inner image

«Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει» - Media Gallery

 

Πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει»,

Συνέργειες για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης

2 - 3 Μαρτίου 2019

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου


 

Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει

Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει

Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει

 

Πρώτο Επιστημονικό Συνέδριο: «Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει», Συνέργειες για την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης

 

 

Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνει

 

Πληροφορίες Εγγραφές: https://www.heraklion.gr/resilient/educongress

 

 

Η πόλη μας, το Ηράκλειο, ως μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της Unesco για τις «Πόλεις που μαθαίνουν», στοχεύει στην προώθηση ευκαιριών μάθησης και εξέλιξης για όλους.

Η διαμόρφωση μαθησιακής κουλτούρας συνεργασίας στην πόλη του Ηρακλείου, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη όλων εκείνων των δράσεων του δήμου που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Παρόλο που στο δήμο μας καταγράφονται ποικίλες προσπάθειες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, απαραίτητη είναι η ύπαρξη μιας συντεταγμένης διαδικασίας μόχλευσης για την ανάδειξη, κινητοποίηση και διασύνδεση των μαθησιακών πόρων στην πόλη του Ηρακλείου.

Ηράκλειο… Η πόλη που μαθαίνειΕίναι απαραίτητο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε δράσεις που με όχημα τη δια βίου μάθηση θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της ατομικής ενδυνάμωσης, της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής και πολιτιστικής ευημερίας και την αειφόρο ανάπτυξη.

Η μαθησιακή ταυτότητα της πόλης πρέπει να αναδειχθεί.

Στόχος μας η δημιουργία ενός διαρκούς φόρουμ πολιτών μέσα από μαθησιακές ομάδες που θα οδηγούν στη νέα γνώση, θα παρέχουν ικανότητες και θα διαμορφώσουν τις στάσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής στην πόλη.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα ξεκινήσουν με την υλοποίηση ενός συνεδρίου το οποίο θα έχει ως βασική στόχευση την υλοποίηση τεσσάρων θεματικών αξόνων.

 1. Ο πρώτος θεματικός άξονας αφορά στη διασύνδεση των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο.
 2. Ο δεύτερος θεματικός άξονας αφορά στην συνεργασία των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο μέσα από την κοινή διαμόρφωση ενιαίου περιεχομένου, στόχων και στρατηγικής τα οποία θα μπορούν να είναι ορατά από τους πολίτες ως κοινή συνισταμένη των επιμέρους ενεργειών των φορέων.
 3. Ο τρίτος θεματικός άξονας αφορά στην κινητοποίηση των φορέων μάθησης στο Ηράκλειο με συγκεκριμένες δράσεις και προτάσεις εφαρμογής.
 4. Ο τέταρτος θεματικός άξονας αφορά στην ανάδειξη πρωτοβουλιών πολιτών μέσα από δράσεις μάθησης και τη συσπείρωση και υποστήριξή τους από τους φορείς μάθησης της πόλης.

Οργανωτική-Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου:

Δρ. Γεώργιος Ι. Βλαχάκης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας

Δρ. Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου

Δρ. Αικατερίνη Κική-Παπαδάκη, Κύρια Ερευνήτρια, Επικεφαλής Ομάδας, Εκπαιδευτική Έρευνα και Αξιολόγηση, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, I.T.E.

Εμμανουήλ Δρακάκης, Αντιπρύτανης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης

Μαριάννα Δημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου

Δρ. Στέλλα Μανδαλάκη, Προϊσταμένη Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου

Ειρήνη Στρατάκη, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ

Εμμανουήλ Πατεράκης, Εκπρόσωπος Ιατρικού Συλλόγου

Καλαθάκη Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Καλλιόπη Βελώνια, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Κορίνα Μηλιαράκη, Επιχειρηματίας

Κωνσταντίνος Μοχιανάκης, Διευθυντής Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου

Μαρία Φουντουλάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς Δήμου Ηρακλείου

 

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή


Τι είναι η πόλη που μαθαίνει;

Μια Πόλη που μαθαίνει προωθεί τη δια βίου μάθηση για όλους. Η UNESCO ορίζει την πόλη που μαθαίνει ως εξής:

 • κινητοποιεί αποτελεσματικά όλους τους πόρους της κοινωνίας σε όλους τους τομείς για την προώθηση της συμμετοχικής μάθησης από τη βασική ως την ανώτερη εκπαίδευση
 • αναζωογονεί τη μάθηση στις οικογένειες και τις κοινότητες
 • διευκολύνει την εκμάθηση και προωθεί την επιμόρφωση στο χώρο εργασίας.
 • επεκτείνει τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης
 • βελτιώνει την ποιότητα και την αριστεία της μάθησης και
 • προωθεί μια κουλτούρα μάθησης καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής (Δια Βίου Μάθησης).

Με αυτόν τον τρόπο, η πόλη ενισχύει την ατομική ενδυνάμωση, την κοινωνική ένταξη, την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτιστική ευημερία και την αειφόρο ανάπτυξη.

 

Από τη συνέντευξη τύπου

 

Το παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν (GNLC) της UNESCO

Το Παγκόσμιο Δίκτυο «Πόλεων που μαθαίνουν» της UNESCO είναι ένα διεθνές δίκτυο που φιλοδοξεί να παρέχει έμπνευση, τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές στις πόλεις-μέλη του. Οι «Πόλεις που μαθαίνουν» σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους δύναται να ωφεληθούν σημαντικά μέσω της ανταλλαγής ιδεών με άλλες πόλεις, καθώς ενδεχόμενες λύσεις για ζητήματα που προκύπτουν κατά την πορεία μπορεί να έχουν ήδη εντοπιστεί και εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις.

Το GNLC της UNESCO υποστηρίζει και βελτιώνει τις πρακτικές της διά βίου μάθησης σε διάφορες πόλεις του κόσμου:

 • προωθώντας τον διάλογο και την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των πόλεων μελών. - σφυρηλατώντας
 • στενούς δεσμούς,
 • προωθώντας συνεργασίες,
 • παρέχοντας δυνατότητες ανάπτυξης,
 • αναπτύσσοντας μηχανισμούς για την ενθάρρυνση και την αναγνώριση της προόδου που συντελείται στη δημιουργία πόλεων που μαθαίνουν.

(Πηγές: https://el.wikipedia.org/wiki/Πόλη_που_μαθαίνει http://uil.unesco.org/lifelong-learning/learning-cities )

Πριν από τρία χρόνια ο Δήμος Ηρακλείου, με την συμβολή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco, έγινε μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της Unesco για τις «Πόλεις που Μαθαίνουν», κινητοποιώντας την τοπική κοινωνία να στραφεί προς στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της, στην προώθηση ευκαιριών μάθησης και εξέλιξης των πολιτών – ανεξαρτήτως ηλικίας, οικονομικής καταστάσεως, και τόπου προελεύσεως.

Φέτος, ο Δήμος Ηρακλείου είναι μία από τις 10 Πόλεις του Δικτύου που έλαβαν το Βραβείο «Unesco Learning City Award 2019». Βραβείο που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, ουσιαστική εγκαρδίωση και προτροπή για εξακολούθηση των προσπαθειών μας στον χώρο της Δια Βίου Μάθησης.

 

Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή

 

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο και το πρόγραμμα του συνεδρίου


«Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης»

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE