inner image

Προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων και αναλωσίμων υλικών για το Δημοτικό Κυνοκομείο Α΄εξαμήνου έτους 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   και αναλώσιμων υλικών για το δημοτικό

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                      κυνοκομείο Α’ εξαμήνου έτους 2010.

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

     Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ’. Απόφ. 11389/93) και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, εφόσον τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια αφορά κτηνιατρικά φάρμακα και κτηνιατρικά αναλώσιμα υλικά Α’ εξαμήνου έτους 2010.

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο

 

Δαπάνη

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι 29.989,0446€ με ΦΠΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο

 

Πληροφορίες

Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από την Δ/νση Διοικητικών, αρμόδια Βοργιά Ντίνα τηλ. 2810 399160.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο

 

Ημερομηνία παραλαβής προσφορών – Δικαιολογητικών

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο Δήμο στις 

 05/  03 / 2010 ημέρα Παρασκευή στη διεύθυνση, «Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Τίτου ΤΚ 71302».

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών.

Ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή ορίζεται την 08/03/2010ημέρα Δευτέρα και ώρα   10:00 π.μ.

Κατά την ημέρα αποσφράγισης των δικαιολογητικών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων.

Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται την 12/03/ 2010.ημέρα Τετάρτη

Και ώρα 10:00 π.μ .από την αρμόδια επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

 

Γλώσσα

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο

 

Προέλευση

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν την προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Αναλώσιμων υλικών εγχώριας ή αλλοδαπής προέλευσης, ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό που είναι το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την Υπηρεσία δαπάνη χωρίς το ΦΠΑ και είναι 1581,4966€. Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.
 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο

 

Τρόπος κατάθεσης προσφορών

 1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόχειρο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές (Έντυπο Τιμολόγιο Προσφοράς Δήμου) μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη.
 2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.
 3. Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθούν δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
 4. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού.
 5. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.
 6. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα.
 7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο

 

Προσφορές

1. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

Α. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη μόνο τιμή, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Β. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, όπως κατατάσσονται στις ομάδες που αναφέρονται σε παρακάτω άρθρο της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 1. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
  1. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
  2. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιανδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
  3. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών

 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για 3 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους.
 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ.2.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

 

Αντιπροσφορές

Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ 12Ο

 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης.

1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1η.

β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σ’ αυτόν μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη μέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην Δημαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Δημαρχιακής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους που γενικά αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Νομάρχη κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο

 

Προσφερόμενη τιμή

1. Με την προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ για την παράδοση του υλικού στο Δήμο που προβλέπεται στη διακήρυξη.

2. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ.

3. Εάν η προσφερόμενη τιμή είναι σε άλλο νόμισμα ισχύουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16.

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο

 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών

1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά από τεχνοοικονομική άποψη αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο.

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από το παραπάνω όργανο μέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης.

2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο

 

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή έχει σαν κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά από τεχνικής άποψης.

Για την επιλογή της χαμηλότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο

 

Δασμοί

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι ο Δήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες.

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο

Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί με το υπόδειγμα προκήρυξης διαγωνισμού που υπάρχει στον ΕΚΠΟΤΑ και δημοσιεύεται μία φορά σε οικονομικό ή ημερήσιο τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   και αναλώσιμων υλικών για το δημοτικό

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                      κυνοκομείο Α’ εξαμήνου έτους 2010.

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο

 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και αναλώσιμων υλικών Α’ εξαμήνου έτους 2010.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο

 

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93).

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο

 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

β) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων

γ) Η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

δ) Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου

ε) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

στ) Τεχνικές Προδιαγραφές

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

 

Τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφ. 11389/93).

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

 

Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών προς υπογραφή της συμβάσεως και να καταθέσει την, κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.,

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμβάσεως

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας, παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή.

Η εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως επιστρέφεται εις τον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη της εγγυήσεως που δίνει ο ανάδοχος στην προσφορά του.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

 

Χρόνος εγγυήσεως

Ο χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή, μετρούμενος από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής, θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζόμενων και ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δύο (2) ετών.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο

 

Ποινικές ρήτρες- έκπτωση του αναδόχου

Εφ’ όσον υπάρξει αδικαιολογήτως υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο

 

Πλημμελής κατασκευή

Εάν η προμήθεια δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο

 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ΦΠΑ επιβαρύνει το Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

 

Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές ή από τις τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς, ο ανάδοχος θα ακολουθήσει τις κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας και το άρθρο της Γενικής συγγραφής υποχρεώσεων.

Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή.

 

 

  Ηράκλειο…./…./2010

 

   Ο Συντάκτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   και αναλώσιμων υλικών για το δημοτικό

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                      κυνοκομείο Α’ εξαμήνο έτους 2010.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1Ο

 

Αντικείμενο είναι η προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων και αναλώσιμων υλικών του Α’ εξαμήνου έτους 2010.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. Κριτήρια αξιολόγησης είναι τα γραφόμενα στις Τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο

 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ Υπ. Απόφ. 11389/93 ΦΕΚ 185/23-3-93 Τ.Β.

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

 

Η παράδοση των κτηνιατρικών φαρμάκων και αναλώσιμων υλικών από τον προμηθευτή θα γίνει μετά την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή.

Η παράδοση θα γίνει τμηματικά σε ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο

 

Εάν μετά την παράδοση, τα κτηνιατρικά φάρμακα και αναλώσιμα υλικά, δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους-τέλη-κρατήσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

 

ΑΡΘΡΟ 8Ο

 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να παραλάβει τμηματικά τα προσφερόμενα είδη του διαγωνισμού. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει μέχρι και 20% τις ποσότητες της μελέτης βάση του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 9Ο

 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει μόνο τα κτηνιατρικά φάρμακα και αναλώσιμα υλικά που θα επιλέξει η επιτροπή Αξιολόγησης.

 

 

     Ηράκλειο……../……./2010

 

 

          Ο Συντάκτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   και αναλώσιμων υλικών για το δημοτικό

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                      κυνοκομείο Α’ εξαμήνου έτους 2010.

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ €

1

ANTISEDAN inj. 10ml

3

60,11

180,33

2

CALMIVET 1x20tabs

5

8,70

43,50

3

CERENIA inj. 20ml

3

58,76

176,28

4

DEXDOMITOR inj 10ml

4

51,51

206,04

5

IMALGENE 1000 inj 10ml

3

9,15

27,45

6

ROMPUN inj 25ml

30

31,10

933,00

7

XYLOCAINE 2% inj 50ml

1

3,20

3,20

8

ANTIROBE 75mg 1x16tabs

10

4,12

41,20

9

ANTIROBE 150mg 1x16tabs

10

5,97

59,70

10

ANTIROBE 300mg 1x16tabs

10

11,5

115,00

11

BAYTRIL 50mg 1x30tabs

25

33,96

849,00

12

BAYTRIL 150mg 1x20tabs

25

50,32

1258,00

13

BAYTRIL 5% inj 100ml

8

45,06

360,48

14

CEFASEPTIN 600mg 1x30tabs

4

40,00

160,00

15

CEPOREX inj 100 ml

1

33,00

33,00

16

CEPOREX 250mg 1x100tabs

1

55,00

55,00

17

RONAXAN 20mg 1x20tabs

20

6,00

120,00

18

RONAXAN 100mg 1x20tabs

20

5,90

118,00

19

STOMORGYL 10 1x20tabs

10

9,15

91,50

20

CANIKUR 1x12tabs

5

11,20

56,00

21

COTHIVET spray 100ml

10

23,70

237,00

22

FUROSEMIDES 5% 50ml

1

13,00

13,00

23

EURICAN DHPPI 1x10

5

43,30

216,50

24

HEXADOG 1x10

30

54,60

1638,00

25

DOSALID 1200mg 1x100tabs

2

194,95

389,90

26

DRONTAL PLUS 1x104tabs

2

175,47

350,94

27

IMIZOL inj 10ml

5

24,00

120,00

28

VALANEQ 1% inj 50ml

2

36,45

72,90

29

KILTIX dog collar 66cm

40

11,51

460,40

30

KILTIX dog collar 48cm

40

11,04

441,60

31

FRONTLINE spot on dog 10-20kg

74

18,80

1391,20

32

FRONTLINE spot on dog 20-40kg

74

20,50

1517,00

33

FRONTLINE spray 500ml

5

33,75

168,75

34

SCALIBOR dog collar 48cm

20

12,30

246,00

35

SCALIBOR dog collar 65cm

20

13,20

264,00

36

SEBACIL cut sol  100ml

2

10,97

21,94

37

TIQUANIS spray 220ml

4

6,20

24,80

38

MAGNACORT 1x25tabs

2

5,85

11,70

39

VOREN susp 50ml

2

12,30

24,60

40

VOREN depot inj 50ml

2

40,30

80,60

41

METACAM 0,5% inj 10ml

2

33,20

66,40

42

METACAM 2% inj 50ml

5

66,90

334,50

43

RIMADYL 20mg 1x20tabs

10

12,56

125,60

44

RIMADYL 50mg 1x50tabs

15

19,58

293,70

45

RIMADYL 100mg 1x100tabs

15

26,53

397,95

46

DELVOSTERON inj 20ml

10

35,00

350,00

47

LACRIMUNE eye oint 3,5gr

3

24,00

72,00

48

OPTHOSAN 5gr

5

2,80

14,00

49

PETCAL 6O tabs

10

8,11

81,10

50

VMP 1x50tabs

10

7,87

78,70

51

VIACUTAN 1x40caps

10

8,45

84,50

52

VITAMIN K 10ml

15

7,60

114,00

53

ORIDERMYL ear oint 10gr

5

5,90

29,50

54

OTOMAX ear sol 34ml

5

12,00

60,00

55

OTOZYME ear wash 100ml

5

6,00

30,00

56

SUROLAN ear sol 15ml

5

6,92

34,60

57

BUSCOPAN inj 100ml

2

19,90

39,80

58

IRON DEXTRAN 10% inj 50ml

2

4,47

8,94

59

CATOSAL inj 50ml

10

9,63

96,30

60

COMBIVIT inj 50ml

10

10,00

100,00

61

DOLETHAL inj 20% 100ml

50

26,40

1320,00

62

PENTOTHAL 1gr

110

4,00

440,00

63

WITNESS LEISHMANIA x10

40

85,40

3416,00

64

WITNESS ERLICHIA x 5

20

61,20

1224,00

65

WITNESS PARVO x 5

1

81,80

81,80

66

TEST DISTEMPER x 5

1

60,00

60,00

67

MARBOCYL FD inj 20ml

5

11,20

56,00

68

ATROPINE amp 2ml

199

2,05

407,95

69

FILTALON amp 2ml/10mg 1x6

20

24,00

480,00

70

TOBREX

5

 

 

71

TOBRADEX

5

 

 

72

FUNGORAL

10

 

 

73

SYNULOX 250mg 1x10tabs

5

7,02

35,10

74

SYNULOX 500mg 1x10tabs

5

11,88

59,40

75

VETRICILLIN 40ml

2

6,80

13,60

76

CLINAFARM spray 100ml

1

13,61

13,61

77

BISOLVON inj 100ml

1

16,00

16,00

78

ULTRAMOX L.A. 100ml

10

11,50

115,00

79

BYKAHEPAR inj 100ml

1

24,00

24,00

80

MODERIN 4mg 1x30tabs

5

4,34

21,70

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

22.773,26€

 

 

 

ΦΠΑ 9%

2.049,59€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

24.822,85€

 

 

 

 

 

           Ηράκλειο……./……/2010

 

              Ο Συντάκτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Σύριγγες 2,5ml 21G ICO-MONOSTERIL

1000

0,099

99,00

2

Σύριγγες 5ml 21G ICO- MONOSTERIL

500

0,10

50,00

3

Σύριγγες 10ml 21G ICO-MONOSTERIL

300

0,15

45,00

4

Σύριγγες 20ml 21G ICO- MONOSTERIL

100

0,21

21,00

5

Σύριγγες 1ml 28G ICO- MONOSTERIL

100

0,12

12,00

6

Πεταλούδες 21G ICOFLY

600

0,131

78,60

7

Φλεβοκαθετήρες 22G MEDIFLON με βαλβίδα και πτερύγια

150

0,50

50,00

8

Βελόνες 18G ICOGAMMA

200

0,045

9,00

9

Γάντια χειρουργικά PEHA-TAFT No 7

300

0,34

102,00

10

Χειρουργικές οθόνες FOLIODRAPE 90x150cm

200

1,52

304,00

11

Leukosilk 2,5 cm

25

3,45

86,25

12

Νυστέρια νο 21 Paragon

500

0,076

38,00

13

Νυστέρια νο 15 Paragon

50

0,076

3,80

14

Γάζες απλές 10x10

80

2,50

200,00

15

Ράμματα Safil Violet 0 30χιλ 3/8

370

3,18

1.176,60

16

Ράμματα Safil Violet 2/0 24χιλ 3/8

370

2,61

965,70

17

Hibitane scrub 250ml

70

2,14

149,80

18

Betadine solution 240ml

20

2,14

42,80

19

Οινόπνευμα

40

2,34

93,60

20

STERILIUM 1lt

5

11,14

55,70

21

Βαμβακοφόροι στυλεοί αναποστείρωτοι 1x50

3

2,68

8,04

22

Βαμβακοφόροι στυλεοί μεταφοράς υλικού

20

0,24

4,80

23

BACILLOL AF 1lt

10

15,71

157,10

24

BAKTOLIN basic 1lt

5

4,80

24,00

25

Επίδεσμοι γύψου Safix plus 10cm

10

1,36

13,60

26

Επίδεσμος ελαστικός VETFLEX 5cm

10

2,027

20,27

27

Επίδεσμος ελαστικός VETFLEX 10cm

10

2,605

26,05

28

Ουροκαθετήρες 2mm

2

3,83

7,66

29

Ουροκαθετήρες 2,6mm

2

4,06

8,12

30

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ νο25

5

3,37

16,85

31

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ νο30

5

4,11

20,55

32

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ νο35

5

8,32

41,60

33

ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ νο40

5

10,53

52,65

34

Ορρός Dextrose 5% 1000ml

15

1,43

21,45

35

Ορρός Ringer Lactated 1000ml

15

1,33

19,95

36

Φυσιολογικός Ορρός 0,9% 1000ml

15

1,27

19,05

37

Adhesive spray 150ml

25

6,97

174,25

38

Alluminium spray 200ml

25

4,90

122,50

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4.341,34€

 

 

 

ΦΠΑ 19%

824,8546€

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

5.166,1946€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ηράκλειο…../…../2010

    

                 Ο Συντάκτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κτηνιατρικών Φαρμάκων

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                   και αναλώσιμων υλικών για το δημοτικό

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ                                                      κυνοκομείο Α’ εξαμήνου έτους 2010.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

 1. Φάρμακο Antisedan inj 10ml
 2. Φάρμακο Calmivet 1x20tabs
 3. Φάρμακο Cerenia inj 20ml
 4. Φάρμακο Dexdomitor inj 20ml
 5. Φάρμακο Imalgene 1000inj 10ml
 6. Φάρμακο Rompun inj 25ml
 7. Φάρμακο Xylocaine 2% inj 50ml
 8. Φάρμακο Antirobe 75mg 1x16tabs
 9. Φάρμακο Antirobe 150mg 1x16tabs

10.  Φάρμακο Antirobe 300mg 1x15tabs

11.  Φάρμακο Baytril 50mg 1x30tabs

12.  Φάρμακο Baytril 150mg 1x20tabs

13.  Φάρμακο Baytril 5% inj 100ml

14.  Φάρμακο Cefaseptin 600mg 1x30tabs

15.  Φάρμακο Ceporex inj 100ml

16.  Φάρμακο Ceporex 250mg 1x100tabs

17.  Φάρμακο Ronaxan 20mg 1x20tabs

18.  Φάρμακο Ronaxan 100mg 1x20tabs

19.  Φάρμακο Stomorgyl 10 1x20tabs

20.  Φάρμακο Canikur 1x12tabs

21.  Φάρμακο Cothivet spray 100ml

22.  Φάρμακο Furosemides 5% 50ml

23.  Εμβόλιο Eurikan DHPPI 1x10 φιαλίδια

24.  Εμβόλιο Hexadog 1x10 φιαλίδια

25.  Άντιπαρασιτικό Dosalid 1200mg 1x100 tabs

26.  Άντιπαρασιτικό Drontal plus 1x104tabs

27.  Φάρμακο Imizol inj. 10ml

28.  Φάρμακο Valaneq 1% inj 50ml

29.  Άντιπαρασιτικό Kiltix dog collar 66cm

30.  Άντιπαρασιτικό Kiltix dog collar 48cm

31.  Άντιπαρασιτικό Frontline spot on 10-20kg

32.  Άντιπαρασιτικό Frontline spot on 20-40kg

33.  Άντιπαρασιτικό Frontline spray 500ml

34.  Άντιπαρασιτικό Scalibor dog collar 48cm

35.  Άντιπαρασιτικό Scalibor dog collar 65cm

36.  Άντιπαρασιτικό Sebacil cut sol 100ml

37.  Άντιπαρασιτικό Tiquanis spray 220ml

38.  Φάρμακο Magnacort 1x25tabs

39.  Φάρμακο Voren susp inj 50ml

40.  Φάρμακο Voren depot inj 50ml

41.  Φάρμακο Metacam 0,5% inj 10ml

42.  Φάρμακο Metacam 2% inj 50ml

43.  Φάρμακο Rimadyl 20mg 1x20tabs

44.  Φάρμακο Rimadyl 50mg 1x20tabs

45.  Φάρμακο Rimadyl 100mg 1x20tabs

46.  Φάρμακο Delvosteron inj 20ml

47.  Φάρμακο Lacrimmune eye oint 3,5gr

48.  Φάρμακο Opthosan 5gr

49.  Βιταμίνες Petcal 1x60tabs

50.  Βιταμίνες VMP 1x50tabs

51.  Βιταμίνες Viacutan 1x40tabs

52.  Φάρμακο vit K 10ml

53.  Φάρμακο Oridermyl ear oint 10gr

54.  Φάρμακο Otomax ear sol 34ml

55.  Φάρμακο Orozyme ear wash 100ml

56.  Φάρμακο Surolan ear sol 15ml

57.  Φάρμακο Buscopan inj 100ml

58.  Φάρμακο Iron Dextran 10% inj 50ml

59.  Φάρμακο Catosal inj 50ml

60.  Φάρμακο Combivit inj 50ml

61.  Φάρμακο Dolethal inj 20% 100ml

62.  Φάρμακο Pentothal 1 gr

63.  Διαγνωστικά Τεστ Witness Leishmania 1x10tests

64.  Διαγνωστικά Τεστ Witness Erlichia 1x5tests

65.  Διαγνωστικά Τεστ Witness Parvovirus 1x5tests

66.  Διαγνωστικά Τεστ Distemper 1x5tests

67.  Φάρμακο Marbocyl FD inj 20ml

68.  Φάρμακο Atropine amp 2ml

69.  Φάρμακο Filtalon amp

70.  Φάρμακο Tobrex coll

71.  Φάρμακο Tobradex coll

72.  Φάρμακο Fungoral 200mg 1x10tabs

73.  Φάρμακο Synulox 250mg 1x10tabs

74.  Φάρμακο Synulox 500mg 1x10tabs

75.  Φάρμακο Vetricillin inj 40 ml

76.  Φάρμακο Clinafarm spray 100ml

77.  Φάρμακο Bisolvon inj 100ml

78.  Φάρμακο Ultramox L.A 100ml

79.  Φάρμακο Bykahepar inj 100ml

80.   Φάρμακο Moderin 4mg 1x30tabs

 

 

 

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

 1. Σύριγγες 2,5ml με βελόνα 21G
 2. Σύριγγες 5ml με βελόνα 21G
 3. Σύριγγες 10ml με βελόνα 21G
 4. Σύριγγες 20ml με βελόνα 21G
 5. Σύριγγες 1ml με βελόνα 28G
 6. Πεταλούδες 21G
 7. Φλεβοκαθετήρες 22G με βαλβίδα και πτερύγια
 8. Βελόνες 18G
 9. Αποστειρωμένα χειρουργικά γάντια νο7

10.  Αποστειρωμένες χειρουργικές οθόνες διαστάσεων 90x150

11.  Υφασμάτινη ταινία Leucosilk 2,5cm

12.  Νυστέρια νο 21

13.  Νυστέρια νο 15

14.  Γάζες απλές 10x10

15.  Ράμματα 0 με κόπτουσα βελόνη 30χιλ 3/8

16.  Ράμματα 2/0 με κόπτουσα βελόνη 24χιλ 3/8

17.  Hibitane scrub 250ml

18.  Betadine solution 240ml

19.  Οινόπνευμα

20.  Sterillium gel 1000ml

21.  Βαμβακοφόροι στυλεοί αναποστείρωτοι

22.  Βαμβακοφόροι στυλεοί μεταφοράς υλικού

23.  Bacillol AF 1lt

24.  Baktolin basic 1lt

25.  Επίδεσμοι γύψου 10cm

26.  Επίδεσμοι ελαστικοί 5cm

27.  Επίδεσμοι ελαστικοί 10cm

28.  Ουροκαθετήρες 2mm

29.  Ουροκαθετήρες 2,6mm

30.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ νο 25

31.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ νο 30

32.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ νο 35

33.  Κολλάρο αντιλείξεως Ελισάβετ νο 40

34.  Ορρός Dextrose 5% 1lt

35.  Ορρός Ringer Lactated 1lt

36.  Φυσιολογικός Ορρός 0,9% 1lt

37.  Adhesive spray 150ml

38.  Alluminium spray 200ml

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο……./…../2010

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE