inner image

Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων δημοτικού φωτισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1.Ο Δήμαρχος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ με διεύθυνση Αγ. Τίτου 2  ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης βάση τιμής κατ' άρθρο για την  ''Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων δημοτικού φωτισμού'' με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

2.Ο προυπολογισμός της προμήθειας είναι  44.991,91 € '' σαράντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ένα Ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά '' με τον ΦΠΑ.

3.Τά έγγραφα που αφορούν την προμήθεια - εργασίες μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, γραφείο 6-2  Ηλεκτροφωτισμού - Ισόγειο - Τεχνικών Υπηρεσιών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥστην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.heraklion.gr/action

4.Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών (δικαιολογητικά - τεχνικών προδιαγραφών) από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018 και ώρα 10:00 π.μ. Κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 24 Οκτώβριος 2018 και ώρα 10:00 π.μ

5.Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου εντός 10 ημερών από της υπογραφής της σύμβασης..

6.Η προμήθεια γίνεται από τις Πιστώσεις του Δήμου και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τις προμήθειες αυτές.

7.Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από τις διαδικασίες που αναφέρονται στον Ν. 4412/2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τεχνικών Έργων και Μελετών,

Συντήρησης και Aυτεπιστασίας,

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE