inner image

Ασθένειες και εχθροί του αμπελιού αυτή την περίοδο

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού Ελέγχου και Υγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους.  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, τηλέφωνο 2810282248, πληροφορίες κ. Νίκο Μπαγκή – Ελένη Λαρεντζάκη.

 Ωίδιο: Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.

Περονόσπορος : Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Περιορισμένη η εξέλιξή του μέχρι τώρα.

Ευδεμίδα: Η ανθόβια γενιά είναι σε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

Τζιτζικάκια: Συστηματικοί έλεγχοι. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις. Δεν χρειάζονται ακόμα.

Καλλιεργητικά μέτρα: Είναι αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση εχθρών – ασθενειών και ενισχύουν τη δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Καιρικές συνθήκες και αμπέλια

Η άνοδος της θερμοκρασίας έχει επιταχύνει την ανάπτυξη των αμπελιών. Στην ποικιλία σουλτανίνα και στην πρώιμη ζώνη καταγράφηκε εβδομαδιαία αύξηση του μήκους της βλάστησης από 15 – 22 εκ.  Με τα σημερινά δεδομένα, η χρονιά εμφανίζεται πιο πρώιμη σε σχέση με το 2020 κατά ένα δεκαήμερο.  Οι καιρικές συνθήκες της εποχής ευνοούν την ανάπτυξη του ωιδίου. Αντίθετα οι ξερικές συνθήκες που επικράτησαν και προβλέπονται να επικρατήσουν και στις επόμενες ημέρες, δεν ευνοούν τον περονόσπορο.

Περονόσπορος: (Plasmopara viticola)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Η παρατεταμένη ξηρασία δεν ευνοεί τον περονόσπορο. Η εξέλιξή του μέχρι τώρα είναι πολύ περιορισμένη. Επισημαίνεται ότι η διασπορά και εξάπλωση του μολύσματος απαιτεί βροχοπτώσεις που προς το παρόν απουσιάζουν.

Οδηγίες :

Δεν χρειάζονται προληπτικοί ψεκασμοί την περίοδο αυτή.

ΩΙΔΙΟ: (Erysiphe necator) (χολέρα, σίρικας)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Οι πρώτες προσβολές έχουν εμφανιστεί μέχρι και την όψιμη ζώνη.

- Στις πρωιμότερες ποικιλίες/περιοχές, τις τελευταίες ημέρες διαπιστώνονται δευτερογενείς μολύνσεις σε φύλλα και ανθοταξίες. Στα αμπέλια αυτά, τα βλαστικά στάδια που ακολουθούν (μούρο - άνθηση – καρπόδεση) είναι πολύ ευαίσθητα.

Οδηγίες :

  • Την περίοδο αυτή όλα τα αμπέλια πρέπει να είναι προστατευμένα.
  • Στις ποικιλίες/περιοχές που μπαίνουν στα ευαίσθητα στάδια μούρου–άνθησης, συνιστάται εφαρμογή με θειάφι σε μορφή σκόνης επίπασης (απύρι). Προσοχή : το θειάφι σε θερμοκρασίες πάνω από 30οC μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα.
  • Μην υποτιμάτε τα καλλιεργητικά μέτρα

Η αφαίρεση και καταστροφή των μολυσμένων βλαστών (πρώτες προσβολές), είναι καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της εξέλιξης της ασθένειας. Οι πρώτοι προσβεβλημένοι βλαστοί αναπαράγουν μολύσματα για μεγάλο χρονικό διάστημα που διασπείρονται σε όλο το αμπέλι.

Ε Υ Δ Ε Μ Ι Δ Α : (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις - Οδηγίες :

Η 1η πτήση (ανθόβια γενιά) βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισημαίνεται ότι στην ανθόβια γενιά οι προσβολές στα αμπέλια είναι χωρίς οικονομική σημασία.

Δεν χρειάζεται ακόμα αντιμετώπιση.

T Z I T Z I K A K I Α : (Empoasca spp)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις :

- Μηδενικοί έως πολύ χαμηλοί είναι οι πληθυσμοί (πτερωτά ακμαία άτομα) που εμφανίζονται προς το παρόν στα αμπέλια. Αυξημένοι πληθυσμοί καταγράφονται τις τελευταίες δυο εβδομάδες μόνο στην περιοχή της Μεσσαράς (νότια Κρήτη).

- Η αντιμετώπισή του στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω πλευρά του φύλλου) που δεν έχουν εμφανιστεί.

Οδηγίες :

  • Στα αμπέλια της Μεσσαράς, να ξεκινήσουν οι συστηματικοί έλεγχοι. Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του. Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 – 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
  • Σε αμπέλια άλλων περιοχών δεν χρειάζονται ακόμα έλεγχοι, ούτε αντιμετώπιση: τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.

Καλλιεργητικά μέτρα: Η πυκνή–πολύ ζωηρή βλάστηση είναι στοιχείο επιβαρυντικό για την καλλιέργεια. Ευνοεί την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση φυτοπαρασίτων (εντόμων – μυκήτων) και κάνει δυσκολότερη την αντιμετώπισή τους. Γενικά η βλάστηση πρέπει να ελέγχεται με χλωρά κλαδέματα (βλαστολογήματα, κορυφολογήματα, ξεφυλλίσματα) ώστε το εσωτερικό του πρέμνου να αερίζεται και να διατηρεί χαμηλή υγρασία. Η υγρασία είναι βασικός παράγοντας της εξάπλωσης των φυτοπαρασίτων.

Προσοχή : Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια ανάλογα με το βλαστικό στάδιο και τον εχθρό ή την ασθένεια. Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_astenia_CROPS.aspx

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

Με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων σε νωπά αμπελόφυλλα συχνά ανιχνεύονται υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού. Πέρα των σοβαρών επιπτώσεων που συνεπάγεται αυτό για τη Δημόσια Υγεία, επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις βάσει του Ν.4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

Με εξαίρεση το σκεύασμα Polyversum WP (Pythium oligandrum strain m1) οι εγκρίσεις των γεωργικών φαρμάκων στο αμπέλι αφορούν μόνο το προϊόν σταφύλι και όχι τα νωπά αμπελόφυλλα. Συνεπώς οι οδηγίες χρήσης και οι ημέρες αναμονής πριν τη συγκομιδή από την τελευταία εφαρμογή αφορούν μόνο το σταφύλι. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν τηρούνται οι οδηγίες της ετικέτας είναι πιθανό στα νωπά αμπελόφυλλα να ανιχνεύονται υπολείμματα πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Ουσιαστικά ασφαλής συγκομιδή νωπών αμπελόφυλλων μπορεί να γίνεται μόνο από αμπέλια που δεν έχει γίνει καμία χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Νέος κορωνοϊός SARS CoV- 2

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE