inner image

Καλώς ήλθατε στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου

 

ΚΔΒΜ

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212), που υλοποιήθηκε από το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ηρακλείου, βάσει της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος Ηρακλείου με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) και τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Συνολικά 2417 αιτήσεις κατατέθηκαν στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Ηρακλείου και οργανώθηκαν 99 τμήματα.

Είμαστε σε αναμονή υπογραφής νέας προγραμματικής σύμβασης,  προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα οργάνωσης νέων τμημάτων.

Το κοινό θα ενημερωθεί με Δελτία Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου,  για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής νέων αιτήσεων.


- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου, από το Μάιο του 2013.

 

Στεγάζεται στο  Παγκρήτιο Στάδιο, Θύρα 14

Δ/νση:  οδ. Σπύρου Μουστακλή 25, Περιοχή Λίντο

Τηλ: 2813 409423, 9197

E-mail: kdvm@heraklion.gr 

 

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα του ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  μπορούν να υποβάλλονται στο email: kdvm@heraklion.gr

 

ή δια ζώσης στη Γραμματεία της Αντιδημάρχου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης 

Ωράριο: 09:00- 13:00

Τηλ.: 2813 409208, Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Λότζια, 1ος όροφος

 

Η υλοποίηση  προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων εντάσσεται στις δράσεις προώθησης της δια βίου μάθησης στην πόλη μας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Ηρακλείου  στο Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO.

Η προώθηση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα και γενικότερα στην γνώση  για όλους,  αποτελεί προτεραιότητα για την πόλη μας.

Τα προγράμματα δια βίου μάθησης οργανώνονται από το ΚΔΒΜ Δήμου Ηρακλείου και υλοποιούνται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), βάσει προγραμματικής σύμβασης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Τα προγράμματα του Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής νέους, φοιτητές κ.λπ., και προσφέρονται δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Για τη διασφάλιση της ισότητας πρόσβασης στις δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδιαίτερη μέριμνα πρόκειται να ληφθεί για τα μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, τους μετανάστες και τους κατοίκους απομακρυσμένων – δυσπρόσιτων περιοχών. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες  παρέχονται κυρίως μέσω ηλεκτρονικής μάθησης (ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ), αλλά υπάρχουν και τμήματα που υλοποιούνται δια ζώσης.

Τα προγράμματα διακρίνονται σε:

α) Προγράμματα Εθνικής  Εμβέλειας, τα οποία οι Δήμοι επιλέγουν από διαθέσιμο Πίνακα προγραμμάτων που εκφράζει τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

β) Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία  οι Δήμοι προτείνουν και τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών  τους.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου και αποστολή τους στο email: kdvm@heraklion.gr

Τα τμήματα καταρτίζονται με βάση τον αριθμό των αιτήσεων, που έχουν υποβληθεί για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

 

Το Ηράκλειο είναι πόλη που ξεχωρίζει πανελλαδικά  σε αριθμό υλοποίησης προγραμμάτων.

Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212) ολοκληρώνεται στις 30/9/2023 με δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων μέχρι τις 16/6/2023. 

Τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων που  παρέχονται, σχετίζονται με τα ακόλουθα θεματικά πεδία:  Οικονομία – Επιχειρηματικότητα,  Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες,  Γλώσσα και Επικοινωνία,  Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις,  Πολιτισμός και Τέχνη, Συμβουλευτική Γονέων, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων, Ελληνομάθεια για Μετανάστες.  

 

 

 

espa

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE