inner image

Προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού των αντλιών και του βυτίου μεταφοράς υγρών καυσίμων του Δημοτικού Πρατηρίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διεύθυνση: Ανδρόγεω 2

Τ.Κ.71202

Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης

Τηλ. 2810409185 

E-mail: prom@heraklion.gr 

Ηράκλειο, 26/03/18

 

 

Aρ. Πρωτ.: 26607

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια και αντικατάσταση εξοπλισμού των αντλιών και του βυτίου μεταφοράς υγρών καυσίμων του Δημοτικού Πρατηρίου του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:  

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.732,52 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20-7135.078 και αναλύεται ως εξής:

 

Α/Α

CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1

44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα

25.060-0904

Ελαστικός σωλήνας εύκαμπτος αντλιών καυσίμων 3/4’’ των 6m.

Τεμάχια

4

58,00

232,00

55,68

287,68

2

44164310-3 Σωλήνες και εξαρτήματα

25.060-0905

Ελαστικός σωλήνας εύκαμπτος αντλιών καυσίμων 1’’ των 10m

Τεμάχια

1

128,00

128,00

30,72

158,72

3

42122100-1 Αντλίες υγρών

27.020-0020

Ακροσωλήνιο αντλιών καυσίμων 3/4’’ πρατηρίου

Τεμάχια

4

102,00

408,00

97,92

505,92

4

42122100-1 Αντλίες υγρών

27.020-0021

Ακροσωλήνιο αντλιών καυσίμων 3/4’’ βυτίου μεταφοράς καυσίμων

Τεμάχια

1

153,00

153,00

36,72

189,72

5

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

25.060-0906

Γυαλάκι ροής 1’’

Τεμάχια

4

59,00

236,00

56,64

292,64

6

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

25.060-0907

Δακτύλιος 1’’

Τεμάχια

1

15,00

15,00

3,60

18,60

7

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

25.060-0908

Ρακόρ αποκοπής 3/4’’  πρατηρίου

Τεμάχια

4

56,00

224,00

53,76

277,76

8

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

25.060-0909

Ρακόρ αποκοπής 3/4’’  βυτίου μεταφοράς καυσίμων

Τεμάχια

1

59,00

59,00

14,16

73,16

9

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

25.060-0910

Ρακόρ με κυάθιο 3/4’’ πρατηρίου

Τεμάχια

8

21,00

168,00

40,32

208,32

10

44167000-8 Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων

25.060-0911

Ρακόρ με κυάθιο 3/4’’  βυτίου μεταφοράς καυσίμων

Τεμάχια

2

25,00

50,00

12,00

62,00

11

38552000-9 Ηλεκτρονικοί μετρητές

27.020-0022

Μετρητής- Λιτρομετρητής καυσίμου 2΄΄ πετρελαίου βυτίου.

Τεμάχια

1

2350,00

2350,00

564,00

2914,00

12

51612000-5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

22.001-0003

Εργασίες αντικατάστασης ακροσωληνίων και μανικών αντλιών, εργασίες αντικατάστασης και σύνδεσης μετρητή βυτίου.

Τεμάχια

1

600,00

600,00

1440,00

744,00

 

 

                                                                                Σύνολο       4.623,00  €

                                                                         ΦΠΑ     24%       1.109,52 €    

                                                                                                ----------------

                                                              Γενικό Σύνολο         5.732,52 €   

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 11/04/2018 ηµέρα Τετάρτη στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1,  Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών-Δημοπρασιών του ∆ήµου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονομική προσφορά των συµµετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

            Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

           

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE