inner image

Ασθένειες του αμπελιού την περίoδο που διανύουμε

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248, πληροφορίες κ. Νίκο Μπαγκή.

Περονόσπορος : Αναμένεται κατά θέσεις από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη η εμφάνιση

συμπτωμάτων μετά τα μέσα του μήνα.

Ωίδιο : Διαπίστωση πρώτων μολυσμένων βλαστών στις πρωιμότερες ποικιλίες και περιοχές.

Καιρικές συνθήκες και αμπέλια

Σημαντικές ήταν οι βροχές και μεγάλη η διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης το τετραήμερο 5 - 8 Απριλίου. Η καιρική αστάθεια και η πρόβλεψη βροχών από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αυξάνει τον κίνδυνο πιθανών μολύνσεων από περονόσπορο, κυρίως σε αμπέλια από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη.

Η άνοδος της θερμοκρασίας ευνοεί την ανάπτυξη του ωιδίου ενώ όσον αφορά τη φόμοψη τα αμπέλια σταδιακά ξεπερνούν τα ευαίσθητα στις προσβολές βλαστικά στάδια.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι γενικευμένες βροχοπτώσεις στο νησί το τετραήμερο 5 - 8 Απριλίου με ενδεικτικό ύψος 26 – 124 χιλ., συνοδεύτηκαν από μεγάλη διάρκεια διύγρανσης της βλάστησης σε θερμοκρασίες 10 – 15 οC.

- Οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές για πρωτογενείς μολύνσεις σε αμπέλια που είχαν επιδεκτική βλάστηση (στάδιο πρώτα φύλλα που βρίσκονται κοντά στο έδαφος).

Εκτιμάται εμφάνιση της ασθένειας σε αρκετές αρχικές θέσεις από την πρώιμη μέχρι και τη μεσοπρώιμη ζώνη.

- Τα πρώτα συμπτώματα (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) αναμένεται να εμφανιστούν από 16 – 20 Απριλίου (ανάλογα με τη ζώνη πρωιμότητας).

Η καιρική αστάθεια που προβλέπεται από αρχές της εβδομάδας αυξάνει τον κίνδυνο μολύνσεων της ασθένειας σε αμπέλια από την πρώιμη έως και τη μεσοπρώιμη ζώνη.

Οδηγίες :

1. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισμό της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις).

2. Σε αμπέλια που εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας να γίνεται άμεσα ψεκασμός και παρακαλούμε να ενημερωθεί η υπηρεσία μας.

3. Σε αμπέλια από την πρώιμη έως και την μεσοπρώιμη ζώνη που βρίσκονται σε τοποθεσίες με ιστορικό και επειδή προβλέπονται βροχές, συνιστάται μια προληπτική εφαρμογή στις 14 – 15 Απριλίου.

4. Στις όψιμες – ορεινές περιοχές η πιθανότητα εμφάνισης της ασθένειας προς το παρόν είναι πολύ περιορισμένη.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Στις πρωιμότερες ποικιλίες και περιοχές εμφανίστηκαν οι πρώιμες προσβολές.

- Η άνοδος των θερμοκρασιών ευνοεί την ανάπτυξη του μύκητα.

Οδηγίες :

 • Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα

Η αφαίρεση και καταστροφή των πρώτων μολυσμένων βλαστών (πρώιμες προσβολές), είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της ασθένειας.

Οι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι. Συνήθως γίνονται εύκολα αντιληπτοί 3 - 4 εβδομάδες μετά την έκπτυξη (από την εμφάνιση σταφυλιού και μετά).

 • Αμπέλια με προχωρημένη βλάστηση που δεν έχει γίνει ακόμα καμία επέμβαση συνιστάται να προστατευτούν το συντομότερο.

 • Υπενθυμίζεται ότι η προστασία ξεκινά προληπτικά όταν το μήκος της βλάστησης είναι 5 – 6 εκ. (πρώτα φύλλα) και συνεχίζεται συστηματικά εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ασθένεια.

 • Ο ψεκασμός για το ωίδιο στα πρώτα φύλλα με βρέξιμο θειάφι και επανάληψη μετά από 10 - 14 ημ. αντιμετωπίζει ικανοποιητικά και τα ακάρεα της φυλής των ματιών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Διαχείριση της αυτοφυούς βλάστησης των αμπελιών

Ξινίθρα :

Αποτελεί την κύρια αυτοφυή βλάστηση των αμπελιών. Ήρθε στην Κρήτη πριν από πολλά χρόνια και προσαρμόστηκε άριστα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του νησιού.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο «ζιζάνιο» και η διατήρησή της για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι ευεργετική. Σε παλαιότερες εποχές οι αμπελουργοί φρόντιζαν για την επέκτασή της.

Μην καταστρέφετε ακόμα την ξινήθρα :

 • προστατεύει τα εδάφη από τη διάβρωση (κυρίως τα επικλινή)

 • συγκρατεί τα νερά της βροχής

 • βελτιώνει τη δομή του εδάφους

 • Δεν ανταγωνίζεται τα αμπέλια σε νερό και θρεπτικά.

 • Χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της αλληλοπάθειας, επικρατεί στο χώρο της και αναστέλλει την παρουσία άλλων ζιζανίων.

 • Είναι μελισσοκομικό φυτό.

 • Διατηρεί την οικολογική ισορροπία και τονίζει την αισθητική του μεσογειακού τοπίου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

Οι μέλισσες είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών και με τη μεγαλύτερη οικονομική αξία. Δρουν στη διάρκεια της ανθοφορίας, έτσι εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους (γύρη, νέκταρ) ενώ παράλληλα διεκπεραιώνουν μία από τις κορυφαίες φυσικές διεργασίες, την επικονίαση που εξασφαλίζει την καρποφορία και τη διαιώνιση των ειδών. Είναι μια υψηλού βαθμού εξειδίκευση μεταξύ φυτών – εντόμων και ο σημαντικότερος συντελεστής της φυτικής παραγωγής.

Ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση δεν δικαιολογούνται :

Είναι αναποτελεσματικοί, προκλητικά αχρείαστοι, οικολογικά ζημιογόνοι και αφανίζουν τα μελισσοσμήνη. Η κυκλοφορία των μελισσών σε ένα περιβάλλον είναι βιοδείκτης οικολογικής σταθερότητας, αρμονικής συμβίωσης και υγιούς λειτουργίας της βιοκοινότητας.

Η αποφυγή – κατάργηση των ψεκασμών στην άνθηση είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και αφορά όλους όσους ασχολούνται με τη γεωργία (επαγγελματίες – ερασιτέχνες).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα πολλές φορές ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

 • Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

 • Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων (που στην Κρήτη γίνεται σχεδόν αποκλειστικά από την ποικιλία σουλτανίνα) μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE