inner image

Ανακοίνωση του συνδέσμου Φο.Δ.Σ.Α Δήμων Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΡΧΑΝΩΝ – ΤΕΜΕΝΟΥΣ για την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – Φο.Δ.Σ.Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΡΧΑΝΩΝ – ΤΕΜΕΝΟΥΣ ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Συνδέσμου – Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη – Αρχανών - Τεμένους, που εδρεύει στο Μεταξοχώρι του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Γνωστοποίηση Δημάρχου με αρ. πρωτ. 105487/2-11-2021 για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος με  την με αρ. πρωτ. 105487/2-11-2021 γνωστοποίηση  για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου στο Δήμο Ηρακλείου, καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Κατηγορίας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου, από 7/11/2021 έως 16/11/2021.

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την ανάρτηση των παρακάτω οριστικών πινάκων κατάταξης  απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού των  σχολικών μονάδων  του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022 οι οποίοι εκδόθηκαν σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.76218/11-8-2021 Ανακοίνωση :

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την ανάρτηση των παρακάτω προσωρινών πινάκων κατάταξης  απασχόλησης προσωπικού ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού των  σχολικών μονάδων  του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022:

 1. Προσωρινός πίνακας κατάταξης πλήρους απασχόλησης  με  αρ. πρωτ. 79972/23-8-2021

 2. Προσωρινός πίνακας κατάταξης μερικής απασχόλησης με αρ. πρωτ. 79973/23-8-2021

 3. Πίνακας απορριπτέων με αρ. πρωτ. 79975/23-8-2021

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς  μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Δηλαδή από 24/8/2021 έως και 25/8/2021.Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kdp@heraklion.gr .

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 76218/11-8-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων .

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό ενενήντα δύο  (192) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  του Δήμου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Χρόνος απασχόλησης

Δήμος Ηρακλείου

Ηράκλειο

ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων

 

Μερικής απασχόλησης

Πλήρους απασχόλησης

Διδακτικό έτος 2021-2022

          32

160

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 76218/11-8-2021 και να την υποβάλουν  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: kdp@heraklion.gr   από Πέμπτη 12/8/ 2021  έως  και  την Τετάρτη 18/8/2021.

Προκήρυξη Δημάρχου με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021 για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων με πάγια αντιμισθία.

 Με την με αρ. πρωτ. 75202/9-8-2021 προκήρυξη , ο Δήμαρχος προκηρύσει την πρόσληψη με επιλογή, δύο (2) θέσεων δικηγόρων στο Δήμο Ηρακλείου με πάγια αντιμισθία.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει και θα συνδέονται με το Δήμο Ηρακλείου με σχέση έμμισθης εντολής.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Ηρακλείου (Τμήμα Πρωτοκόλλου,  Αγίου Τίτου 1,Τ.Κ 712 01) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  μέχρι 13 / 09 / 2021 Αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Πρόσληψη εξήντα τριών (63) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ–ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά     εξήντα τριών (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα  και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. πρωτ. 61947/6-7-2021 ανακοίνωση , ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω κατ’ αριθμό και ειδικότητα προσωπικό , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας.

Ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. πρωτ. 61947/6-7-2021 ανακοίνωση , ανακοινώνει την  πρόσληψη  του κατωτέρω  κατ’ αριθμό  και  ειδικότητα  προσωπικό , με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού    δικαίου    ορισμένου    χρόνου    διάρκειας   δύο   ( 2 )   μηνών , για   την   αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων  Υλικών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου μας, προκειμένου να καλυφθεί ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων.

 

Α/Α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ                   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

                                                                                   

1.     ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ                 ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (35)                         Δύο (2) μήνες

2.     ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ                  ΠΕΝΤΕ   (5)                                          Δύο (2) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται  από  07 Ιουλίου  2021  έως  και 11 Ιουλίου 2021 να  υποβάλλουν σχετική αίτηση  με τα δικαιολογητικά  που αναφέρονται  στη συνημμένη ανακοίνωση  ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ TAXYΔΡΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr  

 

Πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω κατ΄ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Δήμου μας, έτους 2021.


1. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, δύο (2) άτομα

2. ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, δύο (2) άτομα

3. ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, είκοσι ένα (21) άτομα

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 28 Ιουνίου 2021 έως και 01 Ιουλίου 2021 να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr .

Έκδοση προκήρυξης 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού στα ΚΕΠ

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 28/12.5.2021/τ. ΑΣΕΠ και Φ.Ε.Κ. 31/26-05-2021/τ.Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού.

Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης  διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 5 Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της προκήρυξης).

Γνωστοποίηση Δημάρχου με αρ. πρωτ. 38865/5-5-2021 για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου στο Δήμο Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος με  την με αρ. πρωτ. 38865/5-5-2021 γνωστοποίηση  για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συμβούλου στο Δήμο Ηρακλείου, καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Κατηγορίας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, για θέματα αφενός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και αφετέρου Αναπτυξιακά εν γένει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφεία Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου, από 9/5/2021 έως 18/5/2021.

Ανάρτηση κύριου και επικουρικού πίνακα κατάταξης για την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 28481/1-4-2021 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης ECORouTs.

Ανάρτηση του κύριου πίνακα κατάταξης με αρ. πρωτ. 38370/29-4-2021  και  του επικουρικού πίνακα κατάταξης  με αρ. πρωτ. 38375/29-4-2021 που αφορούν την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 28481/1-4-2021 για τη σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της πράξης ECORouTs.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης ECORouTs

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για τη σύναψη

ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
στο πλαίσιο της πράξης

«Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» («ECORouTs» )

που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις προς υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), προκειμένου να υποστηρίξουν τον Δήμο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, στην υλοποίηση της πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία "Πράσινων" - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές - ECORouTs” και των παραδοτέων του για αρχικό διάστημα επτά (7) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του έργου «ECORouTs». Σε περίπτωση παράτασης της πράξης παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων, χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 23434/17-3-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά πέντε ( 5 ) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας του κορωνοιού COVID 19.

Ο Δήμος Ηρακλείου  ανακοινώνει  την πρόσληψη    με  σύμβαση   εργασίας  Ιδιωτικού   Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου   συνολικά  πέντε   ( 5 )  ατόμων  ΥΕ  Εργατών  Γενικών  Καθηκόντων, χρονικής  διάρκειας  τεσσάρων   (4)   μηνών  για  την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του  Τμήματος  Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά της πανδημίας του κορωνοιού COVID 19.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  18 Μαρτίου 2021 έως και 22  Μαρτίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν μετά  των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 21472/10-3-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει  την πρόσληψη   με   σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού   Δικαίου Ορισμένου Χρόνου   συνολικά   δέκα πέντε   (15)  ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών χώρων, χρονικής  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών για την  κάλυψη  κατεπειγουσών  αναγκών του Τμήματος  Πρωτοκόλλου  και  Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών, προκειμένου  να αντιμετωπιστεί  η  διασπορά  της  πανδημίας  του κορωνοιού COVID 19.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  11 Μαρτίου 2021 έως και 16  Μαρτίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν μετά  των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 21474/10-3-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου  συνολικά  έξι (6)  ατόμων και συγκεκριμένα ενός (1) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, τριών (3) ΔΕ Γενικών Καθηκόντων και δύο   (2)  ΥΕ  Εργατών  Γενικών  Καθηκόντων, χρονικής   διάρκειας τεσσάρων   (4)   μηνών, για   την κάλυψη   κατεπειγουσών    αναγκών    του   Τμήματος   Αδειοδοτήσεων    και   Ρύθμισης   Εμπορικών Δραστηριοτήτων   της  Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος , Αγροτικής   Ανάπτυξης   και  Εμπορίου, για  την αντιμετώπιση  της  διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  11 Μαρτίου 2021 έως και 16  Μαρτίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν μετά  των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 19278/3-3-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά είκοσι (20) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου  συνολικά  είκοσι (20) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων, χρονικής  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών για την κάλυψη  αναγκών της  Διεύθυνσης  Παιδείας, Πολιτισμού  και Νέας Γενιάς, για την αντιμετώπιση  της  διασποράς του Κορωνοιού COVID 19 στις αθλητικές υποδομές του Δήμου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  04 Μαρτίου 2021 έως και 08  Μαρτίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν μετά  των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 19276/3-3-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει  την πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου  συνολικά   είκοσι οκτώ   (28)  ατόμων, χρονικής  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών, και  συγκεκριμένα  δέκα  έξι  (16) ΥΕ Εργατών  Πρασίνου, τεσσάρων (4)  ΔΕ Δενδροκηπουρών, δύο  (2) ΔΕ Υδραυλικών, τεσσάρων  (4) ΤΕ Τεχνολόγων  Γεωπόνων, ενός  (1) ΠΕ  Γεωπόνου  και  ενός  (1)  ΠΕ  Αρχιτέκτονα  Μηχανικού  για  την κάλυψη  κατεπειγουσών  αναγκών  του Τμήματος  Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου, για την αντιμετώπιση  της ανάγκης διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  04 Μαρτίου 2021 έως και 08  Μαρτίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν μετά  των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

Πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηράκλειο       10/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΔΕΚΑ  (10)  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ   ΔΙΚΑΙΟΥ   ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ  ΧΡΟΝΟΥ   ΣΥΜΦΩΝΑ   ΜΕ   ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 212 ΤΟΥ ν. 3584/2007 

                                         

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού   δέκα  (10)  ατόμων ,για την κάλυψη  απρόβλεπτων  και  επειγουσών αναγκών που προήλθαν από 29/10/2020 (ημερομηνία απόφασης ΓΓΠΠ) των   κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο που φαίνεται στο παρακάτω αρχείο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από 11 Φεβρουαρίου 2021  έως και 15 Φεβρουαρίου 2021 να  συμπληρώσουν  την  σχετική   Αίτηση   και   να   την   αποστείλουν   μαζί   με  τα   λοιπά   απαιτούμενα δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ  email : kdp@heraklion.gr.

 

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 7516/28-1-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης διασποράς του Κορωνοϊού COVID 19.

Ο Δήμος Ηρακλείου  ανακοινώνει την πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  συνολικά  δύο  (2) ατόμων, χρονικής  διάρκειας  τεσσάρων  (4)  μηνών, και  συγκεκριμένα  ενός  (1)  ΠΕ  Οικονομικού  – Λογιστικού  και  ενός  (1) ΤΕ Λογιστικού, για   την  κάλυψη   κατεπειγουσών  αναγκών  του  Τμήματος Δημοτικής  Περιουσίας  της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση  της ανάγκης διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  29 Ιανουαρίου 2021 έως και 02  Φεβρουαρίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν μετά  των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 2638/14-1-2021 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη  με  σύμβαση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου   συνολικά  οκτώ (8)  ατόμων, χρονικής   διάρκειας  τεσσάρων  (4)   μηνών, και  συγκεκριμένα  ενός  (1)  ΠΕ  Ψυχολόγου, δύο (2) ΤΕ  Κοινωνικών  Λειτουργών, δύο  (2) ΤΕ Διοικητικού  και τριών (3) Νοσηλευτών, για   την  κάλυψη   κατεπειγουσών  αναγκών της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Ανάπτυξης για  την  αντιμετώπιση  της  ανάγκης διασποράς του Κορωνοιού COVID 19.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από  15 Ιανουαρίου 2021 έως και 19  Ιανουαρίου 2021 να συμπληρώσουν την σχετική  αίτηση,  και  να  την  υποβάλουν μετά  των συνημμένων δικαιολογητικών ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail : kdp@heraklion.gr.

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE