inner image

Πρόσκληση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επιδότησης διακοπών εργαζομένων και ανέργων

Ο ΟΑΕΔ καλεί τους δικαιούχους του προγράμματος Επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού έτους 2014-2015 να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις 14 Ιουλίου 2014 έως τις 11 Αυγούστου 2014 και ώρα 12:00 (μεσημβρινή). Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα υλοποιηθεί το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Τα έντυπα ηλεκτρονικών αιτήσεων βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr). Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

Οι υποψήφιοι εισέρχονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

 • Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ».

 • Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη μοριοδότησή του.

 • Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και αναγράφει την ακριβή ημερομηνία υποβολής.

 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής με άλλο τρόπο και όχι ηλεκτρονικά, ο υποψήφιος δικαιούχος αποκλείεται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (11.08.2014 και ώρα 12η μεσημβρινή) δεν είναι δυνατή.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν: 

 1. Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2013 πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν καταβάλει εισφορά 0,35% υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας.

 2. Άνεργοι που το έτος 2013 έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας διάρκειας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα).

 3. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

«Ωφελούμενοι» του προγράμματος είναι:

 1. Τα άνω των πέντε ετών προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους (τέκνα με ημερομηνία γεννήσεως από την 16.09.1989 έως την 15.09.2009), όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα.

 2. Τα άνω των πέντε ετών τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων και με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος της ηλικίας τους (τέκνα με ημερομηνία γεννήσεως από την 16.09.1989 έως την 15.09.2009), τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, όπως αυτά αποδεικνύονται από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 3. Τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος (τέκνα με ημερομηνία γεννήσεως από την 16.09.2009 έως την 31.08.2010), όπως αυτά αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα, ανεξαρτήτως από το αν αυτά ασφαλίζονται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα. Τα τέκνα της κατηγορίας αυτής αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και έπειτα.

 4. Οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς, όπως αποδεικνύονται από οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου φορέα.

 5. Οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α ́ έως δ ́ που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν:

 • η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ’ του παρόντος,

 • ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του,

 • ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του. Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση. Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού

έτους 2014-2015:

 1. Οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι που έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2013-2014, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της επιταγής ή όχι. Εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία, τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο πρόγραμμα έτους 2014-2015, ακόμα και αν έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2013-2014.

 2. Οι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους οφείλουν άμεσα μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν για την εκτύπωση και υπογραφή της αίτησής τους και την επίδειξη και υποβολή των δικαιολογητικών που θα τους ζητηθούν.

Καταληκτική ημερομηνία προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την επίδειξη και προσκόμιση δικαιολογητικών είναι η 11.08.2014 και ώρα 15:00.

Τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων είναι τα εξής:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΜΟΡΙΑ

1 

ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014

έως 12.000,00 €

30

12.001,00 -20.000,00 €

20

20.001,00-30.000,00€

10

30.001,00€ και άνω

0

2

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Για κάθε 1 πλήρη μήνα ανεργίας μέχρι την

ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και

με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36

1

3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 2012 & 2013

Για κάθε 25 ημέρες ασφάλισης και με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36

1

4

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ

10


Επισυνάπτεται η πρόσκληση του ΟΑΕΔ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE