inner image

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προβολή τοπικών αγροτικών προϊόντων

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Άξονας 1, Μέτρο 133 «Ενημέρωση – Προώθηση Των Προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων»

 

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 1.3.3. του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Ενημέρωση – Προώθηση των Προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων»

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει από τις 2 Ιανουαρίου 2013 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2013.

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια το ηλεκτρονικό αρχείο, η εκτυπωμένη αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ. Αθηνών 54 56, 104 41 Αθήνα).

Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, η χορηγούμενη ενίσχυση, η διαδικασία ένταξης, οι διαδικασίες υλοποίησης και καταβολής της ενίσχυσης, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι κυρώσεις περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της 2ης Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τηλέφωνα επικοινωνίας 2105275249, -251, -084) και στους διαδικτυακούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Περιληπτικά, στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, που περιλαμβάνουν επιλέξιμες δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά. Η δημόσια δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη σε 70.000 €. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Τα συστήματα ποιότητας που καλύπτονται από το παρόν Μέτρο και το Μέτρο 132 είναι τα εξής:

i. Κοινοτικό σύστημα ποιότητας:

Βιολογική παραγωγή, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

ii. Εθνικά συστήματα ποιότητας:

1.      Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

2.      Σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

Τα επιλέξιμα προϊόντα για το παρόν Μέτρο, που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των προαναφερθέντων συστημάτων ποιότητας, είναι:

i. Βιολογική Παραγωγή:

-          Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

-          Δημητριακά

-          Βρώσιμα όσπρια

-          Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι

-          Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

-          Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών

-          Έλαια – λίπη

-          Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

-          Οίνος, όξος

-          Προϊόντα γαλακτοκομίας

-          Παρασκευάσματα κρεάτων

-          Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

ii. AGRO 2

-          Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

-          Δημητριακά

-          Βρώσιμα όσπρια

-          Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι

-          Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

iii. AGRO 3

- Χοίρειο κρέας

Επιλέξιμες δαπάνες

1.      Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.

2.      Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (δικτύωση, ενημέρωση ενδιαφερομένων, ανεύρεση συνεργατών).

3.      Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους.

4.      Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, για το συγκεκριμένο προϊόν, όπου θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν, και θα περιλαμβάνονται οδηγίες-συνταγές χρήσης για αυτό.

5.      Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd), για το συγκεκριμένο προϊόν.

6.      Διοργάνωση - συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις προϊόντων ποιότητας (θεματικές, κλαδικές κλπ.), καθώς και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, στην εσωτερική αγορά. Παραδείγματα δαπανών που μπορούν να κριθούν επιλέξιμες σε εκθέσεις, συνέδρια, εμποροπανηγύρεις είναι για

-          Ενοικίαση χώρου

-          Μεταφορά εξοπλισμού και εκθεμάτων

-          Περίπτερο (λυόμενη κατασκευή)

-          Πινακίδες, πάνελ προβολής, αφίσες

-          Πάγκοι έκθεσης

-          Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κ.ά. εγκαταστάσεις

-          Λειτουργικά έξοδα

-          Έκτακτο προσωπικό, εξειδικευμένοι συνεργάτες (γραμματείς, διερμηνείς,

-          προωθητές κλπ.) απαραίτητοι για τους σκοπούς της δράσης

-          Ενοικίαση υλικών (έπιπλα, οπτικοακουστικά μέσα, άλλος υλικοτεχνικός

-          εξοπλισμός κλπ.)

-          Εκτύπωση προσκλήσεων, επιστολών

7.      Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κλπ. στις μονάδες παραγωγής των μελών της ομάδας παραγωγών.

8.      Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους).

9.      Παράλληλες εκδηλώσεις (γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, ενημερωτικές συναντήσεις, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων, κλπ).

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη:

1.      Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης βιολογικού μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων, από ομάδες παραγωγών των μικρών νησιών του Αιγαίου, δεδομένου ότι ανάλογες δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1405/2006.

2.      Δράσεις σχεδιασμού, εκτύπωσης και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, μελετών – ερευνών αγοράς που αφορούν το βιολογικό μέλι, καθώς και διοργάνωσης ημερίδων – συνεδρίων για το προϊόν αυτό, δεδομένου ότι ανάλογες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1234/2007. Εξαιρείται και είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε εκθέσεις.

3.      Δράσεις που χρηματοδοτούνται παράλληλα από τον Καν. (ΕΚ) 3/2008, περί ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης και τους Κανονισμούς που αυτός καταργεί. Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι δυνατό να είναι επιλέξιμες εφόσον μετά από διοικητικό έλεγχο και διασταύρωση δεδομένων, διασφαλίζεται ότι δεν πραγματοποιούνται από τους ίδιους δικαιούχους και ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει επικάλυψη.

4.      Δράσεις που δεν αφορούν την εσωτερική αγορά.

5.      Δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση εμπορικών σημάτων.

6.      Δράσεις που περιέχουν αναφορά στον τόπο καταγωγής (προέλευσης) του προϊόντος, εφόσον η αναφορά αυτή μπορεί να αποτελέσει βασικό μήνυμα για την προώθησή του. Ο τόπος καταγωγής ενός προϊόντος μπορεί, παρά ταύτα, να υποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά αυτή είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα και συνεπώς δεν μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές να αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Κατ’ εξαίρεση, αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το προωθούμενο προϊόν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου (δηλαδή είναι ΠΟΠ ή ΠΓΕ) ή των Καν. (ΕΚ) 1234/2007 και Καν. (ΕΕ) 401/2010 (δηλαδή οίνοι ΠΟΠ ή ΠΓΕ), για ονομασίες αναγνωρισμένες από την Κοινότητα.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE