inner image

Αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Εναλλακτικός Τουρισμός

Συνολικός προϋπολογισμός: 20.000.000 Ευρώ.

Προϋπολογισμός για Κρήτη και Νήσους Αιγαίου: 1.077.909 €

Επενδυτικά Σχέδια που ενισχύονται είναι αυτά που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη αθλητικού τουρισμού αναψυχής, πολιτιστικού τουρισμού, θαλάσσιου τουρισμού, τουρισμού υπαίθρου, γαστρονομικού τουρισμού και τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Περίοδος υποβολής:  Από 15 Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 30 Δεκεμβρίου 2011 µέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την προκήρυξη της πράξης δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή προτάσεων.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη µορφή, εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στην Εταιρεία Στήριξης & Ανάπτυξης Των Επιχειρήσεων Κρήτης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ», Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202, Ηράκλειο, τηλ. 2810 302400 2810 344107 info@ank.gr και www.ank.gr.

Δικαιούχοι

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Κοινωνία Αστικού Δικαίου), λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κ.Α.Δ. πριν από την 01/01/2010.

Τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε μεμονωμένα, είτε με τη μορφή Σύμπραξης.  Στη Σύμπραξη δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ομοειδείς επιχειρήσεις.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωµα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, οι επιχειρήσεις ΟΤΑ, καθώς και οι θυγατρικές τους, όπως επίσης εξαιρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν  λάβει κατά την τελευταία τριετία επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis οι οποίες αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο: 10.000 € και ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 400.000 €.
Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης  ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων: Δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της Υπουργικής Απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στην Πράξη.

Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας

Κ.Α.Δ.

Περιγραφή

Βασική ειδική/εναλλακτική μορφή (ενδεικτικά)

Αριθμός Δραστηριότητας: 50 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

 

50.10.12.01

Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς-τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία.

Θαλάσσιος

50.10.12.03

Υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιέρων.

Θαλάσσιος

50.10.12.04

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεως θάλασσας.

Θαλάσσιος

50.10.20.01

Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα.

Θαλάσσιος

50.10.20.03

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ.) με πλήρωμα.

Θαλάσσιος

50.30.12

Υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με κρουαζιερόπλοια.

Θαλάσσιος, Υπαίθρου

50.30.13.01

Υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων σε εσωτερικές υδάτινες οδούς.

Θαλάσσιος, Υπαίθρου

Αριθμός Δραστηριότητας:  55 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

 

55.1 (όλες οι υποκατηγορίες)

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα.

Όλες οι μορφές

55.2 (όλες οι υποκατηγορίες εξαιρουμένης της 55.20.19)

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Όλες οι μορφές

55.30.11

Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ).

Όλες οι μορφές

Αριθμός Δραστηριότητας: 56 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

 

56.10.11.02

Υπηρεσίες εστιατορίου μέσα σε ξενοδοχείο ύπνου.

Γαστρονομικός

56.10.11.03

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική (που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά)

Γαστρονομικός

56.10.11.04

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα χωρίς ζωντανή μουσική (που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά), με παροχή σερβιρίσματος.

Γαστρονομικός

56.10.11.06

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα.

Γαστρονομικός

56.10.11.07

Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς προσωπικό).

Γαστρονομικός

56.10.11.10

Υπηρεσίες παροχής γεμάτων και ποτών από ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο, ζυθοπωλείο με παροχή σερβιρίσματος.

Γαστρονομικός

56.30.10.13

Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων.

Γαστρονομικός

56.30.10.14

Υπηρεσίες που παρέχονται από παραδοσιακό καφενείο.

Γαστρονομικός

Αριθμός Δραστηριότητας: 77 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

 

77.21.10.01

Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων.

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης αλόγων ιππασίας.

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.04

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων κ.λπ.).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

77.21.10.05

Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων.

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.07

Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων, κλπ.).

Θαλάσσιος, Αθλητικός

77.21.10.08

Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων.

Αθλητικός, Υπαίθρου

77.21.10.09

Υπηρεσίες μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού.

Αθλητικός, Θαλάσσιος, Υπαίθρου

77.34.10.02

Υπηρεσίες ενοικίασης τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα.

Θαλάσσιος

Αριθμός Δραστηριότητας: 79 (επιλέξιμες οι κάτωθι υποκατηγορίες)

 

79.1 (όλες οι υποκατηγορίες)

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών.

Όλες οι μορφές

79.90.39

Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων.

Όλες οι μορφές

Αριθμός Δραστηριότητας: 85 (επιλέξιμες μόνο  οι κάτωθι υποκατηγορίες)

 

85.51.10.02

Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.

Αθλητικός, Θαλάσσιος

85.51.10.03

Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων.

Αθλητικός, Θαλάσσιος

85.51.10.08

Υπηρεσίες σχολής ιππασίας.

Αθλητικός, Υπαίθρου

 

 

Αριθμός Δραστηριότητας: 93 (επιλέξιμες μόνο οι κάτωθι υποκατηγορίες)

 

93.21.10.01

Υπηρεσίες water - park.

Αθλητικός

93.29.11.04

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής).

Αθλητικός, Θαλάσσιος

Τι χρηματοδοτείται

 1. 1.       Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού
 • Ενδεικτικά αναφέρονται τα είδη εξοπλισμού: ιαματικός, κατασκηνωτικός, αθλητικός, ιππασίας (εξαιρουμένων των ίππων), τοξοβολίας, ορειβατικός, ποδηλασίας, rafting, κανώ-καγιάκ, καταδύσεων, πλωτής περιήγησης, ιστιοπλοΐας (συμπεριλαμβανομένων του εξαρτισμού και της ιστιοφορίας των σκαφών), εξοπλισμός ομάδων διάσωσης, γαστρονομίας, beach soccer, beach volley κ.λπ.
 • Συμβατικά ή/και φιλικά προς το περιβάλλον πλωτά ή χερσαία μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη μεταφορά ατόμων και εξοπλισμού, (μέγιστος προϋπολογισμός έως €60.000,00 και μέχρι ποσοστού 15% επί του προϋπολογισμού της επένδυσης).
 • Εξοπλισμός πράσινων ενεργειών (περιορισμού της ρύπανσης, εξοικονόμησης ενέργειας, συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, διαλογής, διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων κ.λπ.)
 • Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες, τραπέζια, πάγκοι εργασίας κ.λπ.).
 • Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (hardware) καθώς και το Λογισμικό (software) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες παροχής της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και περιφερειακές συσκευές (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, φαξ, εκτυπωτές, GPS, webcams, i-phones, handheld PDA’s, weather station κ.λπ.
 • Εξοπλισμός κατασκευής εκθετηρίου προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της επιχείρησης.
 • Εξοπλισμός εκπαίδευσης / επίδειξης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Εξοπλισμός διασφάλισης της πρόσβασης των ΑμεΑ στην εναλλακτική δραστηριότητα.
 1. 2.       Κτιριακά - Διαμόρφωση χώρων - Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις
 • Διαμόρφωση – διαρρύθμιση υφιστάμενων χώρων και βελτιώσεις υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρήση τους στην προτεινόμενη επένδυση (αναπαλαιώσεις, αποκαταστάσεις, χωρίσματα, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί, μονώσεις κ.λπ.).
 • Κατασκευή ή αναβάθμιση υδραυλικών/αποχετευτικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας.
 • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.
 • Εγκαταστάσεις, διαρρυθμίσεις, μετατροπές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ.
 • Εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, κλπ.).
 • Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή της υπηρεσίας (π.χ. εγκαταστάσεις υποδοχής και εξυπηρέτησης, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, επίδειξης, εγκαταστάσεις εστίασης κλπ.).
 • Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης, συμπαραγωγής, και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συνολικής ισχύος μέχρι 20kw και αποκλειστικά για κάλυψη ίδιων αναγκών) – καθεστώς αυτοπαραγωγού – σύμφωνα με το Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/27.06.2006) και το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) όπως ισχύει
 1. 3.       Προβολή – Προώθηση
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις (ενοικίαση και λειτουργία εκθεσιακών χώρων, σχεδιασμός και διαμόρφωση περιπτέρων, μεταφορά και ασφάλιση εκθεμάτων και δαπάνες ταξιδιών και διαμονής δύο ατόμων το μέγιστο). Είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε εκθέσεις για την προώθηση ενός νέου ή ήδη υπάρχοντος προϊόντος σε μια νέα αγορά. Δεν μπορεί μέσα στα χρονικά όρια υλοποίησης του σχεδίου να συμμετέχει δεύτερη φορά στην ίδια έκθεση. Οι δαπάνες συμμετοχής στις εκθέσεις δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 50% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
 • Επιγραφές που αναρτώνται επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
 • Δημιουργία λογοτύπων.
 • Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αναλωσίμων (folders, μπλοκ σημειώσεων, επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικού δώρου κλπ.) Οι εν λόγω δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 15% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστοσελίδων
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις στο Web (Banner Ads, Sidebar ads, Pop up Ads and Pop under Ads, Floating Ads, Unicast Ads κλπ. συμπεριλαμβανομένου του κόστους διασφάλισης προτεραιότητας εμφάνισης σε εγχώριες και διεθνείς μηχανές αναζήτησης).
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εγχώρια και διεθνή, κλαδικά και εξειδικευμένα για το αντικείμενο της επένδυσης περιοδικά. Οι εν λόγω δαπάνες δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 15% της συγκεκριμένης κατηγορίας επιλέξιμων ενεργειών.
 • Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (πανοραμικές απεικονίσεις 360ο, CD-DVD, Video κλπ.).
 • Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις ενέργειες προβολής και πληροφόρησης (π.χ. διαφημιστικά έντυπα σε γραφή Μπράιγ, εφαρμογή πρωτοκόλλου W3C στις ιστοσελίδες κ.λπ.).

Για να είναι επιλέξιμες οι ενέργειες της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνδυασμό τουλάχιστον τριών (3) εκ των ανωτέρω ενεργειών. Δεν είναι επιλέξιμες οι ενέργειες προβολής σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.

 1. 4.       Υπηρεσίες Συμβούλων
 • Επίβλεψη υλοποίησης του σχεδίου
 • Τεχνικές Μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ κ.λπ.) που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης.
 • Προετοιμασία έκδοσης αδειών (πολεοδομικές, εκτέλεσης εργασιών, υγειονομικού ενδιαφέροντος, λιμενικών αρχών κ.λπ.) που διασυνδέονται άμεσα με τις ανάγκες υλοποίησης της επένδυσης.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e- Σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων διαχείρισης (μόνο εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση).marketplaces, δημιουργία ιστοσελίδας κ.λπ.
 1. 5.       Άλλες δαπάνες
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας.
 • Δαπάνες για την απόκτηση πατέντας και δικαιωμάτων ή/και πιστοποιητικών βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας (για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών). Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (π.χ. πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9000 του έτους 2008, περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO της σειράς 14000 και ΕΛΟΤ 1801 υγιεινή και ασφάλεια, HACCP, Eco-label, Emas, Easy Emas κ.λπ.). Εξαιρούνται τα CE και κάθε άλλου είδους σήματα, τα οποία προβλέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο ως υποχρεωτικού χαρακτήρα.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE