inner image

Ασθένειες του αμπελιού την περίoδο που διανύουμε (Περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου – Λασιθίου)

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248.

Ευδεμίδα: Η δραστηριότητα του εντόμου παραμένει αυξημένη στην όψιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου ενώ στην μεσοπρώιμη ζώνη καταγράφονται ακόμα ωοτοκίες πάνω από το όριο επιζημιότητας.

Ωίδιο :

Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας.

Περονόσπορος : Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες και τα σταφύλια ξεπερνούν τα ευαίσθητα στάδια. Πολύ μικρός ο κίνδυνος νέων μολύνσεων την περίοδο αυτή.

Τζιτζικάκι: Εμφανίζουν δυναμικούς πληθυσμούς κατά θέσεις.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα χημικά και ενισχύουν τη δράση τους.

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι είναι μια δύσκολη χρονιά από πλευράς φυτοπροστασίας. Το ωίδιο έχει εγκατασταθεί δυναμικά και η ευδεμίδα εμφανίζει υψηλή δραστηριότητα. Τα καλλιεργητικά μέτρα αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά τη φετινή χρονιά.

Φαινολογικά στάδια αμπελιού

Η καλοκαιρία που επικράτησε τους τελευταίους δυο μήνες επιτάχυνε την ανάπτυξη των αμπελιών. Η διαφορά σε σχέση με πέρσι έχει μειωθεί και η χρονιά εμφανίζεται πλέον μόνο κατά 8 - 10 ημέρες οψιμότερη.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Στην μεσοπρώιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου, η διάρκεια της 2ης πτήσης εμφανίζεται παρατεταμένη με υψηλούς ακόμα πληθυσμούς και με ωοτοκίες πάνω από το όριο επιζημιότητας σε αρκετά αμπέλια.

Στην όψιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου, η δραστηριότητα του εντόμου παραμένει αυξημένη και διαπιστώνονται πυκνές ωοτοκίες.

Οδηγίες :

  • Σε αμπέλια των παραπάνω περιοχών που έχει λήξει ή λήγει άμεσα η διάρκεια δράσης του σκευάσματος από την προηγούμενη εφαρμογή, συνιστάται να γίνει επανάληψη ψεκασμού.

Ενδεικτικές ημερομηνίες επανάληψης:

Μεσοπρώιμη ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου (3ος επαναληπτικός) :

Επιτραπέζια - σουλτανίνα – οινάμπελα : 3 – 4 Ιουλίου.

Όψιμη ζώνη ν. Ηρακλείου – Λασιθίου (2ος επαναληπτικός) :

Επιτραπέζια : 3 – 4 Ιουλίου.

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 3 - 5 Ιουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης χρειάζεται προσοχή ώστε το ψεκαστικό υγρό να φθάσει σε όλα τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται. Θα πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί στη βλάστηση ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των σταφυλιών.

Στην πρώιμη ζώνη του ν. Ηρακλείου η 2η πτήση έχει ολοκληρωθεί ενώ στην ενδιάμεση και στην κάτω Μεσσαρά σταδιακά ολοκληρώνεται.

Οι ωοτοκίες που καταγράφονται είναι από μηδενικές έως ελάχιστες, κάτω από το όριο επιζημιότητας.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις νέες μολύνσεις και τα βλαστικά στάδια της εποχής (νεαρές ρώγες σε ανάπτυξη) είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

Απαραίτητη η συνέχιση της προστασίας χωρίς κενά την περίοδο αυτή (συνεχής κάλυψη με μεσοδιάστημα εφαρμογών ανάλογα με το σκεύασμα).

Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

Π Ε Ρ Ο Ν Ο Σ Π Ο Ρ Ο Σ : (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν και που προβλέπονται για το επόμενο διάστημα (ΕΜΥ) δεν ευνοούν τον μύκητα και τα σταφύλια ξεφεύγουν από τα ευαίσθητα για προσβολή στάδια.

TZITZIKAKI: (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

- Υπάρχουν αμπέλια με αυξημένους πληθυσμούς. Υπενθυμίζεται ότι το ενδεικτικό όριο επέμβασης είναι τα 50 - 70 άπτερα άτομα ανά 100 φύλλα.

Οδηγίες :

Ελέγχετε την κάτω επιφάνεια 100 τυχαίων φύλλων, από τα μεσαία έως και δυο φύλλα πριν την κορυφή του βλαστού. Προστασία του φυλλώματος συνιστάται όταν μετρώνται συνολικά 50 - 70 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

Η αντιμετώπιση μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για την ευδεμίδα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων. Επιπλέον, οι χειρισμοί στη βλάστηση εξασφαλίζουν κατά τους ψεκασμούς την καλή κάλυψη των σταφυλιών, άρα και την ικανοποιητική προστασία τους από τα σημαντικότερα φυτοπαράσιτα του αμπελώνα της Κρήτης (ευδεμίδα, ωίδιο, περονόσπορο).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για το αμπέλι ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και την ασθένεια ή τον εχθρό. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

  • Όλες οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς όλες οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

  • Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE