inner image

Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

ΚΕΠ

 

               

 

 

Στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, που υπάγονται στην Δ/νση, ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις, που σχετίζονται με φορείς του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και κυρίως περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο ("one stop shop"). Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) διακινούνται τα έγγραφα, όχι οι πολίτες.

Στην Δ/νση ΚΕΠ του Δήμου μας, υπάγονται τα 2 Κεντρικά ΚΕΠ και εποπτεύονται επίσης τα 4 αποκεντρωμένα ΚΕΠ των ισάριθμων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ηρακλείου, στην Ν.Αλικαρνασσό, στο Τέμενος (Προφ.Ηλία), στο Γοργολαϊνη (Αγ.Μύρωνα) και στη Παλιανή (Βενεράτο).

 

Πως Λειτουργεί

Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τα εξειδικευμένα στελέχη του κέντρου για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης. Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα, που αφορά μία από τις διοικητικές διαδικασίες (περισσότερες από 1000) που διεκπεραιώνει σήμερα το Κ.Ε.Π., απευθύνεται σε ένα στέλεχος του κέντρου και συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται μέσω του κέντρου στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και πρωτοκολλείται. Το στέλεχος του κέντρου αναλαμβάνει να παρακολουθεί μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά του από το Κ.Ε.Π. ή την αρμόδια υπηρεσία στην οποία απευθύνθηκε ή του αποστέλλονται στη διεύθυνση που επιθυμεί ταχυδρομικώς.

Οι πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ψηφιοποιημένα έντυπά τους. Τα έντυπα αυτά επανασχεδιάστηκαν και περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταχεία και αξιόπιστη διεκπεραίωση της υπόθεσης, επιτυγχάνοντας παράλληλα το στόχο να είναι φιλικά προς τους χρήστες, πολίτες, επιχειρήσεις και υπαλλήλους.

 

Ωράριο Λειτουργίας

Το ΚΕΠ  Νέας Αλικαρνασσού και το ΚΕΠ στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου  θα λειτουργούν τις καθημερινές από 8.00 π.μ. έως 19.30 μ.μ. και το Σάββατο από 08.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.

Το ΚΕΠ επί της οδού Πλαστήρα,  το ΚΕΠ  Προφήτη Ηλία,  το ΚΕΠ Αγίου Μύρωνα και το ΚΕΠ Βενεράτου θα λειτουργούν  από Δευτέρα έως Παρασκευή,  7.30 π.μ. με 15.30 μ.μ.

 

Yπηρεσίες που παρέχoυν κυρίως τα κατά τόπους ΚΕΠ.

Από τις 1000 και πλέον διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται,μέσω της ΠΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ του Υπ.ΕΣΩΤ.& Διοικ.Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ), οι πλέον δημοφιλείς αφορούν :

 

Θέματα Διοικητικά

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (*)
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων δημόσιων ελληνικών διοικητικών εγγράφων (*)
 • Επικύρωση φωτοαντίγραφων ιδιωτικών ελληνικών ή δικαστικών ή εκκλησιαστικών ή   αλλοδαπών εγγράφων , αφού έχουν επικυρωθεί και θεωρηθεί από έλληνα δικηγόρο ή       συμβολαιογράφο κατά περίπτωση(*)

 (*) βάσει άρθρου 1 Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α) μόνο για συγκεκριμένες ιδιωτικές χρήσεις (Συμβολαιογράφο, τράπεζες ή άλλους ιδιωτικούς φορείς ή/και δικαστική χρήση.

 

(*) Γενικές Σημειώσεις

 Τα εκκλησιαστικά και δικαστικά έγγραφα παρότι δημόσια έγγραφα ΔΕΝ θεωρούνται διοικητικά έγγραφα και δεν θεωρούνται από ΚΕΠ

Επίσης εξαιρούνται τα δημόσια φορολογικά και τελωνειακά έγγραφα των κατά τόπους Δ.Ο.Υ & Τελωνείων (βλ. Υπ.Αποφασεις ΦΕΚ 163Β΄& 1718Β΄/2006)

 

 Ειδικά για χρήση στο εξωτερικό θεωρημένων δημόσιων εγγράφων ή ιδιωτικών (π.χ υπ.δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις  κλπ)

Για ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών σε χώρες του εξωτερικού, θα πρέπει ο πολίτης να το δηλώνει προκαταβολικά, γιατί αφενός η διαδικασία γίνεται μόνο από πιστοποιημένους υπάλληλους του κάθε ΚΕΠ και ακολουθείται συμπληρωματικά πριν την μετάφραση του εγγράφου και θεώρηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Δ/νση Διοίκησης – Γραφείο Σφραγίδας Χάγης /Apostile, Σπανάκη 2 & Ικάρου, Ηράκλειο) ή στο εποπτεύον τους ΟΤΑ Υπουργείο Εσωτερικών (Τμήμα Πρωτοκόλλου -1ος όροφος, Σταδίου 27-Πλ.Κλαυθμώνος –101.83 Αθήνα).

Για επικύρωση φωτοαντίγραφου Ελληνικής Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου για χρήση στο εξωτερικό, η θεώρηση γίνεται ΜΟΝΟ από την εκδούσα αστυνομική αρχή (Αστυνομικό Τμήμα και Εποπτεύουσα Δ/νση).

 

Θέματα Δήμων

 • Εγγραφή σε δημοτολόγια, οικογενειακές μερίδες, έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας, εντοπιότητας μόνο για εκπαιδευτικούς κλπ)
 • Έκδοση πιστοποιητικών (γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις)(**)

 (**) εφόσον δεν μπορεί να υλοποιηθεί η διαδικασία αυτεπάγγελτης αναζήτησης των παραπάνω διαδικασιών από τους δημόσιους φορείς που τα ζητούν (Ν.3448/06,ΦΕΚ57α-ΚΥΑ 18532/2006,ΦΕΚ1309Β)

 

Θέματα Υπ. Εργασίας – Περιφερειών

 • Ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας (χορήγηση και ανανέωση καρτών ΑμΕΑ, ορισμένες οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και επικουρία προγραμμάτων ανθρωπιστικής κρίσης)
 • Ζητήματα μεταφορών και επικοινωνιών (χορήγηση/ επέκταση/ανανέωση αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, μεταβίβαση Ι.Χ φυσικών προσώπων κλπ)

 

Θέματα Υπ. Οικονομικών

 • Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων (e-Παράβολα) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή εξουδιοτημένα πρόσωπα που γνωρίζουν τον ΑΦΜ του αιτούντα πολίτη (η διαδικασία μπορεί να γίνεται και από τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr /διαδρομή υπηρεσίες σε πολίτες/ e-Παράβολα ή/και κωδικούς του μέσω TAXISNET).
 • Αιτήματα για έκδοση φορολογικής ενημερότητας προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ
 • Αιτήματα για επιδότηση θέρμανσης

 

Θέματα Πρωτοδικείων-Ειρηνοδικείων

 • Έκδοση πιστοποιητικών (για ποινικό μητρώο μόνο στον ιδιωτικό τομέα, για φυγόποινο, μη πτώχευσης) (***)

(***) για τα υπόλοιπα πιστοποιητικά σχετικά με κληρονομικά που χορηγούνται σύμφωνα με την ΠΥΛΗ ΕΡΜΗΣ η διαδικασία έχει ανασταλεί μέχρις νεωτέρας (εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΑ 17210/5-8-2016)

Σημείωση η  πώληση έντυπων παραβόλων και μεγαρόσημων για διαδικασίες που δεν έχουν ενταχθεί στα e-παράβολα ,έχει διακοπεί από τα ΚΕΠ Ν.Ηρακλείου (διατίθενται μόνο από την Δ.Ο.Υ Ηρακλείου) ή από τα Δικαστήρια με μικρή επιβάρυνση. 

 

 Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων- ΟΑΕΔ-ΕΛΓΑ

 • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών σύνταξης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ)
 • Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση ή μη ασφάλισης (ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ).
 • Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ή ανεργίας
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ κλπ
 • Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ
 • Χορήγηση ή Μεταβολές ΑΜΚΑ

 

Θέματα Ηλεκτροδότησης (ΔΕΔΗΕ/ΔΕΗ)

 •  Αίτηση για κοινωνικό τιμολόγιο

 

Θέματα Στρατολογίας

 • Απογραφή στρατευόμενων

 

Για κατάλογο των διοικητικών διαδικασιών επισκεφθείτε τη σελίδα του ΥΠΕΣΔΑ: http://www.kep.gov.gr

 

Πληροφορίες και τηλεφωνικές αιτήσεις πανελλαδικά από το τηλέφωνο 1500 (προς το παρόν εκτός λειτουργίας).

 Αιτήσεις μέσω internet, από την ιστοσελίδα http://www.kep.gov.gr

(αφού ΠΡΩΤΑ έχει πιστοποιηθεί ο κάθε πολίτης ηλεκτρονικά και στα ΚΕΠ, βλ. οδηγίες εγγραφής στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣΔΑ: http://www.ermis.gov.gr )

 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Διεύθυνση ΚΕΠ:

Γραφείο Δ/ντη: 2813-406308/315 και Αναπλ.Δ/ντη: 2813-406309

 

Δημ.Ενότητα Ηράκλειου

 1o ΚΕΠ (κωδ.006): , Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 712 02 

Τηλέφωνα: 2813-401000,  Γραφείο Προιστάμενου 2813-401025

Email: kep0006@heraklion.gr

 

 2ο ΚΕΠ (κωδ.332): Ν.Πλαστήρα & Πανασανού 1, Τ.Κ 71201 

Τηλέφωνα: 2813-406300, Προϊσταμένη 2813.406309

Email: kep332@heraklion.gr

 

Δημ.Ενότητα  Ν.Αλικαρνασσού

3ο ΚΕΠ (κωδ.529):  Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601

Τηλέφωνα: 2813-409876-8 . Γραφείο Προϊστάμενου 2813.409878

 

 

Δημ.Ενότητα Γοργολαϊνη

4ο ΚΕΠ (κωδ.227):  Άγιος Μύρωνας, Τ.Κ 70013 

Τηλέφωνα: 2813-400031 ή 33

 

Δημ.Ενότητα Τεμένους

 5ο ΚΕΠ (κωδ.402):  Προφήτης Ηλίας,Τ.Κ 71500

Τηλέφωνα: 2813-400507-8

 

Δημ.Ενότητα Παλιανής

6ο ΚΕΠ (κωδ.775): Βενεράτο Τ.Κ 700.03 

Τηλέφωνα: 2813-400810-11

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE