inner image

«Εκποίηση κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου με φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία»

                     

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΤΜΗΜΑ    : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

   Αρμόδιος  : ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Πληροφορίες: Καρτσωνάκη Έλενα

Τηλ.: 2813409185-428

 fax 2810.229207

E-mail : prom@heraklion.gr 

 

«Εκποίηση κινητών πραγμάτων

κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου

με φανερή, προφορική, πλειοδοτική

δημοπρασία»

Ηράκλειο  31/10/2018

   Aρ. Πρωτ. Προκήρυξης : 95091 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Α. Ισχύουσες διατάξεις:

Η Διακήρυξη της Δημοπρασίας θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι

ισχύουσες διατάξεις :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ, 270/1981(ΦΕΚ Α’ 77/30-03-1981)

2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α’ 114/08-06-2006) «Νέας Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» & ειδικότερα του άρθρου 184.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 214,224,225,230,231 και 238 του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Β. Τις 

1. Την υπ΄αριθ. 407/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία όρισε:

Α) Επιτροπή για την καταγραφή-εκτίμηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, αποτελούμενη εκ τριών δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι κατέγραψαν αναλυτικά τα προς εκποίηση είδη, και παρέδωσαν τα αποτελέσματα με αριθ. πρωτ. 59688/17-7-18.

Β) Επιτροπή εκποίησης κινητών πραγμάτων κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου (άρθρο 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981)   

2. Το υπ αριθμό 46216/04-06-2018 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων προς την εκτιμητική επιτροπή κινητών πραγμάτων.  

3. Την με αριθμό Πρωτ: 59688/17-07-2018 εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της εκτιμητικής επιτροπής κινητών πραγμάτων, που αφορά στην εκποίηση καταστραμμένων υλικών κυριότητας του Δήμου Ηρακλείου.

4.Την με αριθμό 623/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Έγκριση εκποίησης  κινητών πραγμάτων για το έτος 2018

5.Την υπ. αριθμό  977/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΟΕ) περί διαδικασίας και

έγκρισης όρων δημοπράτησης

 

Προκηρύσσει

 

          Φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση κινητών πραγμάτων   ( κάδοι απορριμμάτων και διάφορα μεταλλικά αντικείμενα όπως ποδήλατα, καρέκλες, γραφεία, φωτιστικά, κλπ), με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή της προκηρυχθείσας ποσότητας, για την εκποίηση των ειδών της διακήρυξης  ενδεικτικής τιμής εκκίνησης η οποία ορίζεται στα 4.000,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν μόνο, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα.

Η  δημοπρασία εκποίησης θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (2ος  Όροφος κτηρίου Ανδρόγεω)  την 08/11/ 2018  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που προβλέπεται από το ΠΔ 270/1981, όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει για τον Δήμο Ηρακλείου.

      Αν στο διαγωνισμό δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόμενος θα ενεργηθεί επανάληψη του πλειστηριασμού εντός πέντε ( 5 )  ημερών αν και πάλι δεν προσέλθει κανένας ενδιαφερόμενος τότε τα εκποιημένα υλικά θα πάνε για καταστροφή.

        Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής ποσού 400,00€ υπέρ του συμμετέχοντος το οποίο    θα καλύπτει το 10% του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.000,00 €:

Προσφορές χωρίς εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψη.

 

     Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 ως 15:00, από το Τμήμα προμηθειών– Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου, από τον Υπεύθυνο   κ. Βασίλης Τζανιδάκης

Τηλ.: 2813409185-428

Fax : 2810.229207                                          ,

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, και στη  ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr . Αντίγραφο της διακήρυξης  και  των λοιπών  στοιχείων του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν  από την αρμόδιο τμήμα προμηθειών, τηλ. 2813409185-428 ή και την  ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion,gr 

 

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα σταλεί στο Επιμελητήριο για να ενημερωθούν τα μέλη του που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.

 

 

                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                           ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 

                                                             ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE