inner image

Δημόσια διαβούλευση της παράταξης «Ηράκλειο για όλους»

 

Ηράκλειο 06/03/2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Δημιουργούμε μαζί ένα Ηράκλειο για όλους»

Ηράκλειο για όλους

         Το Ηράκλειο είναι οι άνθρωποί του! Έχουν άποψη και πρέπει να έχουν και λόγο για τον Δήμο τους.
     Αυτοί είναι που πρέπει να μιλήσουν πρώτοι και στη συνέχεια να ακούσουν τι έχουν να τους πουν οι υποψήφιοι και να αποφασίσουν ποιον θα εμπιστευτούν την ώρα της κάλπης.

     Σε αυτό το πνεύμα, η παράταξη «Ηράκλειο για όλους» έχει απευθύνει εδώ και καιρό ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον θέλει να καταθέσει τις δικές του ανησυχίες, προβληματισμούς, ιδέες και προτάσεις.
    Αυτή η δημόσια διαβούλευση έχει ως κεντρικό άξονα την ολοκληρωμένη Στρατηγική που έχουμε ήδη επεξεργαστεί για το Δήμο Ηρακλείου, δομημένη σε μια σειρά από Άξονες και Μέτρα. Μέτρα που εξειδικεύονται σε Δράσεις, πλήρως αναλυμένες.

Με στόχο πάντα να γίνει πράξη η εξαγγελία μας «Ηράκλειο για όλους» ο κύκλος της διαβούλευσης  για την συνδιαμόρφωση του προγράμματός μας έχει ήδη ξεκινήσει με τους τομείς του Πολιτισμού και της Πολιτικής Προστασίας  και η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την πρωτοβουλία δείχνει τη «δίψα» τους να μιλήσουν και να ακουστούν για θέματα που τους αφορούν άμεσα!


Σειρά στη διαβούλευση παίρνει ο Άξονας: Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση

Παρουσιάζουμε  τα επιμέρους πεδία της στρατηγικής μας
στον άξονα αυτό και περιμένουμε τις δικές σας απόψεις  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  irakliogiaolous@gmail.com

Δείτε τα μέτρα και τις δράσεις που προτείνουμε:

1.Προώθηση της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο τη διάδοση της γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 • Σύνταξη μελέτης επιμορφωτικών αναγκών δημοτών Ηρακλείου (ουσιαστική διάγνωση αναγκών των δημοτών)
 • Υλοποίηση προγραμμάτων τοπικού ενδιαφέροντος
 • Αναβάθμιση δημοτικής επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση
 • Αξιοποίηση δικτύου εθελοντών και ενεργή συμμετοχή τους στις δράσεις
 • Αναβάθμιση και αξιοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού για τη ΔΒΜ που εκπονήθηκε στο Δήμο Ηρακλείου το 2016
 •  Σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΕΒΙΜ, υλοποίηση έργου «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου»
 • Δημιουργία δικτύου φορέων και συνεργασία για υλοποίηση δράσεων από κοινού (Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Συνδικαλιστικοί φορείς, ευρωπαϊκοί και διεθνής οργανισμοί κτλ)
 • Δράσεις ενθάρρυνσης συμμετοχής στη Δια Βίου Μάθηση ατόμων που το έχουν περισσότερη ανάγκη (μείωση αριθμού ενηλίκων με χαμηλό επίπεδο προσόντων – στοχευμένες δράσεις)
 • Δημιουργία κέντρων μελέτης σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους με ελέυθερη πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα.

2. Υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων με θεματικές ενότητες:

 • Σύνδεση εκπαίδευσης με την τοπική οικονομία
 • Σχολές Γονέων
 • Οικονομία –Επιχειρηματικότητα
 • Ποιότητα Ζωής
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Γλώσσα και Επικοινωνία
 • ΚοινωνικέςΔεξιότητες
 • Πολιτισμός και Τέχνη
 • ΕνεργόςΠολίτης

 

3.Βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων (γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακών ικανοτήτων)         

 • Επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση
 • δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης δημοτών για προώθηση αυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • εκπαιδευτικά προγράμματα για την απόκτηση ή αναβάθμιση βασικών δεξιοτήτων γραμματισμού, αριθμητισμού, ψηφιακών ικανοτήτων

4. Τμήμα Παιδείας   

 • συνεχής και ανοιχτός διάλογος με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για την καταγραφή αναγκών στις σχολικές μονάδες σύμφωνα με τις αρμοδιότητες του δήμου και άμεση παρέμβαση για αποκατάσταση προβλημάτων και αναβάθμιση σχολικών υποδομών
 • Δημιουργία δικτύου «Ανοιχτών Σχολείων» για υλοποίηση δράσεων κοινής ωφελείας για το σύνολο των δημοτών
 • Αναβάθμιση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
 • Προγράμματα και δράσεις για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ενδεικτικά: ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, πρόγραμμα «Γνωρίζω τα επαγγέλματα»,  δράσεις ενημέρωσης για την επιχειρηματικότητα, ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο του ενεργού πολίτη, δράσεις αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου)
 • Δράσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

5. Δημιουργία κέντρου πληροφόρησης και υποστήριξης Δημοτών σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση και την Εργασία

 • συγκρότηση ενός δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε συνεργασία με φορείς (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΕΒΕ, ΕΑΠ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κτλ)
 • Δημιουργία μητρώου ανέργων –σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ- και εξατομικευμένες δράσεις για τους άνεργους δημότες του Ηρακλείου
 • Δημιουργία ενός κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης ανέργων και ατόμων γενικά που επιθυμούν την αλλαγή στην επαγγελματική τους κατάσταση
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική μέσω εξ ατομικευμένης υποστήριξης και ομαδικών εργαστηρίων,  σχετικά με τον σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξη επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Εκπαίδευση, κατάρτιση και καθοδήγηση ατόμων που επιθυμούν να ασχοληθούν με το επιχειρείν (ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟ)
 • Ενδυνάμωση ατόμων για αυτονομία και ανεξαρτητοποίηση
 • Δικτύωση μεταξύ ατόμων που αναζητούν εργασία και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Ηρακλείου (δράσεις για μείωση του χάσματος μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούν οι επιχειρήσεις και αυτών που διαθέτουν τα  άτομα)
 • Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ατόμων που ανήκουν στις ΕΚΟ, για την αξία του ανθρωπίνου δυναμικού συνολικά.
 • Ενθάρρυνση και ανάπτυξη συμπράξεων μεταξύ εργοδοτών, κοινωνικών εταίρων, υπηρεσιών απασχόλησης, δημόσιων αρχών, κοινωνικών υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης για την παροχή υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εγγεγραμμένων ανέργων

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE