Ασθένειες αμπελιού την τρέχουσα περίοδο

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε γεωργική προειδοποίηση η οποία αναφέρεται στους εχθρούς και τις ασθένειες που απειλούν ή προσβάλλουν τα αμπέλια την περίοδο που διανύουμε, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ηρακλείου, κ. Νίκο Μπαγκή, τηλέφωνο 2810224948.


Ευδεμίδα: Έναρξη τέταρτης πτήσης στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ (Lobesia botrana)

Γενικές πληροφορίες – Διαπιστώσεις :

- Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η τέταρτη πτήση του εντόμου.

Οδηγίες :

- Ανάγκη προστασίας υπάρχει μόνο στα σταφύλια για επιτραπέζια χρήση που θα τρυγηθούν όψιμα.

Ενδεικτικές ημερομηνίες επέμβασης: 15 – 16 Σεπτεμβρίου

- Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας.

- Το χρονικό διάστημα μεταξύ τελευταίου ψεκασμού και συγκομιδής να τηρείται αυστηρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του αμπελιού. Σε κάθε περίπτωση να διαβάζετε προσεκτικά και να εφαρμόζετε τις οδηγίες της ετικέτας.