inner image

Φεστιβάλ Πιάνου 2021 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 4

«ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΥ» 2021

ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ Η/ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

 

Το «Φεστιβάλ Πιάνου» που καθιερώθηκε και υλοποιείται εδώ και τέσσερα χρόνια στην πόλη μας, είναι ένας σημαντικός θεσμός, ο οποίος, προάγει τη μουσική παιδεία και δίνει την ευκαιρία στους δημότες να γνωρίσουν σημαντικούς καλλιτέχνες κλασσικής μουσικής και σπουδαίου ρεπερτορίου.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της συνέχισης του θεσμοθετημένου φεστιβάλ «Φεστιβάλ Πιάνου», της προώθησης της κλασσικής μουσικής παιδείας, του ψηφιακού πολιτισμού και της ενίσχυσης της καλλιτεχνικής παραγωγής, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων υλοποίησης του εν λόγω φεστιβάλ το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κατ ελάχιστον τρείς (3) ημέρες με ρεσιτάλ και όπερα, που θα υλοποιηθεί εντός της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου το φθινόπωρο του έτους 2021. Σε περίπτωση που λόγω των υγειονομικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία θεατών στο χώρο,  θα προβληθεί διαδικτυακά μέσα από επίσημο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του φορέα Heraklion Arts & Culture, όπου και θα παραμείνει διαθέσιμο και δωρεάν στην αντίστοιχη ζώνη θέασης.

Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά:

 • Προτάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί ή θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε δια ζώσης ανάπτυξη κατά το παρελθόν ή θα παρουσιαστούν σε φυσική ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος.
 • Προτάσεις που δεν διαθέτουν τις απαιτητές προϋποθέσεις για έκδοση τιμολογίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι τις 31/3/2021 το αίτημά τους ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/gidnd5vsTEeKHEe59

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση από μέρους των ενδιαφερομένων, ότι πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την υποβολή του αιτήματός τους. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την έγκριση της πρότασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση έγγραφης άδειας παραχώρησης του μουσικού έργου από τον κύριο και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση αξίωσης για πνευματικά δικαιώματα. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής του αιτήματος της πρότασης. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασής τους θα πρέπει να αποστείλουν email στο heraklionarts@gmail.com ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα της γραμματείας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και εντός των ωρών 10:00 πμ-12:00μμ.  στα τηλέφωνα 2813-409454/256.

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, κάθε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι κατηγορίες δαπανών θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση ανάλογα με την ποσότητα, την ποικιλία και την ποιότητα των μουσικών ρεσιτάλ, τη χρονική διάρκεια και τη γενική αξιολόγηση της πρότασης. 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο φορέας προβεί μονομερώς σε αλλαγές χωρίς να ακολουθήσει τα ως άνω αναφερόμενα, ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης ή και ακύρωσης της συμμετοχής καθώς επίσης και επανεξέτασης του συνολικού ποσού αγοράς της.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και έως ότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων προτάσεων, δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα για αντικατάσταση στα επισυναπτόμενα αρχεία των υποβληθέντων προτάσεων ούτε και καμία αλλαγή στην ηλεκτρονική φόρμα κατάθεσής του.

Η περίοδος υλοποίησης της εγκεκριμένης πρότασης  ορίζεται το Φθινόπωρο του  2021 και σε κάθε περίπτωση έπειτα από την απαραίτητη διοικητική διαδικασία και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Το περιεχόμενο των προτάσεων θα πρέπει να ανταποκρίνεται αποκλειστικά στο αντικείμενο της πρόσκλησης και τα κριτήρια αξιολόγησης. Οι προτεραιότητες δεν αποτυπώνονται στο περιεχόμενο των προτάσεων αλλά στη στόχευσή τους. Η αξιολόγηση των προτάσεων επικεντρώνεται πρωτίστως στη θεματολογία, στο σχέδιο προσέγγισης, στην εμπειρογνωμοσύνη των εμπλεκόμενων μερών, στην επαρκή τεκμηρίωση και οικονομική ανάλυση και στη συνοχή όλων αυτών των επιμέρους στοιχείων.

Προτεραιότητες Αντιδημαρχίας Πολιτισμού

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού σε ότι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων θέτει τις εξής προτεραιότητες:

ü  Να προσελκύσει το φιλόμουσο κοινό του Ηρακλείου αλλά και να το διευρύνει με υψηλού επιπέδου συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.

ü  Να διεγείρει και να εκπαιδεύσει το κοινό γύρω από το όργανο, τη μουσική, τους ερμηνευτές και τους συνθέτες με ρεσιτάλ στα οποία οι καλλιτέχνες θα συνδιαλέγονται με το κοινό.

ü  Να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους σπουδαστές πιάνου της Κρήτης αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας να παρακολουθήσουν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες, είτε ως ενεργά συμμετέχοντες είτε ως ακροατές.

ü  Να γαλουχήσει τα παιδιά και τους νέους του Ηρακλείου στην κλασική μουσική

ü  Να αξιοποιήσει τις άρτια εξοπλισμένες αίθουσες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων:

 1. Το ποιοτικό επίπεδο, το επεξεργασμένο σκεπτικό, το πολιτισμικό, καλλιτεχνικό και δημιουργικό όραμα και οι στόχοι των υποψηφίων.
 2. Η επαρκής ανάπτυξη και η σαφήνεια της πρότασης, ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής, η στρατηγική προβολής της δράσης και η σύνδεση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
 3. Η πρωτοτυπία της πρότασης.
 4. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης σε καθορισμένο χρόνο.
 5. Η στόχευση στην ανάπτυξη νέου κοινού και σε αποκλεισμένες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες- θύματα διακρίσεων, για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό με κατάλληλη σύγχρονη θεματική στόχευση και μέθοδο.
 6. Η ενίσχυση φορέων που φέρνουν σε επαφή και συνεργασία δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους.
 7. Η δυνατότητα της πρότασης να ενισχύσει τον προβληματισμό, το διάλογο και τη συμμετοχή του κοινού.
 8. Ο βαθμός προώθησης διατομεακών πολιτιστικών προσεγγίσεων.
 9. Η ενίσχυση της διεθνούς θέσης του ελληνικού σύγχρονου πολιτισμού.

10.  Η τοπική παραγωγική και οικονομική αναζωογόνηση και συμβολή στην απασχόληση (δημιουργία θέσεων εργασίας).

11.  Η δυνατότητα σύνδεσης με την τουριστική ανάπτυξη.

 

Διαδικασία

1. Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Εθελοντισμού, η οποία θα μελετήσει τις προτάσεις και θα τις κατατάξει λαμβάνοντας υπόψιν της τις παραμέτρους, τους σκοπούς και τους στόχους που έχουν τεθεί από τη Δημοτική αρχή για την επίτευξη του έργου που επιτελείται στον Τομέα του Πολιτισμού.

2. Θα εξεταστούν αυστηρά και μόνο οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα εξεταστούν.

3. Ο φορέας ή το άτομο που θα επιλεγεί μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα ενημερωθεί για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.  Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση του εγκριθέντος ποσού του συνόλου των υπό υλοποίηση ψηφιακών προϊόντων, θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σχετικά με τις προθεσμίες για τις από μέρους του ενέργειες σχετικά με την διοικητική διαδικασία και την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών.

4. Ο φορέας ή το άτομο που θα εγκριθεί θα ενημερώνεται σε κάθε στάδιο της διαδικασίας (ανακοίνωση αποτελεσμάτων, εγκριθέν ποσό κ.α.) μέσω του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

5. Ο Φορέας ή το άτομο του οποίου η πρόταση θα συμβασιοποιηθεί και όσον αφορά το πρακτικό μέρος υλοποίησης της δράσης (χωροθέτηση, τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων κλπ) θα επικοινωνεί με το Γραφείο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο email heraklionarts@gmail.com και στα τηλέφωνα 2813-409454/256, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει το Φεστιβάλ όσο το δυνατόν πιο πιστά στην αρχική αυτή πρότασή του.

7. Τέλος, οφείλει να αναγράφει σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας του ότι ο Φορέας υλοποίησης του πολιτιστικού αγαθού είναι ο Δήμος Ηρακλείου. 

8. Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση. Ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι η παραγωγή ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου και απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει, παραχώρησή της από τον δημιουργό. Τυχόν παράβαση αυτού του όρου, επισύρει δικαιώματα αποζημίωσης του Δήμου κατά του δημιουργού.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE