inner image

Προμήθεια αυτοκινήτου κλειστού τύπου ( κλούβας ) για το τμήμα Διαχείρισης

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ               

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                        ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια αυτοκινήτου          

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        κλειστού τύπου (κλούβα) για το τμήμα          

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.   Διαχείρισης.

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ         

                                                                                    

                                                                                                   

Ηράκλειο 22 / 2 / 2010

Αριθ. Διακήρυξης : …3...  

 

    

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

-------------------

 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επαναπροκηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την Συμφερότερη προσφορά και με σφραγισμένες προσφορές, την προμήθεια  ενός αυτοκινήτου ωφέλιμου φορτίου ενός τόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων, σύμφωνα με τα :

 

 

 1. Της παρούσης Διακήρυξης.
 2. Ο Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
 3. ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
 4. Το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
 5. Τον Νόμο 3463/ ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
 6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 60/2007 «Περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων – οδηγ. 2004/18/ΕΚ».
 7. Ο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 138/96) και του Π.Δ 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) που αναφέρονται στην ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
 8. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/1-12-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψη δημοσίων συμβάσεων », όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005), «τροποποίηση του Ν. 3310/2005. «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή, καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψη δημοσίων συμβάσεων ».
 9. Τις Διατάξεις του Π.Δ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ/ περί «συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2055/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου 2005.

10.  Τον Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/2002) «ΜΜΕ Ασυμβίβαστο των Δημοσίων Συμβάσεων».

 1. Την υπ΄ αριθμό 17070/7-5-2009 προέγκριση προμηθειών έτους 2009, από το Υπουργείο Εσωτερικών.

12.  Τον Κ.Α 10-7132.003 με τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου κλειστού τύπου (κλούβα) για το τμήμα Διαχείρισης » ποσού 35.000 €, από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό έτους 2010, για τις ανάγκες του παραπάνω τμήματος, του Δήμου Ηρακλείου.

 

Άρθρο 1ο

Δαπάνη.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 29.411,8 €  χωρίς τον Φ.Π.Α. 19% που είναι 5.588,2 € συνολικό ποσό 35.000 € .(διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2.010  35.000 €. με τον ΦΠΑ ) η προμήθεια αυτή έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου έτους 2010. Η πίστωση που αφορά την παραπάνω προμήθεια είναι με Κ.Α 10-7132.003 με τίτλο «Προμήθεια αυτοκινήτου κλειστού τύπου (κλούβα) για το τμήμα Διαχείρισης » και ποσού 35.000,00 €.

 

 Άρθρο 2ο

Πληροφορίες. 

          Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Οικονομικών   Τμήμα  Προμηθειών  τηλ.2810 399-185   fax.2810 229-207.

 

       Άρθρο 3ο

          Ημερομηνία παραλαβής προσφορών.

          Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην υπηρεσία, (στην Διεύθυνση Δήμος Ηρακλείου ,Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71302), μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την απόφ. Υπ. Εσωτ. 11389/93 ΦΕΚ-185 Β΄- Διόρθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 550 Β΄ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 11 παρ. 4. 

 

          Άρθρο 4ο

          Διενέργεια διαγωνισμού.

          Οι προσφορές παραλαμβάνονται: α) με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού και β) μπορούν να κατατεθούν προσφορές, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμους αντιπρόσωπους, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Μετά την έναρξη αποσφράγισης των προσφορών, καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών και έλεγχος των δικαιολογητικών, από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την 22 / 03 / 2010  ημέρα Δετρέρα  και ώρα 10΄00 π.μ. .

          Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν, (χωρίς να είναι προϋπόθεση), να παρίστανται και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων, ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργείται σε αίθουσα του Δήμου Ηρακλείου.

          Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται την 29/ 03/ 2010

 Ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13΄00 μ,μ, από την αρμόδια επιτροπή.

      

       Άρθρο 5ο

       Γλώσσα.

          Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ'' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

       Άρθρο 6ο

        Προέλευση.

          Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το προς προμήθεια  όχημα, αλλοδαπής ή ημεδαπής προελεύσεως, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο  άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

       Άρθρο 7ο

       Δικαιολογητικά συμμετοχής.

          Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν

μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

 α. Οι Έλληνες πολίτες.

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης, από την υπηρεσία δαπάνη και είναι 1.400 €. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 α του ΕΚΠΟΤΑ.
 2. Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλο παρόμοιο γεγονός και επίσης ότι δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία.
 3. Δήλωση εκπροσώπησης  βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή Συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια Δημοπρασία περισσότερες από μια εταιρεία ή ένωση προμηθευτών.
 4. Σε περίπτωση που οι προμηθευτές δεν κατασκευάζουν το προς προμήθεια όχημα, μερικώς ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ ( 11389 άρθρο 18 παρ.3 του 1993), πρέπει να επισυνάψουν δήλωση του εκπροσώπου της κατασκευάστριας εταιρείας (επί ποινή αποκλεισμού) στην οποία θα δηλώνονται: Ότι αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση  που κατακυρώνεται η προμήθεια στον διαγωνιζόμενο. 
 5. Δήλωση ότι θα παρέχει στον  Δήμο Ηρακλείου τεχνική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης. Δηλαδή σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής του προς προμήθεια οχήματος, δεν διαθέτει σχετικό κατάστημα εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και όμορων Δήμων, υποχρεούται εγγράφως να δηλώσει, (με σχετική αποδοχή από το συνεργαζόμενο κατάστημα), με πιο κατάστημα συνεργάζεται, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής κάλυψης (service κ.λ.π.) , η μη κατάθεση αυτής της δήλωσης θα ληφθεί υπ΄ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
 6. Δήλωση του διαγωνιζομένου ότι αναλαμβάνει με δικά του έξοδα, την επίδειξη λειτουργίας, ίδιου με το προσφερόμενα όχημα, στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Δήμου Ηρακλείου, εντός τριών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του. Σε περίπτωση αδυναμίας επίδειξης του οχήματος ιδίου με το προσφερόμενο, η προσφορά θεωρείται ως μη αξιολογήσιμη και απορρίπτεται.
 7. Αντίγραφο έγκρισης τύπου του προσφερόμενου οχήματος, για την Ελλάδα, μπορεί να κατατεθεί και με την παράδοση του οχήματος, εάν δεν κατατεθεί και τότε η Επιτροπή Παραλαβής δεν παραλαμβάνει το όχημα και ο προμηθευτής θεωρείται έκπτωτος.
 8. Αντίγραφο πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9001:2000 του κατασκευαστή για σχεδιασμό και κατασκευή του προσφερόμενου οχήματος και αντίγραφο πιστοποιητικού (όχι βεβαίωση) CE, καθώς και πιστοποιητικό  διασφάλισης ποιότητας ISO του προμηθευτή, για εμπορία ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη. 
 9. Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι αποδέχεται τους όρους της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών, εάν δεν αποδέχεται τους όρους ο διαγωνιζόμενος, όσο και οι κατασκευαστές του προς προμήθεια οχήματος, υποβάλλουν ρητή δήλωση που θα αναφέρονται τα σημεία εκείνα που διαφωνούν, προκειμένου να αξιολογηθούν παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389 /93 του ΕΚΠΟΤΑ.
 10. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.  
 11.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης, ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 12. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
 13.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ'' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή. 

 

Για αλλοδαπούς, τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις προμηθευτών, ισχύουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σε περίπτωση που από τα παραπάνω έγγραφα αποδεικνύεται ότι, ο προμηθευτής έχει κώλυμα, τότε η εγγυητική του εκπίπτει υπέρ του Δήμου Ηρακλείου και εν συνεχεία κατοχυρώνεται ως μειοδότης, ο επόμενος προμηθευτής με την δική του προσφορά.  

                                         

Άρθρο 8ο

       Τρόπος κατάθεσης προσφορών.

          1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε Ανοικτό διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.

          2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

          3. Εάν από την Διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν δείγματα του προς προμήθεια οχήματος, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.

          4.Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού.

          5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες, ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα, από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ΄  όψη.

                                                                                                                         6. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη ,προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.

          7.Στόν φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :

   α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

   β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (Δήμος Ηρακλείου ).

   γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης.

   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

Άρθρο 9ο

      Προσφορές.

          Οι προσφορές με όλα τα έγγραφα, υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές.

Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

   1. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την  συμφερότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση  συμμετοχής. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη:

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

          Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη:

<< ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> .                               

   2. Ο φάκελος της  οικονομικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

   3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη:

<< ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >>

και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

   4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ'' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

   5. Ο προσφέρων θεωρείται άτι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του, ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του, τους όρους της προσφοράς, που είναι διαφορετικοί από τους όρους της Διακήρυξης ,προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση, ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης, ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα, μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της ,είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας.

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Άρθρο 10ο   

       Χρόνος ισχύος των προσφορών

          1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 (τρεις) μήνες, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος, μικρότερο του προβλεπόμενου από την Διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

          3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ'' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την Διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ 5 και 23 παρ. 2.

 

Άρθρο 11ο

Αντιπροσφορές.

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

Άρθρο 12ο

       Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης

          1.Ένσταση κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ'' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

  α .Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του

διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της Διακήρυξης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α.

   β .Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού, ή της συμμετοχής σ'' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό, ή αποκλείσθηκε απ'' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αντιστοίχου σταδίου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή, ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, από το αρμόδιο όργανο.

          Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στη Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

          2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση  του διαγωνισμού, ελέγχονται για την νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

                                                                                                                         3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

 

Άρθρο 13ο

       Προσφερόμενη τιμή.

          1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια οχήματος, δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην Διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για την παράδοση του οχήματος, στο Δήμο Ηρακλείου που προβλέπεται στη Διακήρυξη .

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Euro.

 

       Άρθρο 14ο

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών.

          1.Το αρμόδιο Όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη .

          Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται ,αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

          Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την Συμφερότερη Προσφορά, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται, από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την Τεχνική Περιγραφή της Διακήρυξης.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.  Κατά λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 Άρθρο 15ο

       Αξιολόγηση προσφορών.

          Η αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι κριτήριο η Συμφερότερη Προσφορά, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία.

 1. Η Συμφωνία της προσφοράς προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους όρους της Διακήρυξης.
 2. Η τιμή.
 3. Ο χρόνος παράδοσης του προς προμήθεια οχήματος με όλο του τον εξοπλισμό.
 4. Οι όροι πληρωμής.
 5. Το κόστος λειτουργίας και συντήρησης που απαιτούνται.
 6. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας.
 7. Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
 8. Η τυχόν ομοιογένεια του υλικού προς άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ενδιαφέροντα φορέα.
 9. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του οχήματος.
 10. Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
 11. Η σχέση κόστους – αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία, ανάλογα με την φύση του υπό προμήθεια οχήματος ή και ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.
 12. Κατά την διάρκεια υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ο μειοδότης καταθέτει εγγυητική επιστολή ίση με το 10% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς να υπολογίζεται η τυχόν έκπτωση του μειοδότη και ο ΦΠΑ δηλαδή 2.942 €.

         Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην Διακήρυξη ουσιώδης όρους και βάση την παρακάτω διαδικασία:

       Δημιουργούνται οι τρεις παρακάτω ομάδες που η κάθε μια περιλαμβάνει:

 1. Τα στοιχεία των Τεχνικών Προδιαγραφών του κάθε προμηθευτή, εν σχέση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης και την ποιότητα των υλικών. Η συνολική βαθμολογία της ομάδος καθορίζεται στους 50 βαθμούς, για την περίπτωση που ακριβώς καλύπτονται οι απαιτήσεις της Διακήρυξης και των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή μπορεί να φτάσει στο ανώτατο όριο των 60 βαθμών και το κατώτατο των 40 βαθμών για προσφορές που έχουν γίνει δεκτές. Η ομάδα επιβαρύνεται και με τον συντελεστή βαρύτητας, που για την πρώτη ομάδα ορίζεται το ανώτατο όριο των 70 βαθμών.

 

 1. Ο χρόνος παράδοσης, στοιχεία Τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρέτησης (service) και ανταλλακτικών, όπου περιλαμβάνεται ο οριζόμενος από την προσφορά χρόνος εγγύησης του οχήματος, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια του προμηθευτή. Η συνολική βαθμολογία της ομάδας αυτής καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της Διακήρυξης, κατά λοιπά ισχύουν ότι και στην παραπάνω ομάδα. Ο συντελεστής βαρύτητας καθορίζεται στο ανώτατο όριο των 30 βαθμών.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος, των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την ανοιγμένη τιμή.

 

          Άρθρο 16ο

Κρίση αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

          Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού, με γνωμοδότησή του προς την Δημαρχιακή Επιτροπή που αποφασίζει προτείνει σχετικά : α) Κατακύρωση της προμήθειας,  β) Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με τους ίδιους όρους., γ) Την κατανομή της προμήθειας εφ΄ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό ή διαφορετικά υλικά.

 

Άρθρο 17ο

Δασμοί.

          Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ΄ όψιν τους ότι ο Δήμος Ηρακλείου, απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

 

Άρθρο 18ο

       Δημοσίευση.

          Η περίληψη της Διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού, που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ θα δημοσιευτεί σε εφημερίδες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγ. 1α εδάφιο 1 του ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α 11839/93 του Υπ. Ες) και σύμφωνα με τον Ν. 2741/99 άρθρο 8 παράγ. 6.

 

Άρθρο 19ο  

       Περιορισμοί.

          Εάν δεν εφαρμοσθούν τα άρθρα 6, 7, 8, 10 παρ. 2 της παρούσης Διακήρυξης, καθώς και τα παρακάτω άρθρα της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, η ποινή για τον προμηθευτή, θα είναι ο αποκλεισμός του από την περαιτέρω διαδικασία του Διαγωνισμού. Τα άρθρα αυτά είναι 3, 6, 8, 9, 11. Επίσης ο προμηθευτής θα παραδώσει μαζί με το προς προμήθεια φορτηγό ένα ρυμουλκούμενο βοηθητικό βαγόνι όπως περιγράφεται στις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.                                                                                                                                                                         

                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                                             Α/Α

 

 

                                                   

                                                        Νώντας Σαρρής

                                                    Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια αυτοκινήτου            

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ        κλειστού τύπου (κλούβα) για το τμήμα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Διαχείρισης.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.  

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΤ/ΚΩΝ                     

                                               

 

Ηράκλειο 22 / 2 / 2010

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν    

     Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας είναι:

Η αγορά ενός (1) αυτοκινήτου φορτηγού κλειστού τύπου, ωφέλιμου φορτίου τουλάχιστον ενός τόνου, για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Αποθήκης.

 

     Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις.

     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση της προμήθειας είναι οι παρακάτω:

α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. με όλες τις σχετικές εγκυκλίους

27/93,31/93,39/93,53/93 του Υπ. Εσ. που ακολούθησαν.

β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων".

γ) Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Εσ. στις διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

δ) Ο Νόμος 3463/ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006 "Δημοτικός και κοινοτικός κώδικάς".

ε) Το Π.Δ 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

ζ) Η με αριθμό 17070/7-5-2009 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών που προεγκρίνει τις προμήθειες έτους 2009.

 

    Άρθρο 3ο

      Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

  Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με Ανοικτό Διαγωνισμό και με κριτήριο την Συμφερότερη Προσφορά για τον Δήμο Ηρακλείου, με τους όρους που καθορίζει η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

  Άρθρο 4ο

      Ανακοίνωση αποτελέσματος.

   Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής ,μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο Ηρακλείου, σε χρόνο όχι μικρότερο των 10 δέκα ημερών, αλλά ούτε μεγαλύτερος των 15 δεκαπέντε ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσματος.

 

    Άρθρο 5ο

       Σύμβαση.

    Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ.

 

  Άρθρο 6ο

      Εγγύηση καλής εκτέλεσης.

      Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. δηλαδή 2.941 €.

     Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραμένει στην υπηρεσία όσο χρονικό διάστημα ορίζει η προσφορά του προμηθευτή ,το χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας.

 

 Άρθρο 7ο

   Χρόνος εγγύησης.

   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εξαρτάται από το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια οχήματος και υπολογίζεται  δύο μήνες μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται δε υποχρεωτικά στην προσφορά του προμηθευτή και λαμβάνεται υπόψη στην βαθμολογία της.

 

Άρθρο 8ο

 Χρόνος παράδοσης.

   Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ότι δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και θα ορίζεται σε αυτό.

 

 Άρθρο 9ο

  1 Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου.

   Εφ'' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

 
Άρθρο 10ο 

   Πλημμελής κατασκευή.

   Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του οχήματος δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης, ή εμφανίζει ελαττώματα ή κακοτεχνίες τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

Άρθρο 11ο

      Φόροι, τέλη, κρατήσεις.

    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού .Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν το Δήμο.

 

    Άρθρο 12ο

      Παραλαβή του οχήματος.

      Η παραλαβή του προς προμήθεια οχήματος μαζί με το ρυμουλκό, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που συγκροτείται , με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή του οχήματος πραγματοποιείται μέσα από τον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση  και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.

     Η πληρωμή της αξίας του οχήματος, θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.1α του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 Άρθρο 13ο

  Τόπος Παράδοσης.

Η παράδοση θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου.

 

                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                               
   Ο Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης                                          Ο Συντάκτης

 

 

        Αντώνης Μετοχιανάκης                                           Παντελής Κρουσταλάκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός με α΄β                     Π

 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια αυτοκινήτου  

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ              κλειστού τύπου (κλούβα) για το         

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.         τμήμα Διαχείρισης.

                                                

Ηράκλειο  22 / 2 / 2010

 

 

 

Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η   Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

    Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια , ενός φορτηγού αυτοκινήτου τύπου κλούβας , για το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Αποθήκης.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

  Τεχνικές περιγραφές όπως η συνημμένη τεχνική περιγραφή.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

  Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη τεχνικά στοιχεία, εικονογραφημένα έντυπα και κάθε επιπλέον στοιχείο, που θα διευκολύνει την αξιολόγηση του προσφερομένου οχήματος, θα απαντούν δε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο:

 

Α.  ΠΛΑΙΣΙΟ

 1. Εργοστάσιο κατασκευής..
 2. Τύπος
 3. Έτος κατασκευής
 4. Απόσταση αξόνων - μεταξόνιο
 5. Ελάχιστη ακτίνα στροφής

 

Β.  ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

 1. Εργοστάσιο κατασκευής.
 2. Τύπος.
 3. Έτος κατασκευής.
 4. Σύστημα εισαγωγής του αέρα, ψύξη και συμπιεστής (αν υπάρχει)
 5. Κατανάλωση καυσίμου σε λίτρα ανά ώρα υπό πλήρες φορτίο.
 6. Κυβισμός .
 7. Σχέση συμπίεσης.
 8. Ιπποδύναμη HP/RPM (διαγράμματα).
 9. Μέγιστη ροπή στρέψης  CEE KGM/RPM (διαγράμματα).

10.  Ονομαστική ισχύς κατά CEE σε RPM/MIN.

 1. Στάθμη θορύβου

12.  Σύστημα ψύξης –Περιγραφή του συστήματος-

13.  Αντιρρυπαντική τεχνολογία –Περιγραφή του συστήματος (κάλυψη προδιαγραφών Euro IV).

 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 1. Περιγραφή και τύπος συμπλέκτη.
 2.  Περιγραφή κιβωτίου ταχυτήτων αυτόματου ή χειροκίνητο (κατασκευαστής κ.λ.π.), αριθμός συγχρονισμένων σχέσεων, σχέσεις μετάδοσης (για το χειροκίνητο).
 3. Περιγραφή εμπρόσθιου και οπισθίου άξονα, (διάταξη οδοντωτών τροχών, μειωτήρες κ.λ.π.)
 4. Τελική ταχύτητα .

 

Δ.  ΘΑΛΑΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

 1. Περιγραφή  του θαλάμου.
 2. Ανεμοθώρακες.
 3. Σύστημα αερισμού  κλιματισμός (A/C).
 4. Όργανα και ενδεικτικές λυχνίες, λεπτομερής περιγραφή.
 5. Κάθισμα οδηγού συνοδηγών-ού περιγραφή.

 

Ε.   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Μήκος ,πλάτος ,ύψος.

 

Ζ.  ΒΑΦΗ

 1. Περιγραφή υλικών.
 2. Προετοιμασία βαφής.

 

Η.  ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 1. Διαστάσεις.
 2. Κατασκευαστή.
 3. Χωρητικότητα, ανώτατη ικανότητα φόρτισης (όγκος χώρου φόρτωσης) και ωφέλιμο φορτίο.

 

Θ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

 1. Περιγραφή συστήματος πέδησης.
 2. Περιγραφή συστήματος στάθμευσης και εκτάκτου ανάγκης.
 3. Ύπαρξη συστήματος αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) και συστήματος ελέγχου ολίσθησης (ESP).

 

Ι. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 1. Περιγραφή του ηλεκτρικού συστήματος εσωτερικά και εξωτερικά.

 

Κ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

 

Οι προσφορές που δεν θα απαντηθούν σε όλο το παραπάνω ερωτηματολόγιο θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο  

    Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος ,να παραδώσει το όχημα έτοιμο προς λειτουργία στο, Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

  Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει ,με δικά του έξοδα , τους οδηγούς και τους τεχνίτες που θα αναλάβουν το όχημα..

 

       ΑΡΘΡΟ 6ο  

        Να δηλωθεί εγγράφως ότι η αντιπροσωπεία, ή ο προμηθευτής, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει τις ανάγκες σε ανταλλακτικά για 10 χρόνια, το προσφερόμενο όχημα, στην δήλωση αυτή θα αναφέρει και σε πόσο χρονικό διάστημα από την αναγγελία των αναγκών μας, θα μας καλύπτει.

 

        ΑΡΘΡΟ 7ο  

       Να δηλωθεί εγγράφως ότι υπάρχει στην πόλη μας υποκατάστημα και πιο ,για να εξυπηρετεί τυχόν βλάβες και να προμηθεύει ανταλλακτικά στην υπηρεσία μας.

 

    ΑΡΘΡΟ 8ο  

   Να δηλωθεί εγγράφως ότι ο προμηθευτής εγγυάται για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου οχήματος,  για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον και θα καλύψει τυχόν βλάβες .

 

   ΑΡΘΡΟ 9ο  

   Να επισυνάπτει κάθε προμηθευτής, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου (κατασκευαστικού οίκου), με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση (επί ποινή αποκλεισμού).

 

   ΑΡΘΡΟ 10ο  

    Να κατατεθεί κατάλογος, στον οποίο να αναφέρονται οι παραδώσεις του ιδίου τύπου με το προσφερόμενο όχημα, των τριών τελευταίων ετών σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, θα εκτιμηθεί αναλόγως στην Αξιολόγηση.

  

 ΑΡΘΡΟ 11ο  

  Δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα ( επί ποινή αποκλεισμού). 

 

 

 

              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Ο Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης                         Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

 

 

 

 

     Αντώνης Μετοχιανάκης                            Παντελής Κρουσταλάκης                          

 Π

 

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια αυτοκινήτου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ         κλειστού τύπου (κλούβα)  για το τμήμα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛ.          Διαχείρισης.

ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ           

 

Ηράκλειο   22 / 2 / 20010

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ    Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

 

 

Α/Α     ΕΙΔΟΣ         Μ/Μ      ΠΟΣΟΤ.     Τ/ΜΟΝ.       ΣΥΝΟΛΟ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Φορτηγό κλειστό        Τεμάχιο           1              29.411,8            29.411,8

 

 

                                                                       Σύνολο                  29.411,8

                                                                 ΦΠΑ     19%                 5.588,2 

                                                                                             ----------------

                                            Γενικό Σύνολο          35.000 €

 

 

 

             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης

              

 

                                                                                   

                                                 Παντελής Κρουσταλάκης                                                                         

                                            Πτυχ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β

        Αντώνης Μετοχιανάάκης                                           

Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κός με α΄β

 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια αυτοκινήτου

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                   κλειστού τύπου (κλούβα) 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛ.              για το τμήμα Διαχείρισης

                                             

                                                         

 

Ηράκλειο  22 / 2 / 2010

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ   Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

 

       ΣΚΟΠΟΣ

          Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια  ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου τύπου κλούβας , με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες , του Τμήματος Διαχείρισης  του Δήμου Ηρακλείου. Η μελέτη αυτή έχει συνταχθεί έτσι ώστε, το προς προμήθεια κλειστό φορτηγό, να δίδει την δυνατότητα άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θα αφορούν τον εφοδιασμό των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου.

      Το προσφερόμενο όχημα  πρέπει να είναι γνωστού οίκου, με μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα και πωλήσεις .Επιθυμητή είναι η προσκόμιση πελατολογίου, πωλήσεις παρομοίων κλειστών φορτηγών στην Ελλάδα. Πρέπει δε να είναι πλήρως συναρμολογούμενο, έτοιμο προς λειτουργία.

    Θα πρέπει δε να εκπληρώνει, επί ποινή αποκλεισμού, τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,όσο αφορά την πρόληψη των ατυχημάτων την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των εργαζομένων (CE).

 

     ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

        1. Γενικά χαρακτηριστικά.

   Το υπό προμήθεια όχημα θα είναι καινούργιο, από τα τελευταία μοντέλα που υπάρχουν στην  Ελληνική αγορά.

    Οι διαστάσεις γενικά του οχήματος, τα βάρη και όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία, θα πρέπει να πληρούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, άλλα στοιχεία σχετικά με την κατασκευή του οχήματος, θα προκύπτει από επίσημους καταλόγους του κατασκευαστικού οίκου.

    Το προς προμήθεια όχημα θα πρέπει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να φέρει τους προβλεπόμενους καθρέπτες, ηχητικό σώμα ,κίτρινο φάρο, φωτιστικά σώματα για την οπισθοπορεία και κατά μήκος των δύο πλευρών θα αναγράφεται με μεγάλα γράμματα ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και με μικρότερα ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, επίσης θα υπάρχει κίτρινη λωρίδα πλάτους 10 εκατ. περιφερειακά σε όλο το όχημα.

    Το όχημα θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα:

1.Εργαλειοθήκη με εργαλεία συχνής χρήσης.

2.Πυροσβεστήρα κατά Κ.Ο.Κ που θα ισχύει κατά την ημερομηνία και τύπο.

3.Πλήρες μεταλλικό φαρμακείο σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές .

4.Σειρά εγχειριδίων συντηρήσεως και κάθε άλλο βοήθημα στην Ελληνική.

5.Πλήρη εφεδρικό τροχό μετά του ελαστικού.

 

    1. Πλαίσιο (Σασί).

    Το πλαίσιο του οχήματος θα είναι ισχυρής κατασκευής ( από χάλυβα υψηλής ποιότητας) ,έτσι ώστε να μην δέχεται στρέψεις και μηχανικές παραμορφώσεις .

    Το πάχος των διαμηκών δοκών,  θα  είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του πλαισίου , ενώ θα υπάρχουν διαδοκίδες (γέφυρες) που θα ενισχύουν επί πλέον την αντοχή του. Επίσης θα υπάρχουν άγκιστρο ρυμούλκησης οπίσω.

     Όλο το πλαίσιο θα έχει υποστεί κατεργασία και προστασία κατά της οξείδωσης. 

      Ωφέλιμο φορτίο το ελάχιστο     1.000 Kgr

 

2. Κινητήρας.

      Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος (Diesel), τετράχρονος , συνολικού κυβισμού μέχρι 2.500 cm3, συνολικής ισχύος το ελάχιστο 115 ΗΡ από τις 3.500 μέχρι τις 4.500 RPM .Θα είναι οικολογικής τεχνολογίας (να καλύπτει τα όρια εκπομπών καυσαερίων, όπως αυτά καθορίζονται από την σχετική Κοινοτική οδηγία (2003/76/EC για κινητήρες Euro IV), το επίπεδο θορύβου θα είναι σύμφωνο με την σχετική Νομοθεσία (1999/101/EC) και θα διαθέτει συστήματα, που να εγγυώνται την μακροβιότητα και την απόδοσή  του, σε συνθήκες ρυπασμένης ατμόσφαιρας. Ο κινητήρας θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο το  πετρέλαιο κίνησης και η κατανάλωση θα καθορίζεται σύμφωνα με την Κοινοτική οδηγία 2003/76/EC και 2004/3/EC.

      Το σύστημα ψύξης, θα είναι με υγρό και θα υπάρχει επί πλέον σύστημα ψύξης  του εισαγόμενου στον κινητήρα αέρα. Επίσης θα υπάρχουν φίλτρα αέρος, ξηρού τύπου,  φίλτρα πετρελαίου και ελαίου κινητήρος.

 

3. Σύστημα μετάδοσης της ισχύος (κίνησης).

       Η μετάδοση της ισχύος θα γίνεται από τον κινητήρα στους κινητήριους  τροχούς δια του χειροκίνητου κιβωτίου ταχυτήτων.

       Η εμπροσθοπορεία  όπως και η οπισθοπορεία θα ελέγχεται με μοχλούς. Η ταχύτητα κατά την εμπροσθοπορεία, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 90 ΚΜ/Η περιορισμένη από ηλεκτρονικό κόφτη. Επίσης θα υπάρχει μονόδισκος συμπλέκτης ξηρού τύπου.

     Τα ελαστικά θα είναι κατάλληλα για κίνηση εκτός οδών και επί οδών, ανθεκτικά σε σκληρά, ανώμαλα, και λασπωμένα οδοστρώματα. Επίσης θα υπάρχει και πλήρης εφεδρικός τροχός με τα σχετικά εργαλεία.

 

4. Σύστημα διεύθυνσης.

     Το σύστημα διεύθυνσης θα είναι υδραυλικό  και θα επενεργεί στους διευθυντηρίους τροχούς, το τιμόνι θα ευρίσκεται στο αριστερό και θα είναι ρυθμιζόμενο καθ΄ ύψος ή κλίση.

 

5. Σύστημα πέδησης.

    Το σύστημα πέδησης θα είναι υδραυλικό με υποβοήθηση, δύο κυκλωμάτων και θα επενεργεί  σε όλους τους τροχούς , ενώ θα υπάρχει διάταξη που θα ρυθμίζει την πέδηση στους πίσω τροχούς ανάλογα με το φορτίο. Επί πλέον θα υπάρχει πέδη εκτάκτου ανάγκης και στάθμευσης, που θα επενεργεί στους οπίσω τροχούς, ενώ θα υπάρχει η σχετική ένδειξη στον πίνακα οργάνων. Επίσης θα διαθέτει σύστημα ABS και ESP (electronic stability program)  για τον έλεγχο της πέδησης της ολίσθηση και της σταθερότητας του οχήματος. Η πέδη θα εφαρμόζεται στους εμπρός τροχούς σε αεριζόμενους δίσκους και απλούς δίσκους πίσω ή ταμπούρα.

 

   6. Θάλαμος χειρισμού (καμπίνα οδήγησης).

    Ο θάλαμος χειρισμού (κουβούκλιο) θα είναι κλειστού τύπου,  με προστασία κατά της ανατροπής, κατά της πτώσης αντικειμένων, ηχομονωμένη και θερμομονωμένη .

    Επίσης θα έχει το δυνατό μεγαλύτερη ορατότητα και με βελτιωμένο αεροδυναμικό συντελεστή. 

   Εντός του θαλάμου θα υπάρχουν, εσωτερικός φωτισμός, ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού ,ένα κάθισμα για  συνοδηγό. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου από το προσωπικό θα επιτυγχάνεται μέσω των δύο θυρών.

   Τα  καθίσματα θα φέρουν  ζώνες ασφαλείας και όλα θα είναι επενδυμένα με ύφασμα μεγάλης αντοχής, ή πλαστικό που θα μπορεί να καθαρίζεται .Επίσης θα υπάρχουν ραδιόφωνο, αλεξήλια, εσωτερικός - εξωτερικός φωτισμός, εσωτερικός και εξωτερικοί καθρέπτες ,σύστημα κλιματισμού , που θα διαθέτει φίλτρα καθαρισμού αέρα, θα διαθέτει και ηχητικό σώμα. Στα όργανα ελέγχου θα περιλαμβάνονται όλα αυτά που πρέπει, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος, αλλά και η έγκαιρη προειδοποίηση ( φως κινδύνου) για τυχόν βλάβη για όλα τα συστήματά του . Όλοι οι υαλοπίνακες θα είναι ασφαλείας και θα φέρουν υαλοκαθαριστήρες εμπρός με σύστημα καθαρισμού με εκτοξευμένο νερό τριών ταχυτήτων τουλάχιστον. Θα υπάρχει κλειδαριά ασφαλείας που με αυτή θα κλειδώνει ο θάλαμος. Για την ασφάλεια των επιβαινόντων θα υπάρχουν και αερόσακοι οδηγού συνοδηγού. Ο χώρος φόρτωσης θα διαχωρίζεται με διαχωριστικό, αλλά θα φέρει παράθυρο που θα επιτρέπει στον οδηγό να ελέγχει τον χώρο αυτό.   

       Γενικά ο θάλαμος πρέπει να έχει υποστεί δοκιμές σύγκρουσης ( Crash tests) και αντισκωριακή προστασία,  σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

 

7. Σύστημα ανάρτησης.

   Εμπρός : Ελατήρια ημιελλειπτικά ή άλλου τύπου με ράβδο σταθεροποίησης τηλεσκοπικοί αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενέργειας.

   Οπίσω: Ημιελλειπτικά ή άλλου τύπου ελατήρια, ράβδος εξισορρόπησης και αποσβεστήρες κραδασμών διπλής ενέργειας.

 

8.Ηλεκτρικό σύστημα.

     Ο φωτισμός θα είναι σύμφωνα με τον εν ισχύ Κ.Ο.Κ. ενώ επί πλέον θα υπάρχουν φώτα ομίχλης και φώτα οπισθοπορείας , επίσης θα υπάρχουν ένας συσσωρευτής 12 Volts και συνολικής χωρητικότητας το ελάχιστο 60 Ah. Η τάση του κυκλώματος θα είναι 12 Volts.

 

10. Κιβωτάμαξα.

      Ισχυρής κατασκευής, θα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής . Το δάπεδο και τα πλαϊνά θα έχουν τέτοιο πάχος που θα εξασφαλίζεται η αντοχή της σε φορτία τουλάχιστον 1.000 κιλών, θα είναι κλειστού τύπου (κλούβα). Στο πίσω μέρος θα υπάρχει πόρτα ανοιγόμενη στο πλάι κατά 180 μοίρες ή προς τα επάνω.

Στην κάθε πλευρά θα υπάρχει από μία πόρτα συρόμενη. Ο χώρος αυτός θα έχει χωρητικότητα περίπου πέντε και μισό (5,5 ) κυβικών μέτρων κατά ISO3832.   

 

11. Βαφή.

     Το όχημα θα είναι βαμμένο, με χρώματα αρίστης ποιότητας και αντοχής ,ώστε να εξασφαλίζεται η μακροβιότητα των μερών του, που θα έρχονται σε επαφή με τα διάφορα υλικά. Το χρώμα βαφής του οχήματος θα είναι λευκό ακρυλικό διπλής επίστρωσης. Περιφερειακά καθ΄ όλο το μήκος, θα υπάρχει κίτρινη γραμμή πλάτους 10cm, στο πλάι και από τις δύο πλευρές θα υπάρχει η επιγραφή με κεφαλαία μαύρα  γράμματα ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.   

 

11. Διάφορα άλλα στοιχεία που θα περιλαμβάνει η προσφορά.

   Το όχημα θα διαθέτει ακόμη:

     1. Επί της δεξαμενής καυσίμων και θα υπάρχει τάπα που θα κλειδώνει από το εσωτερικό του οχήματος ή θα υπάρχει κλειδωνιά.

     2. Στο πίσω μέρος του οχήματος ,θα υπάρχει σύστημα ρυμούλκησης οχημάτων (κοτσαδόρος).

     3. Στο εμπρός μέρος του οχήματος θα υπάρχουν υποδοχές ρυμούλκησης.

     4. Εξωτερικοί καθρέπτες δύο κατόπτρων.

     5. Σύστημα ανίχνευσης εμποδίων κατά την οπισθοπορεία και κατά το παρκάρισμα (Park Pilot).

     6. Με την παράδοση του οχήματος, θα πρέπει ο προμηθευτής να  παραδώσει  στην υπηρεσία μας, την άδεια κυκλοφορίας και την έγκριση τύπου του οχήματος (εάν δεν έχει κατατεθεί μέχρι την παράδοση του οχήματος) από το Υπουργείο Μεταφορών.

     8. Κατά την παράδοση του οχήματος με φροντίδα και έξοδα του προμηθευτή, θα γίνει εκπαίδευση του προσωπικού που θα αναλάβει την οδήγηση και την συντήρηση.

    9. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και prospectus θα είναι στην Ελληνική γλώσσα κατά το δυνατό, επίσης με δήλωση του προμηθευτή πρέπει να εξασφαλίζεται η προμήθεια ανταλλακτικών, για δέκα τουλάχιστον χρόνια.

    10. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 30 ημέρες και πρέπει να αναφέρεται στην προσφορά.

    11. Η εγγύηση  καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 24 μήνες και πρέπει να ορίζεται στην προσφορά .

    12. Κατάλογος πωλήσεων στην Ελλάδα παρομοίων οχημάτων.

    13. Όλες οι απαραίτητες πιστοποιήσεις κατά CE ,ISO και EYRO IV σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την όλη κατασκευή του οχήματος.

       Όλες οι προσφορές θα περιλαμβάνουν τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της Ε.Σ.Υ  .

 

 

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α  Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν

 

   Ο Μ Α Δ Α  Α΄ (Συντελεστής Βαρύτητας  70%)  

 

1. Συμφωνία προσφοράς με τις Τεχνικές Προδιαγραφές                          20

2. Στοιχεία κινητήρα                                                                              10

3. Στοιχεία πλαισίου                                                                              20

                                                                                             -----------------------

                                           Σύνολο βασικής βαθμολογίας   Α΄ Ομάδας   50

 

 

 

   Ο Μ Α Δ Α  Β΄ ( Συντελεστής Βαρύτητας 30%)

 

1. Εγγύηση καλής λειτουργίας (Εμπράγματος)                                   15

2. Συντήρηση ανταλλακτικά ( στοιχεία τεχνικής υποστήριξης,

    εξυπηρέτησης και ανταλλακτικών)                                               12

3. Φήμη κατασκευαστού ή εμπόρου για την Ελληνική αγορά

σε θέματα ανταλλακτικών & συντήρησης, διαγωγή σε

προηγούμενες προμήθειες ,οργάνωση και εμπειρία                           12

4. Χρόνος παράδοσης                                                                      11

                                                                                       ---------------------

                              Σύνολο βασικής βαθμολογίας Β΄ ομάδας            50

    Ο γενικός βαθμός είναι 0,70 Χ  (βαθμ. Ομάδας Α) + 0,30 Χ  (βαθμ. ομάδας Β )

                                               Γενικός βαθμός

Η ανοιγμένη προσφορά = -----------------------------

                                           Οικονομική προσφορά          

                                                                                   Ηράκλειο 22/2/2010

                                                                                       Ο Συντάκτης

            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

& ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

       Αντώνης Μετοχιανάκης                                   Παντελής Κρουσταλάκης

Διπλ. Μηχανολόγος Μηχ/κός με α΄β               Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός με α΄β

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE