inner image

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER

Από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιθυμούν να ενταχθούν στο Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER».

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Αρχάνες 701 00 Ηράκλειο Κρήτης) είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, μέχρι 20 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) κατά 95% και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά 5%.

Οι δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων, περιγράφονται αναλυτικά στον Ενημερωτικό Οδηγό, τον οποίο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, Τμήμα LEADER, τηλέφωνα: 2810753320, 2810753301) όπως επίσης και το Φάκελο Υποψηφιότητας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από 09:30 – 14:00 ή από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ στη διεύθυνση www.anher.gr.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στις παρακάτω περιοχές:

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Δ.Δ.Πύργου, Δ.Δ.Αχεντριά, Δ.Δ.Εθιάς, Δ.Δ.Καλυβίων, Δ.Δ.Λιγορτύνου, Δ.Δ.Μεσοχωρίου, Δ.Δ.Παρανύμφων, Δ.Δ.Πραιτωρίων, Δ.Δ.Τεφελίου, Δ.Δ.Χαρακίου, Δ.Δ.Χάρακος, Δ.Δ.Αγίων Παρασκιών, Δ.Δ.Αγίου Βασιλείου, Δ.Δ.Αλαγνίου, Δ.Δ.Αστράκων, Δ.Δ.Αστριτσίου, Δ.Δ.Δαμανίων, Δ.Δ.Καλλονής, Δ.Δ.Καταλαγαρίου, Δ.Δ.Κουνάβων, Δ.Δ.Μελεσών, Δ.Δ.Μεταξοχωρίου, Δ.Δ.Μυρτιάς, Δ.Δ.Πεζών, Δ.Δ.Χουδετσίου.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Δ.Δ.Αγίων Δέκα, Δ.Δ.Αγίου Κυρίλλου, Δ.Δ.Αμπελούζου, Δ.Δ.Απεσωκαρίου, Δ.Δ.Βαγιονιάς, Δ.Δ.Βασιλικής, Δ.Δ.Βασιλικών Ανωγείων, Δ.Δ.Γκαγκαλών, Δ.Δ.Μητροπόλεως, Δ.Δ.Μιαμούς, Δ.Δ.Πλατάνου, Δ.Δ.Πλώρας, Δ.Δ.Χουστουλιανών, Δ.Δ.Ασημίου, Δ.Δ.Άνω Ακρίων, Δ.Δ.Διονυσίου, Δ.Δ.Λουρών, Δ.Δ.Σοκαρά, Δ.Δ.Σταβιών, Δ.Δ.Στερνών, Δ.Δ.Στόλων.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ.Δ.Βασιλειών, Δ.Δ.Βουτών, Δ.Δ.Δαφνές, Δ.Δ.Σκαλανίου, Δ.Δ.Σταυρακίων.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ

Δ.Δ.Γαζίου, Δ.Δ.Αχλάδας , Δ.Δ.Καλεσιών, Δ.Δ.Ροδιάς, Δ.Δ.Φόδελε

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

Δ.Δ.Αρκαλοχωρίου, Δ.Δ.Γαρίπας, Δ.Δ.Ινίου, Δ.Δ.Καστελλιανών, Δ.Δ.Λευκοχωρίου, Δ.Δ.Πανοράματος, Δ.Δ.Παρτίρων, Δ.Δ.Πατσιδερού, Δ.Δ.Θραψανού, Δ.Δ.Βόνης, Δ.Δ.Ζωφόρων, Δ.Δ.Σαμπά, Δ.Δ.Καστελλίου, Δ.Δ.Αμαριανού, Δ.Δ.Αποστόλων, Δ.Δ.Αρχαγγέλου, Δ.Δ.Ασκών, Δ.Δ.Γερακίου, Δ.Δ.Ευαγγελισμού, Δ.Δ.Καρουζανών, Δ.Δ.Κασταμονίτσης, Δ.Δ.Λιλιανού, Δ.Δ.Λυττού, (Ξιδά, Δ.Δ.Μαθιάς, Δ.Δ.Πολυθέας, Δ.Δ.Σμαρίου

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Δ.Δ.Μοιρών, Δ.Δ.Αληθινής, Δ.Δ.Αντισκαρίου, Δ.Δ.Γαλιάς, Δ.Δ.Καστελλίου, Δ.Δ.Κουσέ, Δ.Δ.Περίου, Δ.Δ.Πετροκεφαλίου, Δ.Δ.Πηγαϊδακίων, Δ.Δ.Πόμπιας, Δ.Δ.Ρουφά, Δ.Δ.Σκουρβούλων,, Δ.Δ.Καμηλαρίου, Δ.Δ.Πιτσιδίων,Δ.Δ.Σίβα.

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Δ.Δ.Γουβών, Δ.Δ.Ανωπόλεως, Δ.Δ.Ελαίας, Δ.Δ.Επάνω Βαθείας, Δ.Δ.Καλού Χωρίου, Δ.Δ.Κάτω Βαθείας, Δ.Δ.Κόξαρης, Δ.Δ.Χαρασού, Δ.Δ.Επισκοπής, Δ.Δ.Αϊτανίων, Δ.Δ.Γαλίφας, Δ.Δ.Καινούργιου Χωρίου, Δ.Δ.Σγουροκεφαλίου, Δ.Δ.Μαλίων, Δ.Δ.Κρασίου, Δ.Δ.Μοχού , Δ.Δ.Λιμένος Χερσονήσου, Δ.Δ.Αβδού, Δ.Δ.Γωνιών Πεδιάδος, Δ.Δ.Κεράς, Δ.Δ.Ποταμιών, Δ.Δ.Χερσονήσου.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις (για ιδιωτικά και δημόσια έργα) με τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό, το ποσοστό ενίσχυσης και οι κατηγορίες των υποψήφιων επενδυτών είναι:

Α. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

1. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός καταλυμάτων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 500.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες

2. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 200.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες

3. Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α'' μεταποίηση (αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά κλπ)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 200.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες

Β. ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΓΡΟΤΕΣ

1.      Μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.009.129.14 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

Γ. ΓΙΑ ΜΗ ΑΓΡΟΤΕΣ

1.      Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 1.283.638,54 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των αγροτών

2.      Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α'' μεταποίηση (αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά κλπ)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 506.032,70 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των αγροτών

3.      Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 100.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των αγροτών

4.      Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. γραφεία αγροτικού τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 490.377,14 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των αγροτών

Δ. ΓΙΑ ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.      Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 60.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

2.      Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 75.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 70%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

3.      Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,  καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 340.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ α'' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

4.      Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κ.λ.π

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 88.061,04 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 75%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ α'' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

5.      Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 960.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ α'' βαθμού

6.      Ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 200.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, δημόσιου χαρακτήρα.

7.      Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 300.000 Ευρώ

Ποσοστό ενίσχυσης: 100%

Δικαιούχοι: ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, δημόσιου χαρακτήρα.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE