inner image

«Κρίκος» - Σύλλογος φίλων και συγγενών ψυχικά ασθενών

Ο σύλλογος φίλων και συγγενών ψυχικά ασθενών ¨Κρίκος¨, ιδρύθηκε το 2009 στο Ηράκλειο Κρήτης. Προέκυψε από την ανάγκη κάλυψης ενός σημαντικού κενού που υπάρχει γύρω από την υποστήριξη ανθρώπων με ψυχικά νοσήματα. Είναι πια κοινός τόπος στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κοινωνιολογία ότι τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα  με την ψυχική τους υγεία έχουν ιδιαίτερη ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης. Συγχρόνως γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι αντίστοιχης στήριξης χρίζουν και οι συγγενείς και φίλοι των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι επωμίζονται ένα δύσκολο ρόλο να αποτελέσουν δηλαδή τον συνδετικό κρίκο της κοινωνίας με τον ασθενή αλλά και να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο τους ως «στήριγμα» των δικών τους ανθρώπων. Η ανάγκη για τη δημιουργία λοιπόν ενός Συλλόγου που θα επικεντρωθεί γύρω από αυτή την στήριξη, προέκυψε από την έλλειψη συμπληρωματικών δομών στο νομό Ηρακλείου για το θέμα. Ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία για προσφορά, οργάνωση και ενημέρωση γύρω από ένα «παραμελημένο» κοινωνικά θέμα.

Στόχοι:

Ο σύλλογος έχει διαμορφώσει μια σειρά κεντρικών στόχων:

 • Την προάσπιση και προαγωγή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, των οικογενειών και φίλων τους. Θεμελιώδης στόχος για τον «Κρίκο» είναι η διασφάλιση για τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές του, μιας ζωής με αξιοπρέπεια, με σεβασμό κι ελευθερία από τις διακρίσεις κάθε είδους. Να παρέχει η κοινωνία, προστασία απέναντι στον αποκλεισμό, τον στιγματισμό και την περιθωριοποίηση.
 • Τη στήριξη των ψυχικά ασθενών συνανθρώπων μας αλλά και της οικογένειας και του περιβάλλοντός τους μέσα από την παροχή συμβουλών, την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων.
 • Την δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής ιδεών, συμβουλών, προτάσεων αλλά και συζητήσεων και «μοίρασμα» των εμπειριών, ανάμεσα σε οικογένειες και φίλους ψυχικά νοσούντων. Μιας «κοινότητας» που θα προσφέρει αμοιβαία εμπιστοσύνη και υποστήριξη, θα επιμεριστεί το κοινωνικό, οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από την μακροχρόνια και ψυχοφθόρα διαδικασία φροντίδας των ατόμων που βιώνουν ψυχικές ασθενείς και διαταραχές.
 • Την προαγωγή έρευνας που να στοχεύει στη βελτίωση της διάγνωσης, της θεραπείας και της φροντίδας των ψυχικά ασθενών. Κάθε βήμα προόδου από επιστημονικής και ιατρικής πλευράς είναι μια μικρή νίκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των ασθενειών.
 • Την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου μέσα από την έγκυρη πληροφόρηση για θέματα που αφορούν τους ψυχικά ασθενείς, τη νόσο τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την προώθηση ανάληψης πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της αποξένωσης και του στιγματισμού που βιώνουν.

 

Αποστολή:

Το όνομα του συλλόγου «Κρίκος» δεν είναι τυχαίο. Είναι ένας συμβολισμός που μας δείχνει την αποστολή του να ενώνει, να αναδεικνύει δεσμούς

Ένας «Κρίκος» μιας αλυσίδας που ενώνει:

ü      Την κοινωνία και την ψυχική νόσο.

ü      Τους ψυχικά ασθενείς με τους φίλους και τα μέλη των οικογενειών τους.

ü      Τον φόβο και τη βία της μίας πλευράς με την στήριξη και τη λογική της άλλης.

ü      Την ασφάλεια της κοινωνίας ως καίριο αγαθό και την ανασφάλεια της ψυχικής νόσου.

ü      Την απόλαυση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την παροχή θεραπείας στους ψυχικά ασθενείς.

ü      Το στίγμα με τη γνώση.

ü      Τα ατομικά δικαιώματα με την συλλογική απόλαυσή τους

ü      Τους εθελοντές με τους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 

Δραστηριότητα:

Για να πετύχει ο «Κρίκος» τους στόχους και την αποστολή του, οι άνθρωποι του σχεδιάζουν και οργανώνουν μια σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην στόχευση του Συλλόγου και βοηθούν τους ανθρώπους με ψυχικές ασθένειες αλλά και τις οικογένειες και τους φίλους τους να ακουστούν, να ενημερωθούν, να συζητήσουν, να γίνουν αποτελεσματικότεροι, να προτείνουν και να συμμετέχουν σε διαδικασίες μαζί με το κοινωνικό και επιστημονικό σύνολο της πόλης μας. Σύμμαχοι στην προσπάθεια αυτή για συμμετοχή και διοργάνωση ημερίδων με θέματα ψυχικής υγείας είναι ο Δήμος Ηρακλείου και πολλοί τοπικοί φορείς. Η παροχή χώρου που βρίσκεται στη διάθεση των μελών του συλλόγου για την δραστηριότητα του, αποτελεί σημαντική συνδρομή στην προσπάθειά μας.

Στον χώρο αυτό πραγματοποιούνται ενημερωτικές συναντήσεις, σεμινάρια, συζητήσεις, προβολές ενημερωτικού υλικού γύρω από τα θέματα του Συλλόγου, τις εξελίξεις στην έρευνα, την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παράλληλα γίνεται σχεδιασμός δραστηριοτήτων και κοινωνικών παρεμβάσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας ενός εκ των θεμελιωδών στόχων μας. Προτεραιότητα είναι πάντα και η συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση για τα θέματα ψυχικής υγείας και την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών.

Η παροχή συμβουλών από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συλλόγου για την αντιμετώπιση προβλημάτων τόσο των ασθενών όσο και του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος τους είναι ένα ακόμα στοιχείο που εμπλουτίζει τις δραστηριότητες μας με επιστημονικό κύρος και εξειδικευμένη γνώση αλλά και ανθρώπινη φροντίδα και ενδιαφέρον.

Ενδεικτικά στο χώρο του συλλόγου πραγματοποιούνται δράσεις όπως:

 • Ομάδα υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης φίλων και συγγενών ασθενών με ψύχωση.
 • Ομάδα υποστήριξης και ψυχοεκπαίδευσης φίλων και συγγενών ασθενών με διπολική διαταραχή.
 • Ομάδα ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης ασθενών και των οικογενειών τους.
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης ψυχικά ασθενών.
 • Ομάδα ψυχοεκπαίδευσης, στόχου, αυτοβοήθειας, τέχνης και έκφρασης με ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα (ζωγραφική, φωτογραφία, μουσική, χορός, θέατρο, yoga).
 • Δημιουργικές ομάδες ασθενών, συγγενών και φίλων (κατασκευή λαμπάδας, Χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο, καφενείο ιδεών, λέσχη βιβλιοθήκης κ.α).
 • Ραδιοφωνική εκπομπή (ραδιοφωνικός σταθμός Αρχιεπισκοπής Κρήτης).
 • Δημιουργία δικτύου εθελοντών ψυχικής υγείας.
 • Ενημέρωση μελών για προβλήματα νοσηλείας, θεραπείας και γενικής αντιμετώπισης καθώς και για νομικά θέματα (ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ. α ).
 • Ομάδες έρευνας από γιατρούς και μέλη της επιστημονικής κοινότητας για τη διαμόρφωση προτάσεων και την ανάληψη και υλοποίηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης, συμμετέχει στη δημιουργία προγράμματος κατάρτισης και εν’ συνεχεία επαγγελματικής αποκατάστασης των ψυχικά ασθενών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Τσαπάκη Εύα – Μαρία, ψυχίατρος

Αντιπρόεδρος: Μαρούδα Ντανιέλα, νομικός- λέκτορας διεθνούς δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γραμματέας: Λυδάκη Μαρία, πολιτικός μηχανικός

Ταμίας: Πλευράκης Βασίλης, ιδιωτικός υπάλληλος

Μέλη: Μπίτσιος Παναγιώτης, ψυχίατρος

             Κοψαχείλη Ισμήνη, ψυχολόγος

             Κακουλάκης Χαρίδημος

             Κρικώνης Γεώργιος, ιατρικός επισκέπτης.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE