inner image

Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εορταστικού διακόσμου Δήμου Ηρακλείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  1. Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ με διεύθυνση Αγ. Τίτου 2  ΤΚ 71202 Ηράκλειο Κρήτης τηλ. 2813409000 Φαξ    2810229207 πρόκειται να προβεί σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης κατ' άρθρο για την  ''Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εορταστικού διακόσμου'' με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον Ν. 4412/2016.

  2. Ο προυπολογισμός της προμήθειας είναι  14.996,56 € '' ολογράφως   δέκα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια    ενενήντα έξι Ευρώ και πενήντα έξι λεπτά '' με τον ΦΠΑ και θα γίνει σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.προϋπολογισμού με την περιγραφή και το ποσό πίστωσης.

Κ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗ
20-6662.006
Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εορταστικού διακόσμου 15.000,00 14.996,56

 

  3. Τα έγγραφα που αφορούν την προμήθεια μπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, Τμήμα    Ηλεκτροφωτισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου    στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.heraklion.gr/municipality/auction/sintirisi-eortastikon-2017.html

    Η παρούσα Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ πέντε ημέρες τουλάχιστον πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών .

    Αντίγραφο της Προκήρυξης αυτής θα βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου.

  4. Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν ή θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την    Δευτέρα, 9 Οκτώβριος 2017. Η διεύθυνση που θα σταλούν είναι Διονυσίου 13Α Ν Αλικαρανασσός ΤΚ 71601 Γραφείο 6.3.

    Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

  5. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικά - τεχνικών προδιαγραφών) από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η Τρίτη, 10 Οκτώβριος 2017 και ώρα 10:00 π.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 11 Οκτώβριος 2017 και ώρα 10:00 π.μ

  6. Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου εντός 10 ημερών από της υπογραφής της σύμβασης.

  7. Η προμήθεια γίνεται από τις Πιστώσεις του Δήμου και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τις

    προμήθειες αυτές.

  8. Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από τις διαδικασίες Ν. 4412/2016.

  Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                            Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ                                        Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                         ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                          ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Παρατηρήσεις:

  • Τεχνικά μπορεί και να αποσταλούν στο email του συντάκτη υπό μορφή link παραπομπή σε σελίδα διαδικτύου.
  • Συμπληρώστε το τιμολόγιο μου επισυνάπτεται σε όποια μορφή επιθυμήτε. Η συμπληρώστε δικό σας στην οικονομική προσφορά εννοείται.
  • H Πρόσκληση επεκτάθηκε μέχρι 9/10 καθότι δεν είχαν προσφερθεί όλα τα αναγκαία είδη.

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE