inner image

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την ανάρτηση των παρακάτω οριστικών πινάκων κατάταξης  απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού των  σχολικών μονάδων  του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022 οι οποίοι εκδόθηκαν σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.76218/11-8-2021 Ανακοίνωση :

 1. Οριστικός πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης  με  αρ. πρωτ. 82585/1-9-2021

 2. Οριστικός πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης με αρ. πρωτ. 82588/1-9-2021

 3. Οριστικός Πίνακας απορριπτέων με αρ. πρωτ. 82593/1-9-2021

 

Οι προσληπτέοι ( οι πρώτοι 160 στον πίνακα πλήρους απασχόλησης και οι πρώτοι  78 στον πίνακα μερικής απασχόλησης) θα πρέπει να μας αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση aithseis@heraklion.gr  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τελική τους βαθμολογία-μοριοδότηση  το αργότερο σε δέκα ημέρες όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα. Στον πίνακα μερικής απασχόλησης περιλαμβάνονται και προσληπτέοι της πλήρους απασχόλησης οι οποίοι έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή τη μερική απασχόληση επομένως δεν χρειάζεται να μα στείλουν δύο φορές τα δικαιολογητικά τους.

Για  επιβεβαίωση της αποστολή των δικαιολογητικών σας στα  τηλ. 2813409435,427,202

Για άλλες πληροφορίες στο τηλ. 2813409162

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρακάτω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός και δεν περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων – ιδιοτήτων, για τις οποίες μπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση ή το παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των κριτηρίων μοριοδότησης που επικαλούνται.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 
  2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).
  3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο μόνιμα εγκατεστημένο οικογενειακώς στην Ελλάδα) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο που δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένος οικογενειακώς στην Ελλάδα, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής  (αντίστοιχο της ΑΣΠΕ ή άλλο), σύμφωνα με το οποίο θα βεβαιώνεται ή πιστοποιείται, κατά τις διατάξεις του δικαίου του αλλοδαπού κράτους, η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα και τέκνου πολύτεκνου. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της πολυτεκνικής ιδιότητας.
  4. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τριτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Επιπλέον: α) Υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της τριτεκνικής ιδιότητας και β) σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου, επίκλησης σπουδαστικής ιδιότητας, στρατιωτικής θητείας, ακύρωσης γάμου, διαζυγίου, διακοπής έγγαμης συμβίωσης η γέννησης τέκνου εκτός γάμου, τα αναφερόμενα  στο υπό στοιχείο 2 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ«Τρίτεκνοι και Τέκνα Τριτέκνων», περιπτ. α΄έως δ΄) σχετικά δικαιολογητικά.
  5. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία  έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων), για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων.  Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
  6. Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει απαραιτήτως να ανατρέξουν στο παράρτημα, προκειμένου να ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά απόδειξης του σχετικού κριτηρίου ανάλογα την περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας στην οποία εμπίπτουν. Επιπλέον, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ή συμπλήρωση του αντίστοιχου τετραγωνιδίου στο έντυπο της αίτησης περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος με χρήση της μονογονεϊκής ιδιότητας.
  7. Στην περίπτωση υποψηφίων γονέων, τέκνων, συζύγων, αδελφών που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία συγγενικών ατόμων, απαιτούνται: α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Προκειμένου για αλλοδαπό υποψήφιο, αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) β) Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας του συγγενικού ατόμου και κατά περίπτωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ατόμου με αναπηρία εάν το τελευταίο είναι έγγαμο και διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσης του γάμου στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι διαζευγμένος γονέας που ασκεί το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία του τέκνου και γ)  οι αναγραφόμενες, κατά περίπτωση, Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 7.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE