inner image

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ανδρόγεω & Πλ.Καλλεργών

Τηλ.: 2813. 409 112

email: koinoniki-anaptixi@heraklion.gr

Αντιδήμαρχος: Τσαγκαράκης Γεώργιος

Διευθυντής: Αντώνιος Χ. Πασπαλιάρης

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων (Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών - Ο.Ε.Υ. - Δήμου Ηρακλείου/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2122/2011)

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

 Αρμοδιότητες Γραφείου Γραμματειακής Υποστήριξης Διεύθυνσης:

 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης (πρωτόκολλο, διακίνηση εγγράφων, αρχειοθέτηση).
 • Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, ενημέρωση των Τμημάτων με την οργάνωση κατάλληλων διαδικασιών (σεμινάρια, ομιλίες κ.λπ.).
 • Συγκέντρωση υλικού και τήρηση Αρχείου της Διεύθυνσης.
 • Συνεργασία με τις Δ/νσεις Προγραμματισμού & Πληροφορικής και Οικονομικών Υπηρεσιών, για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, κατά τη διαδικασία σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, του Προϋπολογισμού και του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Οργανόγραμμα

Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης υπάγονται επτά (7) Τμήματα

 1. Τμήμα Κοινοτικής Φραντίδας (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) – 1ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου
 2. Τμήμα Κοινοτικής Φραντίδας (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) – 2ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου
 3. Τμήμα Κοινοτικής Φραντίδας (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) – 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου
 4. Τμήμα Κοινοτικής Φραντίδας (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) – 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου
 5. Τμήμα Κοινοτικής Φραντίδας (ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) – Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού
 6. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας, Ισότητας των Φύλων
 7. Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου

Προγράμματα υπαγόμενα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης:

 


ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΝΠΤΥΞΗΣ

Τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Ο Δήμος Ηρακλείου υπό την Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης, έχει πέντε (5) Τμήματα Κοινοτικής Φροντίδας που είναι Τοπικές Κοινωνικές Υπηρεσίες, Τοπικά Κοινοτικά Αναπτυξιακά Κέντρα και Τοπικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στελεχώνονται από  επαγγελματίες Κοινωνικούς Λειτουργούς, Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές  & Οικογενειακούς Βοηθούς.

Οι υπηρεσίες καλύπτονται από δεκατέσσερα (14) Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) και απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους της κάθε Δημοτικής Κοινότητας, ανεξάρτητα από ηλικία, υγεία, θρησκεία και εθνικότητα, καθώς και σε όσους αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις,  όπου απαιτείται άμεσα κοινωνική παρέμβαση ή μέριμνα για παραπομπή σε αρμόδιους φορείς.

περισσότερα... 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας, Ισότητας των Φύλων

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου (γωνία)

Τηλ.: 2810. 344 722

 e-mail: social@heraklion.gr 

Υπεύθυνη Τμήματος: Τσαμάνδουρα Αργυρώ

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής:

◘   Σχεδιάζει  ◘   Εισηγείται ◘   Μεριμνά για την υλοποίηση:

Προγραμμάτων και δράσεων αντιμετώπισης & εξάλειψης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού:

Προγραμμάτων και δράσεων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας, που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της δημόσιας υγείας, σε ευπαθείς ομάδες και στο  γενικό πληθυσμό, σε συνεργασία με Φορείς & Υπηρεσίες.

Προγραμμάτων και δράσεων για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, των  αιτούντων άσυλο, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Προγραμμάτων και δράσεων, που στοχεύουν στην Ισότητα των Φύλων.

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής: 

 • υποστηρίζει το Πρόγραμμα «Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής» - ΤΕΒΑ,  στο οποίο δικαιούχος φορέας  είναι η Περιφέρεια Κρήτης και συμπράττων ο Δήμος Ηρακλείου.
 • υποστηρίζει τη λειτουργία  της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.)
 • υποστηρίζει τη λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.)
 • συμμετέχει σε Επιτροπές & Ομάδες Έργου
 • συμμετέχει ενεργά στη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος
 • τηρεί & συντονίζει τη διαδικασία Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας (ISO) της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.
 • συγκεντρώνει και αποστέλλει στοιχεία σε Φορείς π.χ.  Υπουργεία, ΚΕΔΕ, ΕΚΚΑ, κ.λ.π.
 • συντονίζει και  υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού κ.λ.π.

 Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει οριστεί Επιμέρους Σημείο Αναφοράς στο Δήμο Ηρακλείου, για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Α.μεΑ.

Αρμοδιότητες Αναλυτικά:
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κλπ).
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλλινοστούντων ομογενών, των αιτούντων άσυλο, μεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας, συμμετέχει και συντονίζει τη λειτουργία του συμβουλίου μεταναστών.
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, και με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Σχεδιάζει εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στόχο έχουν τη συνολική ανάπτυξη χωρικών ενοτήτων του Δήμου (Κοινοτήτων).Βασικό στόχο έχει την δημιουργία ή διατήρηση αξιών όπως η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, η συλλογική προσπάθεια, το συνταίριασμα ανθρώπινης δραστηριότητας και φύσης.
 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων απασχόλησης.
 • Σχεδιάζει εισηγείται την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσεις και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την επαγγελματική κατάρτιση προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία κέντρου επαγγελματικού προσανατολισμού και κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης σε συνεργασία με Δ/νσης ανάλογα της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού την περιοχή του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους άνεργους και τη προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
 • Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών
 • Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ μέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
 • Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:

− οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου

− οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου οι Μ.Κ.Ο.

− οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους

− τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων−χρηστών

 • Συνεργάζεται για την επίτευξη των παραπάνω με εκπαιδευτικά ιδρύματα Τ.Ε.Ι.−Α.Ε.Ι. και τα αντίστοιχα τμήματα ή σχολές.
 • Συντονίζει, υλοποιεί θέματα επιμόρφωσης προσωπικού, επιστημονικής εποπτείας και αξιολογεί όλες τις κοινωνικές δράσεις του Δήμου με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων και εξωτερικών συνεργατών.
 • Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, Ρομά, αστέγων κ.λπ.).
 • Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά θέματα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων ενώ επιλαμβάνεται θεμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης μαθητών, γονέων, κτλ.
 • Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους.
 • Υλοποιεί πιλοτικές δράσεις που απαντούν σε συγκεκριμένα κοινωνικά προβλήματα(φτώχεια, ανεργία κλπ) που βρίσκονται σε έξαρση ή προβλήματα που αφορούν ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, άστεγοι, κ.λπ.).
 • Οι καινοτόμες δράσεις αφού εφαρμοστούν πειραματικά επιτυχώς θα ενσωματώνονται στις δραστηριότητες των κέντρων κοινοτικής παρέμβασης (σε όλα αν αναφέρονται σε μεγάλο πληθυσμό ή σε ένα όπου υπάρχει εντονότερη η ανάγκη).
 • Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

β) Μεριμνά για την υλοποίηση: i) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας     και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον     προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου, ii) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία     εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, iii) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από                                    πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα δημόσιας υγιεινής. Μεριμνά για την      πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

 • Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση  επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού              ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος      ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου.

 • Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

  (α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών

  (β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεότυπων με βάση το φύλο

  (γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες γυναικών

                  (δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση

  (ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους        στα κέντρα λήψης αποφάσεων

 

 


 

Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής & Ελέγχου

Προϊστάμενος Τμήματος: Αντώνιος Χ. Πασπαλιάρης

Διεύθυνση: Μάχης Κρήτης 97 & Ηφαίστου – 71303 Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 311328

email: kprostasia@heraklion.gr

 

Το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου εχει τρείς (3) πυλώνες αρμοδιοτήτων:

α) Κοινωνική Αρωγή:

 • Η αναγνώριση δικαιούχων πολιτών και η καταβολή Επιδομάτων Φυσικών Καταστροφών χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.
 • Χορήγηση Δωρεάν Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφαλίστων Πολιτών χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.
 • Αναγνώριση δικαιούχων πολιτών και καταβολή Επιδομάτων Φυσικών Καταστροφών χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.
 • Μέριμνα για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη  και τη ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.

β) Αδειοδότηση και Έλεγχος:

   • Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.
   • Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Δημοτικών  Παιδικών ή Βρεφονηπιακών σταθμών χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.
   • Έγκριση πρόσληψης του προσωπικού των Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών-Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.
   • Έλεγχος και θεώρηση οικονομικών στοιχείων Φιλανθρωπικών Σωματείων χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.
   • Χορήγηση Αδειών Διενέργειας Λαχειοφόρων Αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου.

      γ) Κοινωνική Μέριμνα:

      • Χορήγηση Πιστοποιητικών Οικονομικής Αδυναμίας πολιτών χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Ηρακλείου (δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια, δωρεάν διάθεση τάφου κ.α.) εφόσον ρητά αναγράφεται σε κείμενη νομοθεσία.
      • Εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Δήμο Ηρακλείου από κατοίκους -καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών με αρμοδιότητα την αξιολόγηση τους για την διαπίστωση της πραγματικής οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των αιτούντων και την εισήγηση απόφασης  για την έγκριση η μη της αίτησης  του ειδικού βοηθήματος.

       


      'Αλλα Κοινωνικά Προγράμματα Δήμου Ηρακλείου

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝ-ΟΙΚΩ»

       

      Ο Δήμος Ηρακλείου, ως Δικαιούχος Φορέας και Συντονιστής, υλοποιεί το Σχέδιο «ΑΝ-ΟΙΚΩ» στο πλαίσιο του Εθνικού  Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

      Οι Φορείς Υλοποίησης του Σχεδίου είναι:

      • ο Δήμος Ηρακλείου (Τελικός Δικαιούχος),
      • ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου (Φορέας Διαχείρισης),
      • το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ως φορείς εταίροι, μόνο κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου.

      Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ιανουάριος 2015 - Φεβρουάριος 2019 

      Σκοπός:

      • Κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των αστέγων (στέγαση, σίτιση, οικοσκευές, δαπάνες κοινής ωφελείας).
      • Εργασιακή επανένταξη για μέρος των ωφελουμένων του σχεδίου (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές)
      • Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης με σκοπό την ανάπτυξη εκ νέου των κοινωνικών και εργασιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων

      Από το Σχέδιο υποστηρίχθηκαν συνολικά από το 2015 έως και τη λήξη του 36 ωφελούμενα άτομα.

       

      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ για τους άστεγους «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ»

       Ο Δήμος Ηρακλείου, ως Δικαιούχος Φορέας και Συντονιστής, υλοποιεί το Σχέδιο «ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» στο πλαίσιο του Εθνικού  Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους».

      Για την υλοποίηση του Σχεδίου έχει συναφθεί Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠ.Ε.ΚΑ.Α.), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) – Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος σε εθνικό επίπεδο και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου ως Διαχειριστή Φορέα του σχεδίου. 

       Οι Φορείς Υλοποίησης του σχεδίου είναι:

      • ο Δήμος Ηρακλείου (Τελικός Δικαιούχος)
      • η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ηρακλείου – ΔΗΚΕΗ (Διαχειριστής Φορέας)

       

      Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 

      Η υλοποίηση του σχεδίου ξεκίνησε από τις 31/08/2018 με την υπογραφή της Προγραμματικής σύμβασης και λήγει όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους μετά την πάροδο των δεκαοκτώ (18) μηνών, οι οποίοι θα υπολογίζονται από τη χρονική περίοδο έναρξης δαπανών στέγασης των ωφελούμενων ανά εγκεκριμένο σχέδιο.

      Σκοπός:

      • μείωση του φαινομένου της έλλειψης στέγης (δημιουργία πλέγματος υποστηρικτικών ενεργειών υπέρ των αστέγων και των προσώπων, τα οποία έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία)
      • μετάβαση σε επαρκείς αυτόνομες μορφές διαβίωσης
      • ψυχοκοινωνική υποστήριξη - Συμβουλευτική – Ενημέρωση – Πληροφόρηση
      • διασύνδεση ωφελουμένων με αρμόδιες υπηρεσίες

      Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους ωφελούμενους του Σχεδίου είναι:

      • Στέγαση (κάλυψη ενοικίου)
      • Κάλυψη δαπανών οικοσκευής και δαπανών κοινής ωφελείας  
      • Κάλυψη δαπανών εργασιακής ένταξης (μισθός, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές ή/και υποστήριξη στη σύσταση κοινωνικής επιχείρησης)
      • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη - Συμβουλευτική – Ενημέρωση - Πληροφόρηση
      • Διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες

      Το σχέδιο υποστηρίζει 60 αστέγους, που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

      • άτομα που φιλοξενούνται στο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου ή στον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου
      • άτομα ή οικογένειες που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι καθώς διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, ακατάλληλα κτίρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία κ.α)

       

      Τηλεφωνική Γραμμή Ενημέρωσης & Κοινωνικής Στήριξης: 2813. 409 990

       

       

       

       

                                               

      Πολιτική Χρήσης Cookies

      Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

      CLOSE