inner image

Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Ενημέρωση – Προώθηση των Προϊόντων στο Πλαίσιο Συστημάτων για την Ποιότητα των Τροφίμων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Ενημέρωση – Προώθηση των Προϊόντων στο Πλαίσιο Συστημάτων για την Ποιότητα των Τροφίμων»

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Μέτρο 133 «Ενημέρωση – Προώθηση των Προϊόντων στο Πλαίσιο Συστημάτων για την Ποιότητα των Τροφίμων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013, απευθύνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτηξης και Τροφίμων

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης: Από 10/02/2012 έως 30/04/2012. Η σύνταξη της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια το ηλεκτρονικό αρχείο, η εκτυπωμένη αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 7.1 της Πρόσκλησης.

Πιστώσεις – Χρηματοδότηση: Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 Ευρώ (€). Για τη συμμετοχή στο Μέτρο προβλέπεται και ιδιωτική συμμετοχή, η οποία ανέρχεται στο 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

Φορείς Διαχείρισης και Εφαρμογής

α) Η διαχείριση του Μέτρου γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ (Φορέας Διαχείρισης).

β) Η εφαρμογή του Μέτρου γίνεται από τη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Φορέας Εφαρμογής).

Όροι και προϋποθέσεις ένταξης

Δικαιούχοι του Μέτρου μπορούν να κριθούν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Ως ομάδα παραγωγών νοείται μια οργάνωση οποιασδήποτε νομικήςμορφής (δηλαδή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Συνεταιρισμός ή αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που συστήνεται με πρωτοβουλία και απαρτίζεται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.

Για τη σύσταση ομάδας παραγωγών στο πλαίσιο του Μέτρου, από τους συμμετέχοντες στη σύσταση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1)      Γενικά, η ομάδα παραγωγών είναι επιχειρηματική σύμπραξη παραγωγών, διοικείται εθελοντικά από τα μέλη της και σκοπεύει στην εξυπηρέτηση αμοιβαίων αναγκών και στόχων τους.

2)      Όλα τα μέλη της ομάδας παραγωγών θα πρέπει να συμμετέχουν στο ίδιο εκ των συστημάτων ποιότητας που αναφέρονται στο σημείο 5.1(β) της παρούσας Πρόσκλησης και θα πρέπει να παράγουν το ίδιο (ένα συγκεκριμένο) εκ των επιλέξιμων προϊόντων του σημείου 5.1(γ), για το οποίο εντάχθηκαν στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ. Κάθε επιλέξιμη ομάδα παραγωγών θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, δικαιούχους του Μέτρου 132.

3)      Στην περίπτωση που ένας δικαιούχος του Μέτρου 132 ενισχύεται από αυτό για περισσότερα του ενός προϊόντα (π.χ. βιολογική καλλιέργεια ελιάς και αμπέλι για σταφύλι οινοποιίας ολοκληρωμένης διαχείρισης), έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη σύσταση και να ανήκει σε ομάδα παραγωγών που αιτείται ενίσχυση από το Μέτρο για κάθε ενισχυόμενο από το Μέτρο 132 προϊόν (δηλαδή στο προηγούμενο παράδειγμα σε μια ομάδα για ελιά και σε μια ομάδα για αμπέλι).

4)      Ο όγκος παραγωγής του προϊόντος ποιότητας που θα επιλεγεί για προώθηση από το δικαιούχο, θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ικανοποιητικό μέρος της ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος σε μια ή περισσότερες αγορές – στόχους, έτσι ώστε η προσπάθεια διείσδυσης σε αυτές τις αγορές (μέσω των δράσεων ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης του σημείου 5.2 παρακάτω) να είναι αποτελεσματική και να του αποφέρει θετικό εμπορικό αποτέλεσμα.

5)      Σε περίπτωση που σε μια από τις άτυπες ομάδες συνεργαζόμενων παραγωγών, με κοινή τεχνική στήριξη και πιστοποίηση, που σχηματίστηκαν από τους υποψήφιους του Μέτρου 132 κατά τη διαδικασία ένταξης σε αυτό, παρέμειναν μόνο μερικοί από τους αρχικούς συμμετέχοντες (είτε γιατί οι υπόλοιποι δεν εγκρίθηκαν ως δικαιούχοι του Μέτρου 132, είτε γιατί εγκρίθηκαν αλλά δεν αποδέχθηκαν να συνεχίσουν για διαφόρους λόγους), οι τελευταίοι μπορούν να συνεργαστούν με οποιουσδήποτε άλλους δικαιούχους του Μέτρου 132 για τη σύσταση ομάδας για το Μέτρο 133, αρκεί να ικανοποιούνται οι άλλες συνθήκες που περιγράφονται εδώ.

6)      Ως έδρα της ομάδας παραγωγών, ορίζεται ο Δήμος στον οποίο α) βρίσκεται αθροιστικά το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (στην περίπτωση φυτικής παραγωγής) ή του αριθμού ζώων κατά το ίδιο είδος (στην περίπτωση ζωικής παραγωγής) των μελών, για το προωθούμενο προϊόν ή β) εδρεύουν εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης (ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες) χρησιμοποιούμενες για το προϊόν που προωθείται (αποθήκες, τυποποιητήρια κλπ.). Κάθε ομάδα πρέπει να φέρει από τη σύστασή της ένα διακριτικό όνομα.

7)      Στη νομική πράξη σύστασης νομικού προσώπου (καταστατικό), θα πρέπει στο σκοπό της ομάδας να αναφέρονται απαραίτητα η προώθηση και η διαφήμιση του προϊόντος που παράγεται από τα μέλη της ομάδας παραγωγών σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας, που ακολουθούν και ενισχύονται από το Μέτρο 132, καθώς και η ενημέρωση των καταναλωτών για το συγκεκριμένο προϊόν. Ο σκοπός πάντως μπορεί να είναι ευρύτερος και να περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω και π.χ. την παραγωγή και εμπορία του προϊόντος.

8)      Στο καταστατικό θα πρέπει να ορίζεται η χρονική διάρκεια του νομικού προσώπου, έτσι ώστε να καλύπτει τουλάχιστον τη (κατά το μέγιστο τριετή) διάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του και τη διάρκεια των όποιων μακροχρόνιων δεσμεύσεων του Μέτρου και των εκ των υστέρων ελέγχων.

9)      Με την αίτηση ενίσχυσης συνυποβάλλεται παραστατικό με τα στοιχεία των μελών της ομάδας παραγωγών (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, κατοικία, ταχυδρομική δ/νση, ΑΦΜ, έδρα εκμετάλλευσης). Τέτοιο παραστατικό μπορεί να είναι το καταστατικό της εταιρείας εφόσον σε αυτό περιλαμβάνονται τα παραπάνω στοιχεία, το μετοχολόγιο ή και σχετική κατάσταση στην οποία τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο υλοποίησης και θα συνυπογράφονται από τα μέλη της ομάδας.

β) Τα συστήματα ποιότητας που καλύπτονται από το παρόν Μέτρο και το Μέτρο 132 είναι τα εξής:

i. Κοινοτικό σύστημα ποιότητας:

Βιολογική παραγωγή, στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

ii. Εθνικά συστήματα ποιότητας:

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Φυτική παραγωγή (AGRO 2), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

Σύστημα Διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος (AGRO 3), όπως αναθεωρήθηκε στις 28/2/2008 (2η έκδοση) και ισχύει.

γ) Τα επιλέξιμα προϊόντα για το παρόν Μέτρο, που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο των προαναφερθέντων συστημάτων ποιότητας, είναι:

i. Βιολογική Παραγωγή:

                        Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

                        Δημητριακά

                        Βρώσιμα όσπρια

                        Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι

                        Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

                        Εκτροφές αιγοπροβάτων, βοοειδών, χοίρων, πουλερικών για  την παραγωγή κρέατος ή και γάλακτος ή και αυγών

                        Έλαια – λίπη

                        Προϊόντα αλευροποιίας, αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά

                        Οίνος, όξος

                        Προϊόντα γαλακτοκομίας

                        Παρασκευάσματα κρεάτων

                        Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

ii. AGRO 2

                        Ελιές επιτραπέζιες – ελαιοποίησης

                        Δημητριακά

                        Βρώσιμα όσπρια

                        Οινάμπελοι, σταφιδάμπελοι

                        Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

iii. AGRO 3

                        Χοίρειο κρέας

Επιλέξιμες ενέργειες

Επιλέξιμες κρίνονται οι δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης του συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά (όλα τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών.

Αναλυτικότερα, κρίνονται επιλέξιμες οι παρακάτω ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες τους:

1) Μελέτη επιχειρησιακού σχεδίου δράσης.

2) Δημοσιοποίηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης (δικτύωση, ενημέρωση ενδιαφερομένων, ανεύρεση συνεργατών). Για τη δημοσιοποίηση, θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνονται υπόψη από το δικαιούχο οι λεπτομέρειες περί ενημέρωσης και δημοσιοποίησης του Παραρτήματος VI του Καν. (ΕΚ) 1974/2006.

3) Έρευνα αγοράς για αγορές – στόχους. Μια ευρεία και τεκμηριωμένη έρευνα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων οικονομικά και στατιστικά στοιχεία, τοπικές προτιμήσεις, ανάλυση ανταγωνισμού, απαιτήσεις πιθανών πελατών, δίκτυα διανομής κλπ.

4) Σχεδιασμός, εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, για το συγκεκριμένο προϊόν, όπου θα περιγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα και τις μεθόδους παραγωγής, την καλή διαβίωση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα εκλαϊκεύονται οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής για το προϊόν, και θα περιλαμβάνονται οδηγίες-συνταγές χρήσης για αυτό.

5) Διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ΜΜΕ, δημιουργία ιστοσελίδων και ενημερωτικών ταινιών (video, cd, dvd), για το συγκεκριμένο προϊόν.

6) Διοργάνωση - συμμετοχή σε συνέδρια και εκθέσεις προϊόντων ποιότητας (θεματικές, κλαδικές κλπ.), καθώς και συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, στην εσωτερική αγορά. Παραδείγματα δαπανών που μπορούν να κριθούν επιλέξιμες σε εκθέσεις, συνέδρια, εμποροπανηγύρεις είναι για

 • Ενοικίαση χώρου
 • Μεταφορά εξοπλισμού και εκθεμάτων
 • Περίπτερο (λυόμενη κατασκευή)
 • Πινακίδες, πάνελ προβολής, αφίσες
 • Πάγκοι έκθεσης
 • Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές κ.ά. εγκαταστάσεις
 • Λειτουργικά έξοδα
 • Έκτακτο προσωπικό, εξειδικευμένοι συνεργάτες (γραμματείς, διερμηνείς, προωθητές κλπ.) απαραίτητοι για τους σκοπούς της δράσης
 • Ενοικίαση υλικών (έπιπλα, οπτικοακουστικά μέσα, άλλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.)
 • Εκτύπωση προσκλήσεων, επιστολών

7) Οργάνωση επισκέψεων μαθητών, σπουδαστών, ομάδων καταναλωτών κλπ. στις μονάδες παραγωγής των μελών της ομάδας παραγωγών.

8) Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων (με ΜΜΕ, δημοσιογράφους, διατροφολόγους).

9) Παράλληλες εκδηλώσεις (γευσιγνωσίες, προβολές μικρής διάρκειας μέσω καταστημάτων, ενημερωτικές συναντήσεις, οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων κλπ).

Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη:

1) Δράσεις ενημέρωσης και προώθησης βιολογικού μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων, από ομάδες παραγωγών των μικρών νησιών του Αιγαίου, δεδομένου ότι ανάλογες δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1405/2006.

2) Δράσεις σχεδιασμού, εκτύπωσης και διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών, μελετών – ερευνών αγοράς που αφορούν το βιολογικό μέλι, καθώς και διοργάνωσης ημερίδων – συνεδρίων για το προϊόν αυτό, δεδομένου ότι ανάλογες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 1234/2007. Εξαιρείται και είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε εκθέσεις.

3) Δράσεις που χρηματοδοτούνται παράλληλα από τον Καν. (ΕΚ) 3/2008, περί ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης και τους Κανονισμούς που αυτός καταργεί. Οι συγκεκριμένες δράσεις είναι δυνατό να είναι επιλέξιμες εφόσον μετά από διοικητικό έλεγχο και διασταύρωση δεδομένων, διασφαλίζεται ότι δεν πραγματοποιούνται από τους ίδιους δικαιούχους και ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει επικάλυψη.

4) Δράσεις που δεν αφορούν την εσωτερική αγορά.

5) Δράσεις που σχετίζονται με την προώθηση εμπορικών σημάτων.

6) Δράσεις που περιέχουν αναφορά στον τόπο καταγωγής (προέλευσης) του προϊόντος, εφόσον η αναφορά αυτή μπορεί να αποτελέσει βασικό μήνυμα για την προώθησή του. Ο τόπος καταγωγής ενός προϊόντος μπορεί, παρά ταύτα, να υποδεικνύεται, υπό την προϋπόθεση ότι η αναφορά αυτή είναι δευτερεύουσα σε σχέση με το βασικό μήνυμα και συνεπώς δεν μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές να αγοράσουν το συγκεκριμένο προϊόν. Κατ’ εξαίρεση, αναφορά στον τόπο καταγωγής του προϊόντος επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το προωθούμενο προϊόν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου (δηλαδή είναι ΠΟΠ ή ΠΓΕ) ή των Καν. (ΕΚ) 1234/2007 και Καν. (ΕΕ) 401/2010 (δηλαδή οίνοι ΠΟΠ ή ΠΓΕ), για ονομασίες αναγνωρισμένες από την Κοινότητα.

 

Ύψος ενίσχυσης

Η Δημόσια Δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 €. Συναρτάται δε από τον αριθμό των μελών που την απαρτίζουν και από την κατεύθυνση παραγωγής τους ως εξής: 

Αριθμός μελών ομάδας (φυτική παραγωγή)

5 – 10

11 – 15

16 – 20

21 ή περισσότερα

Αριθμός μελών ομάδας (ζωική παραγωγή)

5

6 – 10

11 – 15

16 ή περισσότερα

Μέγιστος προϋπολογισμός (€)

70.000

80.000

90.000

100.000

Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη (€)

49.000

56.000

63.000

70.000

 

Ομάδες με προωθούμενο προϊόν ποιότητας πιστοποιημένο κατά το πρότυπο Agro 3, εξαιρούνται του παραπάνω κανόνα και μπορούν να λάβουν έως το μέγιστο της ενίσχυσης (70.000 € για προϋπολογισμό σχεδίου 100.000 €), τηρουμένων πάντα των άλλων προϋποθέσεων σύστασης ομάδας.

Διαδικασία ένταξης

1) Οι ομάδες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μέτρο υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης που συνοδεύεται από φάκελο υποψηφιότητας. Η αίτηση ενίσχυσης γίνεται κατ’ αρχάς ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση των απαραίτητων αρχείων που θα είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο www.agrotikianaptixi.gr και η οριστική υποβολή της θα γίνεται στην ΕΥΕ ΠΑΑ, με τη διαδικασία που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους.

2) Αρχικά ο υποψήφιος «κατεβάζει» το αρχείο μορφής «word» της αίτησης ενίσχυσης (βλ. υπόδειγμα στο τέλος της Πρόσκλησης). Το αρχείο υπάρχει στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr (Άξονες–Μέτρα → Άξονας 1 → Μέτρο 133). Στο αρχείο ο υποψήφιος θα συμπληρώνει όλα τα πεδία που τον αφορούν (ομάδα, μέλη, τραπεζικός λογαριασμός, επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, περιεχόμενα φακέλου). Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του επιχειρησιακού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου και σε συμφωνία με την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία για τα επιλέξιμα προϊόντα ποιότητας και ο τρόπος που προβλέπεται να καλυφθεί η ιδιωτική συμμετοχή. Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή και το θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου (ΚΥΑ, Οδηγός Εφαρμογής, τυχόν εγκύκλιοι) για την υποβοήθηση της προετοιμασίας για την αίτηση. Όταν ολοκληρώσει τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, την εκτυπώνει προκειμένου να την υποβάλει έντυπα στην ΕΥΕ ΠΑΑ, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο σημείο (στ) παρακάτω. Τονίζεται ότι το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης μπορεί να υποβληθεί και σε μορφή ξεχωριστού φυλλαδίου, ντοσιέ κ.λπ. στο φάκελο υποψηφιότητας, οπότε σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να συμπληρώσει το σχετικό πίνακα στο Μέρος Δ της αίτησης. Επίσης, το ηλεκτρονικό αρχείο της οριστικής αίτησης (αυτής που εκτυπώνεται και υποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας) εγγράφεται σε κατάλληλο ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (cd/dvd) που κατατίθεται με το φάκελο υποψηφιότητας.

3) Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας – υποψηφίου και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής. Η υπογεγραμμένη αίτηση ενίσχυσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία, εφόσον τύχει έγκρισης, ο υποψήφιος δεσμεύεται να αναλάβει το σύνολο των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο παρόν Μέτρο. Αποδεκτές γίνονται μόνο οι τέλος της Πρόσκλησης.

4) Η αίτηση ενίσχυσης συνυποβάλλεται με φάκελο υποψηφιότητας που περιλαμβάνει (σε ντοσιέ ή κλασέρ με εξώφυλλο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο τέλος της Πρόσκλησης) τα παρακάτω:

i. Καταστατικό της ομάδας και τυχόν τροποποιήσεις του, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή (Επιμελητήριο, Περιφέρεια ή Πρωτοδικείο). Στην περίπτωση που η νομική μορφή είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κατατίθεται και το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης ή δηλώνεται απλά στην Αίτηση (και αναζητείται από το Φορέα Εφαρμογής). Το καταστατικό θα πρέπει να περιγράφει-ορίζει, μεταξύ άλλων, την έδρα, τα μέλη, το διαχειριστή, το νόμιμο εκπρόσωπο, το σκοπό και τις δραστηριότητες της ομάδας, τα όργανα διοίκησης και τη λειτουργία τους, τη χρονική διάρκειά της, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών.

ii. Απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης της ομάδας που ορίζει τον υπεύθυνο υλοποίησης.

iii. Αντίγραφο του μητρώου μελών, εφόσον αυτά δεν φαίνονται αναλυτικά στο καταστατικό.

iv. Δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει τον ΑΦΜ του δικαιούχου και τους ΑΦΜ των ενεργών μελών.

v. Έναρξη εργασιών από ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ (Α.Ε.) ή ΔΟΥ (άλλες μορφές).

vi. Βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού, στον οποίο θα κατατίθεται η ενίσχυση και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές πράξεις στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης του αιτούντος.

vii.Υπεύθυνη δήλωση ότι το αντικείμενο του επιχειρησιακού σχεδίου δεν έχει ενταχθεί ή τελεί υπό ένταξη σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο ή μη πρόγραμμα.

viii. Αποδεικτικά ίδιων πόρων και γενικά κάθε στοιχείο που αποδεικνύει τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής. Τέτοια είναι, μεταξύ άλλων:

 • Μετοχικό κεφάλαιο της ομάδας καθώς και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό της ιδίας συμμετοχής.
 • Φωτοτυπία πρόσφατα ενημερωμένων τραπεζικών βιβλιάριων των μελών της ομάδας.
 • Πρόθεση δανειοδότησης από τράπεζα που να καλύπτει ολόκληρη ή μέρος (εφόσον υπάρχουν και άλλα αποδεικτικά από τα παραπάνω) της ιδίας συμμετοχής.

ix. Προσφορές, προτιμολόγια, τιμοκατάλογοι, πληροφοριακά φυλλάδια ή και άλλα δικαιολογητικά για τις δαπάνες των αιτούμενων ενεργειών.

x. Παραστατικά που αποδεικνύουν δραστηριότητες τυποποίησης / μεταποίησης / εμπορίας.

xi. Εφόσον ισχύει, αποδεικτικό από αρμόδια Υπηρεσία ότι η έδρα της ομάδας βρίσκεται σε περιοχή για την οποία έχουν ληφθεί μέτρα βιοασφάλειας, καθώς αυτό λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση.

Ο υποψήφιος οφείλει να καταγράψει στον πίνακα Ε της αίτησης ενίσχυσης και στο φύλλο ελέγχου πληρότητας όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται με το φάκελο υποψηφιότητας, έτσι ώστε να διευκολύνει την ανεύρεσή τους κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.

5) Η αίτηση ενίσχυσης θεωρείται πλήρης εφόσον συνοδεύεται από το φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον όλα τα πεδία των εντύπων είναι πλήρως και ευκρινώς συμπληρωμένα. Εάν κατά τον έλεγχο πληρότητας εντοπισθούν ελλείψεις ή κενά, ο Φορέας Εφαρμογής ζητά από τον εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αίτηση ενίσχυσης απορρίπτεται. Η υποβολή φακέλου υποψηφιότητας που συνοδεύει την αίτηση ενίσχυσης αποτελεί ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης.

6) Οι αιτήσεις ενίσχυσης και ο συνοδευτικός φάκελος υποψηφιότητας υπβάλλονται στο Φορέα Εφαρμογής από τον υπεύθυνο υλοποίησης της ομάδας ή μελετητή ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή άλλη υπηρεσία ταχυμεταφορών). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία σφράγισής τους στην ταχυδρομική υπηρεσία. Εάν η αίτηση υποβληθεί εκτός των προθεσμιών του σημείου 4 παραπάνω, τότε απορρίπτεται.

7) Μετά από τον έλεγχο πληρότητας αίτησης και φακέλου, της εγκυρότητας των δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση του σχετικού Φύλλου Ελέγχου από τον αρμόδιο υπάλληλο του Φορέα Εφαρμογής, και εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, χορηγείται στον αιτούντα αποδεικτικό παραλαβής.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

 • Η αναλυτική περιγραφή του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου και η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 11001/7-10-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄/2427/2-11-2011), καθώς και στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου 133 [ΥΑ 15105/22-12-2011 (ΦΕΚ Β΄/3187/30-12-2011)], που βρίσκονται αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr. Εκτός των ενδεικτικώς αναφερομένων στην παρούσα, οι υποψήφιοι αλλά και οι μετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρμογής του Μέτρου.
 • Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην παρούσα είναι δεσμευτικές.
 • Για τον υπολογισμό των μεγεθών σε ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου, θα λαμβάνεται υπόψη ο πίνακας υπολογισμού που περιέχεται στην ΥΑ 1720/15-7-2009 (ΦΕΚ Β΄/1412/15-7-2009) του Μέτρου 132 (Οδηγός Εφαρμογής – Μέρος Ι – Ένταξη).
 • Τα στοιχεία των δικαιούχων (επωνυμία και έδρα) και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. Ο κατάλογος με τα στοιχεία των δικαιούχων και τα χορηγούμενα ποσά θα δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.e-enisxyseis.gr.
 • Για περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται:
 • Στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5275249, -251, -084).
 • Στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE