες υπηρεσίες, σε όλους ανεξαρτήτως τους κατοίκους του Ηρακλείου.

 • Κλινική εξέταση από Γενικό Γιατρό & Παιδίατρο

 • Συνταγογραφήσεις φαρμάκων και παρακλινικών εξετάσεων

 • Εμβολιασμούς

 • Προληπτικά διαγνωστικά test's (π.χ. Test PAP)

 • Διατροφικά προγράμματα

 • Ατομικό Δελτίο Μαθητή

 • Ψυχολογική υποστήριξης

 • Προγράμματα πρόληψης αγωγής και προαγωγής υγείας.

 

 


 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ΞΕΝΩΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟΡΡΗΤΑ για λόγους προστασίας και ασφάλειας των φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών τους.

Στοιχεία επικοινωνίας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης: Οικονομάκης Φανούρης

Τηλ.: 2810. 409 112

 

Ο Ξενώνας  Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί στο  πλαίσιο της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την Καταπολέμηση της Βίας - Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» και Κωδ. ΟΠΣ «5000767» του Ε.Π «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης και εποπτεύεται από 3μελή Ομάδα Έργου.

Στον Ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες θύματα έμφυλης  βίας μαζί με τα παιδιά τους, μέχρι την ηλικία των 18 ετών, εφόσον πρόκειται για κορίτσια και έως 12 ετών, εφόσον πρόκειται για αγόρια.

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών έχει δυναμικότητα είκοσι μία (21) γυναικών και των παιδιών τους και λειτουργεί επί εικοσιτετράωρης βάσης, δίνοντας τη δυνατότητα στη γυναίκα να προστατευθεί όσο χρειαστεί μαζί με τα παιδιά της σε περίοδο κρίσης βίας μέσα στην οικογένεια.

Σκοπός: Ασφαλής διαμονή σε γυναίκες, που  έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ) ή/και   υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογενείς, ΑμεΑ, άνεργες, κ.λπ. ) προστατεύοντας τις ίδιες ή και τα  παιδιά τους έως 3 μήνες.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις ωφελούμενες είναι απαλλαγμένες από  οποιαδήποτε μορφή προκατάληψης ή διάκρισης βάσει εθνικότητας, φύλου, ηλικίας, φυλής ή θρησκείας

 • Στέγη, διατροφή, ασφάλεια, προστασία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη
 • Διευκόλυνση πρόσβασης σε  νομική συμβουλευτική με την  παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) ή άλλων Φορέων
 • Παραπομπή και συνοδεία των γυναικών σε υπηρεσίες (εισαγγελία, αστυνομία, νοσοκομείο, πρωτοδικείο, δομές προσχολικής αγωγής  και σχολεία)
 • Ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματά τους (ασφαλιστικά ζητήματα, επιδόματα, παροχές υπηρεσιών σε δημόσιους και δημοτικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, κατασκηνώσεις)
 • Προώθηση στην αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης, παραπομπή σε φορείς  απασχόλησης – εκπαίδευσης, ενημέρωση για θέσεις εργασίας)

Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται από:

 • Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου Κρήτης
 • Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου (Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)
 • Την 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

 

 

 


 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝ-ΟΙΚΩ»

 

Ο Δήμος Ηρακλείου, ως Δικαιούχος Φορέας και Συντονιστής, υλοποιεί το Σχέδιο «ΑΝ-ΟΙΚΩ» στο πλαίσιο του Εθνικού  Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Οι Φορείς Υλοποίησης του Σχεδίου είναι:

 • ο Δήμος Ηρακλείου (Τελικός Δικαιούχος),
 • ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου (Φορέας Διαχείρισης),
 • το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ως φορείς εταίροι, μόνο κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 - Φεβρουάριος 2019 

Σκοπός:

 • Κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των αστέγων (στέγαση, σίτιση, οικοσκευές, δαπάνες κοινής ωφελείας).
 • Εργασιακή επανένταξη για μέρος των ωφελουμένων του σχεδίου (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές)
 • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη εκ νέου των κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων

Από το Σχέδιο υποστηρίχθηκαν συνολικά από το 2015 έως και τη λήξη του 36 ωφελούμενα άτομα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ για τους άστεγους «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

 Ο Δήμος Ηρακλείου, ως Δικαιούχος Φορέας και Συντονιστής, υλοποιεί το Σχέδιο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» στο πλαίσιο του Εθνικού  Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».

Για την υλοποίηση του Σχεδίου έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α.), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) – Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου ως Διαχειριστή Φορέα του σχεδίου. 

 Οι Φορείς Υλοποίησης του σχεδίου είναι:

 • ο Δήμος Ηρακλείου (Τελικός Δικαιούχος)
 • η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου – ΔΗΚΕΗ (Διαχειριστής Φορέας)

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 

Η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε από τις 31/08/2018 με την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης και λήγει όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους μετά την πάροδο των δεκαοκτώ (18) μηνών, οι οποίοι θα υπολογίζονται από τη χρονική περίοδο έναρξης δαπανών στέγασης των ωφελούμενων ανά εγκεκριμένο σχέδιο.

Σκοπός:

 • μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης (δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών ενεργειών υπέρ των αστέγων και των προσώπων, τα οποία έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία)
 • μετάβαση σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης
 • ψυχοκοινωνική υποστήριξη - Συμβουλευτική – Ενημέρωση – Πληροφόρηση
 • διασύνδεση ωφελουμένων με αρμόδιες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ωφελούμενους του Σχεδίου είναι:

 • Στέγαση (κάλυψη ενοικίου)
 • Κάλυψη δαπανών οικοσκευής και δαπανών κοινής ωφελείας  
 • Κάλυψη δαπανών εργασιακής ένταξης (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές ή/και υποστήριξη στη σύσταση κοινωνικής επιχείρησης)
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη - Συμβουλευτική – Ενημέρωση - Πληροφόρηση
 • Διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες

Το σχέδιο υποστηρίζει 60 αστέγους, που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

 • άτομα που φιλοξενούνται στο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου ή στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου
 • άτομα ή οικογένειες που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι καθώς διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, ακατάλληλα κτίρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κ.α)

 

Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης & Κοινωνικής Στήριξης: 2813. 409 990

 


 

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΝΠΤΥΞΗΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου (γωνία)

Τηλ.: 2810. 243 360, 361 & 2810. 344 722

Fax:  2810. 344 722

 e-mail: social@heraklion.gr 

Υπεύθυνη Τμήματος: Κορναράκη Μαρία

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

◘   Σχεδιάζει

◘   Εισηγείται

◘   Μεριμνά για την υλοποίηση:

Προγραμμάτων και δράσεων αντιμετώπισης & εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού:

 • Λειτουργία Δημοτικού  Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Λειτουργία Κέντρου Αστέγων
 • Παροχή πρωινού γεύματος σε μαθητές Α’ & Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης
 • Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης κ.λ.

Προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, που     στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της δημόσιας υγείας, σε ευπαθείς ομάδες και στο  γενικό πληθυσμό, σε συνεργασία με Φορείς & Υπηρεσίες.
 

Προγραμμάτων και δράσεων για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, των  αιτούντων άσυλο, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Προγραμμάτων και δράσεων, που στοχεύουν στην Ισότητα των Φύλων.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, υποστηρίζει: 

 • το Πρόγραμμα «Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής» - ΤΕΒΑ,  στο οποίο δικαιούχος φορέας  είναι η Περιφέρεια Κρήτης και συμπράττων ο Δήμος Ηρακλείου.
 • συντονίζει προγράμματα & δράσεις, που υλοποιούνται με τη συνεργασία των Τμημάτων Κοινοτικής   Φροντίδας - Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η.).
 • τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών.
 • τη λειτουργία  της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.)
 • τη λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.)
 • συμμετέχει σε Επιτροπές & Ομάδες Έργου
 • συμμετέχει ενεργά στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος
 • τηρεί & συντονίζει τη διαδικασία Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας (ISO) της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.
 • συγκεντρώνει και αποστέλλει στοιχεία σε Φορείς π.χ.  Υπουργεία, ΚΕΔΕ, ΕΚΚΑ, κ.λ.π.
 • συντονίζει και  υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού κ.λ.π.

 Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει οριστεί Επιμέρους Σημείο Αναφοράς στο Δήμο Ηρακλείου, για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Α.μεΑ.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Λ. Ικάρου 121 (απέναντι από την κεντρική πύλη της ΣΕΑΠ)

Τηλ.: 2810. 336 050

Το Κέντρο Αστέγων υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του έχει συσταθεί 8μελής Επιτροπή Διαχείρισης.

 

 Σκοπός: Η υποδοχή, η προσωρινή φιλοξενία και η ανακούφιση ατόμων ή και οικογενειών, που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης,  στερούνται οικονομικούς και κοινωνικούς πόρους.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

 • υπηρεσίες βραχείας διάρκειας διανυκτερεύσεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους
 • παροχές κοινωνικής υπηρεσίας (συμβουλευτική, ενημέρωση, παραπομπή, κ.λ.π.)
 • παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας,
 • παροχή ειδών πρώτης ανάγκης & εξασφάλιση δυνατότητας ατομικής φροντίδας και υγιεινής,
 • διασύνδεση με αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης, υγείας,  πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης
 • ένταξη των αστέγων σε δράσεις και προγράμματα κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης, όταν υπάρχουν.

Κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται:

 • Όσοι διανυκτερεύουν στο δρόμο
 • Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα παιδιά, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης
 • Άτομα, ζευγάρια και οικογένειες με τα ανήλικα παιδιά τους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω έκτακτης απώλειας στέγης και οικονομικών πόρων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Στοιχεία επικοινωνίας

Δ/νση: Κόσμων 24

Τηλ.: 2810. 335 572

Ώρες λειτουργίας:  Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. (για το κοινό)

Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο, λειτουργεί ως Πρόγραμμα του Δήμου Ηρακλείου και υπάγεται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία έχει συσταθεί 7μελή Επιτροπή Διαχείρισης.

 

Σκοπός: Κάλυψη πρωτογενών αναγκών ευπαθών κοινωνικά & οικονομικά ατόμων και οικογενειών, με                             

             δωρεάν παροχή προϊόντων και ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και ένδυση απόρων  

             κατοίκων του Δήμου Ηρακλείου. 

 Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

 • Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
 • Είδη ατομικής υγιεινής & καθαριότητας
 • Είδη βρεφικής ανάπτυξης
 • Είδη ένδυσης, υπόδησης & οικιακού εξοπλισμού 

Οι ποσότητες  των προϊόντων, που προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Παντοπωλείου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

 Δικαιούχοι:

 • Έλληνες πολίτες, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Ηρακλείου
 • Ομογενείς πολίτες, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Ηρακλείου
 • Αλλοδαποί πολίτες, που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο Ηρακλείου & διαθέτουν άδεια παραμονής & θεωρημένο διαβατήριο, εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις.

Βασικό κριτήριο για την ένταξη στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι η διαπίστωση οικονομικής αδυναμίας.

Δικαιολογητικά υποχρεωτικά για όλους τους υποψήφιους δυνητικά δικαιούχους:

 •  Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγείται από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφελείας, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ε\θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
 • Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή βεβαίωση οικείου Υποθηκοφυλακείου.
 • Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται ότι ο δικαιούχος δε λαμβάνει ανάλογη βοήθεια από άλλο φορέα και ότι δέχεται την κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων/στοιχείων του στην αρμόδια υπηρεσία επιλογής δικαιούχων καθώς και τις αρμόδιες για την έγκριση επιτροπές (Επιτροπή Διαχείρισης, Οικονομική Επιτροπή)

 Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου-δυνητικού δικαιούχου:

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφ’ όσον πρόκειται για άνεργο.
 • Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
 • Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφ’ όσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφ’ όσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που μισθώνει σπίτι.
 • Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφ’ όσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • Σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
 • Οποιοδήποτε άλλος δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

 


 

Τμήματα  Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η.)

Τα πέντε (5) Τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η.) είναι Τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες, Τοπικά Κοινοτικά Αναπτυξιακά Κέντρα και Τοπικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στελεχώνονται από  επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές  & Οικογενειακούς Βοηθούς.

Οι υπηρεσίες καλύπτονται από έντεκα (11) Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) και απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους της κάθε Δημοτικής Κοινότητας, ανεξάρτητα από ηλικία, υγεία, θρησκεία και εθνικότητα, καθώς και σε όσους αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις,  όπου απαιτείται άμεσα κοινωνική παρέμβαση ή μέριμνα για παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

Παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες:

 • Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κοινωνικών Προβλημάτων.
 • Παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Νοσηλευτική, Εργοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Μαιευτική & Προληπτική Ιατρική).
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων στην κοινότητα, ενεργοποιώντας την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή, την αλληλεγγύη, τη δικτύωση και την Ανοικτή Προστασία Ηλικιωμένων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες ανά ειδικότητα:

Κοινωνική Υπηρεσία:

 • Καταγραφή αιτημάτων, λήψη δικαιολογητικών, εγγραφή ωφελουμένων
 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού ωφελουμένων
 • Ενημέρωση ωφελουμένων, κατοίκων & υπηρεσιών της περιοχής για θέματα κοινωνικού χαρακτήρα
 • Παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες & φορείς
 • Πραγματοποίηση συνεδριών συμβουλευτικής & ψυχολογικής στήριξης στους ωφελούμενους του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.
 • Συμβολή στην πρόληψη ή/και αντιμετώπιση ατομικών ή οικογενειακών προβλημάτων των ωφελουμένων του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. ή    με ατομικές παρεμβάσεις ή σε συνεργασία με φορείς.
 • Διενέργεια κοινωνικών ερευνών, όπου κρίνεται απαραίτητο και μετά από εισαγγελική εντολή
 • Ανάπτυξη στοχευμένων συνεργασιών με τοπικούς φορείς, Συλλόγους, Μ.Κ.Ο.  για αντιμετώπιση θεμάτων ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος.
 • Συμμετοχή σε επιτροπές ή/και ομάδες εργασίας
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, παρεμβάσεων και δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
 • Και ό,τι απορρέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα & καθήκοντα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Υπηρεσία Εργοθεραπείας:

 • Ατομικές ή / και ομαδικές δράσεις προαγωγής της υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελουμένων  του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η. για  ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.
 • Αξιολόγηση, σχεδιασμός και εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβάσεων σε ωφελούμενους του ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.
 • Ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων για τη  λειτουργικότητα και ανεξαρτησία του ωφελούμενου σε όλες τις πλευρές της ζωής του.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων  για τη διατήρηση της υγείας και την πρόληψη της αναπηρίας.
 • Και ό,τι απορρέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα & καθήκοντα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Υπηρεσία Φυσικοθεραπείας:

 • Υπηρεσίες υγείας για την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κινητικής και  λειτουργικής ικανότητας του ατόμου (ιδιαίτερα όπου η κίνηση και η λειτουργικότητα απειλούνται από γήρας, τραυματισμούς, νόσους ή και περιβαλλοντικούς παράγοντες).                            
 • Υπηρεσίες πρόληψης,  βελτίωσης και αποκατάστασης παθολογικών καταστάσεων και τραυματικών βλαβών, που προκαλούν διαταραχές στο νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα σε συνεργασία με γιατρό του ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ, μετά από σχετική ιατρική διάγνωση.
 • Και ό,τι απορρέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα & καθήκοντα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Υπηρεσία Νοσηλευτικής Φροντίδας:

 • Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού.                     
 • Λήψη ζωτικών σημείων έλεγχος και θεραπευτικές παρεμβάσεις (έλεγχος αρτηριακής υπέρτασης, χοληστερίνης, τριγλικεριδίων,  σακχάρου κ.λ.π.).
 • Συμβουλευτική υγείας σε ομάδες υψηλού κινδύνου και σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
 • Σχεδιασμός και  υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε άτομα, ομάδες και κοινότητα.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων διαχρονικής παρακολούθησης (FOLLOW-UP).
 • Και ό,τι απορρέει από τα επαγγελματικά δικαιώματα & καθήκοντα της συγκεκριμένης ειδικότητας.

Υπηρεσία Οικογενειακής Φροντίδας:

 • Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα 
 • Εξυπηρέτηση των ωφελούμενων που επισκέπτονται το εντευκτήριο του Κέντρου.
 • Εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισμού του χώρου του Κέντρου.

 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. 1ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη: Αγοράκη Πόλυ

Τηλ.: 2810 333261

e-mail: kekoif1@heraklion.gr

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

Δ/νση: Βουρδουμπάδων 12                                                                 

Tηλ.:  2810 333261, 342367

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ/νση: Δημοκρατίας 47 - 49                                                                

Tηλ.:  2810 300207, 242943

 

 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. 2ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη Τμήματος: Κατσίβα Χριστίνα

Τηλ.: 2810.301 437

e-mail: kekoif2@heraklion.gr  

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. ΚΑΤΣΑΜΠΑ 

Δ/νση: Αγησιλάου 4

Tηλ.:  2810. 301 437

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΠΟΡΟΥ 

Δ/νση: Μ. Κωνσταντίνου 15                                                                

Tηλ: 2810. 300 160, 2810. 330 318

 

 

 

3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. 3ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη Τμήματος: Παπαδοπούλου Ειρήνη

Τηλ.: 2810. 315 453

e-mail: kekoif3@heraklion.gr

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΘΕΡΙΣΣΟΥ 

Δ/νση: Μίνωος 67 &  Μ. Αρχαγγέλου

Tηλ.: 2810. 256 271

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΔΕΙΛΙΝΩΝ

Δ/νση: Εργοτέλους & Πύρρου

Tηλ.:  2810. 314 322

   

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η ΤΑΛΩΣ

Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου                                                                              

Tηλ.: 2810. 315 453

 

 

 

4. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η. 4ης  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη Τμήματος: Σαρακινάκη Ευαγγελία

Τηλ.: 2810. 360 973

e-mail: kekoif4@heraklion.gr

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΜΑΣΤΑΜΠΑ

Δ/νση: Λευθεραίου 34, Μασταμπάς                                                                                                                              

Τηλ.: 2810. 360 973

 

Ì   ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ

Δ/νση: Ιπποκράτους 8                                                                                                                                    

Τηλ.: 2810. 360 399

 

Ì  ΚΕ.ΚΟΙ.Φ – Α.Π.Η. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Δ/νση: Ι. Χατζάκη 40                                                                       

Τηλ.: 2810.  235 675

 

 

 

5. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Δ/νση: Διονυσίου 13 &  Αρτεμισίας

Υπεύθυνη Τμήματος: Καρυπίδου Αναστασία                                                               

Τηλ.: 2810.  221 738

 

e-mail: kekoif5@heraklion.gr 

 

 


 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (Τ.Ε.Ε.Π. & Ε.)

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση:  Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου – 71303, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810. 311328

 

e-mail: kprostasia@heraklion.gr  

Προϊστάμενος Τμήματος: Αντώνιος Χ. Πασπαλιάρης

Το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου έχει τρείς (3) πυλώνες αρμοδιοτήτων:

α) Αδειοδότηση και Έλεγχος:

      Σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, δημοτικών και ιδιωτικών βρεφικών, παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών,  Δομών Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους καθώς και επιχειρήσεων Περίθαλψης Ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.

β) Κοινωνική Αρωγή:  

      Χορήγηση μηδενικού ποσοστού συμμετοχής στη Φαρμακευτική Περίθαλψη Ανασφάλιστων, Πιστοποίησης Οικονομικά Αδύνατων Πολιτών, Χορήγηση Οικονομικών Ενισχύσεων λόγω Φυσικών Καταστροφών & εισήγηση για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων νοικοκυριών .

γ) Κοινωνική Μέριμνα:

      Θεώρηση οικονομικών στοιχείων και ελέγχου, μη κερδοσκοπικών σωματείων Δήμου Ηρακλείου, την αδειοδότηση και τον έλεγχο Διενέργειας Λαχειοφόρων Αγορών, Εράνων και Φιλανθρωπικών Αγορών κοινωνικού σκοπού και τη μέριμνα για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.

 

 

 

                                         

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE