inner image

Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων για οχήματα και ενημερωτικών πινακίδων για κτίρια

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων για τα δημοτικά οχήματα και ενημερωτικών πινακίδων σήμανσης κτιρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα µε:

 

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

2)     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

3)     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4)     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

5)     Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 6.596,80 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.001 και αναλύεται ως εξής:

 

Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων που θα τοποθετηθούν αντικατασταθούν στα Δημοτικά οχημάτων του Δήμου Ηρακλείου, και ενημερωτικές πινακίδες  κτιρίων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

CPV

Περιγραφή προϊόντος

Μ.Μ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιμή Μονάδος

ΣΥΝΟΛΟ

Φ.Π.Α 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

1

44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες

Λωρίδα σήμανσης οχημάτων μονής επίστρωσης , κίτρινου χρώματος, πλάτους δέκα εκατοστών του 10cm μέτρου για τοποθέτηση στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος. Για κάθε όχημα χρειάζεται  δώδεκα τρέχων μέτρα 12 λωρίδα.

ΤΕΜΑΧΙΑ 12 ΜΕΤΡΩΝ

100

25,00

2500,00

600,00

3100,00

2

44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες

Αυτοκόλλητα γράμματα για ένδειξη και στις δύο (2) πλαϊνές πλευρές του αυτοκινήτου ολόκληρου του τίτλου της Υπηρεσίας ( ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πέντε εκατοστών του μέτρου 5cm  )

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

4,00

800,00

192,00

992,00

3

44424300-1 Ανακλαστικές ταινίες

Αυτοκόλλητη στάμπα μονής επίστρωσης  με το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου- και τον γρύπα   διαστάσεων 35 cm χ 35 cm

ΤΕΜΑΧΙΑ

200

5,00

1000,00

240,00

1240,00

4

31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ αλουμινίου πάχους 1mm με αυτοκόλλητα βινύλια 7ετίας ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  με λογότυπο (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  160Χ80

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

130,00

130,00

31,20

161,20

5

31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ αλουμινίου πάχους 1mm με αυτοκόλλητα βινύλια 7ετίαςΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  με λογότυπο (ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΔΙΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  160Χ80

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

130,00

130,00

31,20

161,20

6

31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ αλουμινίου πάχους 1mm με αυτοκόλλητα βινύλια 7ετίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  με λογότυπο (ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ  ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΟ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  40Χ60

ΤΕΜΑΧΙΑ

3

60,00

180,00

43,20

223,20

7

31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ αλουμινίου πάχους 1mm με αυτοκόλλητα βινύλια 7ετίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  με λογότυπο (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40Χ30

ΤΕΜΑΧΙΟ

3

40,00

120,00

28,80

148,80

8

31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ αλουμινίου πάχους 1mm με αυτοκόλλητα βινύλια 7ετίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ  με λογότυπο (ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΒΗΣΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ  ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ   45Χ45

ΤΕΜΑΧΙΟ

2

50,00

100,00

24,00

124,00

9

31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ αλουμινίου πάχους 1mm με αυτοκόλλητα βινύλια 7ετίας ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  με λογότυπο (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100Χ200

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

180,00

180,00

43,20

223,20

10

31523200-0 Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

ΠΙΝΑΚΙΔΑ αλουμινίου πάχους 1mm με αυτοκόλλητα βινύλια 7ετίας ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  με λογότυπο (ΑΠΟΘΗΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΩΝ  100Χ200

ΤΕΜΑΧΙΟ

1

180,00

180,00

43,20

223,20

                                                                         Σύνολο Προμήθειας       5.320,00 €

                                                                                                     ΦΠΑ   24%      1.276,80 €    

                                                                                                ----------------

                                                                                             Γενικό Σύνολο        6.596,80 €                                                                                                                           

 

 

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 01/09/2017 ηµέρα Παρασκευή στο Πρωτόκολλο  του ∆ήµου Ηρακλείου, στην ∆ιεύθυνση Αγίου Τίτου 1  Τ.Κ. 71202,  και πληροφορίες  δίνονται από το τµήµα  Προµηθειών του ∆ήµου στα  τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

   Για την αξιολόγηση  των  προσφορών  λαµβάνονται  υπόψη  τα παρακάτω:  

  1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
  2. Η οικονοµική προσφορά των συµµετεχόντων στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς.
  3. Η τήρηση  των  τεχνικών προδιαγραφών.
  4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη  εκτίµησης απορρίπτεται. 
  5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. 
  6. Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών κρίνεται ως απαράδεκτη. 

           Η κατακύρωση της προµήθειας  θα γίνει  µε απόφαση ∆ηµάρχου. 

 

        

  Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Τζανιδάκης Βασίλης 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE