inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ ΟΔΟΝ» 2021 για την υλοποίηση Φυσικών Δράσεων

 

Ηράκλειο 3 Μαρτίου 2021

Α.Π. 19336/2021

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:3 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ ΟΔΟΝ»  2021

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

 

Οι πάντα πρόθυμες και αποτελεσματικές ομάδες εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου, δημιούργησαν το εξαιρετικό φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ οδόν», με έμπνευση και όραμα. Κάθε χρόνο, κατάφερναν να μετατρέπουν ολόκληρη την πόλη σε μια χαρούμενη σκηνή, με εκδηλώσεις, που κάλυπταν όλα τα είδη της τέχνης. Για τέσσερις ημέρες η πόλη και η περιφέρεια του Δήμου μας γίνονταν ένα ανοιχτό καλλιτεχνικό εργαστήρι, το οποίο περιλάμβανε όλα τα είδη τέχνης. Μουσική, χορό, ζωγραφική, κόσμημα, χειροτεχνία, θέατρο, παντομίμα κ.α. Στόχος μας ήταν να προσελκύουμε καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο, ώστε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ να γίνουν ανταλλαγές πρακτικής και ιδεών, να γνωρίσουν οι ξένοι τη δική μας καλλιτεχνική παραγωγή και οι ντόπιοι καλλιτέχνες  τον τρόπο εργασίας και τις πρακτικές των ξένων. Αυτό το ανοιχτό καλλιτεχνικό εργαστήρι –εκτός από όσους συμμετείχαν ως καλλιτέχνες- αποτελούσε αφορμή να δεχθεί ο Δήμος μας επισκέπτες. H τεράστια επιτυχία του, αποδεικνύεται τόσο από τη συμμετοχή του κόσμου, όσο και από τις αιτήσεις συμμετοχής των καλλιτεχνών, όλων των ειδικοτήτων. Τραγούδι, χορός, εικαστικά, θέατρο, τίποτα δεν έλειπε από αυτή τη γιορτή. Δυστυχώς, τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας μας απαγόρευσαν τις ζωντανές δράσεις για το 2020. Καταφέραμε όμως να τις πραγματοποιήσουμε διαδικτυακά, εντάσσοντας τις στο κανάλι πολιτισμού, Heraklionartsandculture, που λειτουργεί από τον Μάρτιο του περασμένου χρόνου. Για το 2021 ελπίζομε, ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, παράλληλα με την ένταξη δράσεων του φεστιβάλ στο διαδικτυακό κανάλι θα γίνει προσπάθεια ανάπτυξης φυσικών εκδηλώσεων για το 2021.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της συνέχισης των πρωτοβουλιών ανάπτυξης της φυσικής παρουσίας εκδηλώσεων, αλλά και του ψηφιακού πολιτισμού για  την ενίσχυση της καλλιτεχνικής παραγωγής απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων υλοποίησης εικαστικών δράσεων πολιτισμού, που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2021 και θα υλοποιηθούν αποκλειστικά με φυσική ανάπτυξη, σε περίπτωση που οι συνθήκες υγειονομικής κρίσης και οι σχετικές διατάξεις το επιτρέψουν.

  • Προτάσεις από καλλιτέχνες που δεν διαθέτουν τις προϋποθέσεις για έκδοση τιμολογίου, δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι τις 31/3/2021 το αίτημά τους ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/4xSKLxqhMu4cyi4k7

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση από μέρους των ενδιαφερομένων να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την υποβολή του αιτήματός τους. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την έγκριση της πρότασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση έγγραφης άδειας παραχώρησης του έργου από τον κύριο και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού.  Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση αξίωσης για πνευματικά δικαιώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής του αιτήματος της καλλιτεχνικής πρότασης. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασής τους θα πρέπει να αποστείλουν email στο heraklionarts@gmail.com ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα της γραμματείας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και εντός των ωρών 10:00 πμ-12:00μμ.  στα τηλέφωνα 2813-409454/256.

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης κάθε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι κατηγορίες δαπανών θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση ανάλογα με το πλήθος, την ποικιλία και την ποιότητα των δράσεων, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη χρονική διάρκεια και τη γενική αξιολόγηση της πρότασης. 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο φορέας προβεί μονομερώς σε αλλαγές χωρίς να ακολουθήσει τα ως άνω αναφερόμενα, ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης ή και ακύρωσης της συμμετοχής, καθώς επίσης και επανεξέτασης του συνολικού ποσού αγοράς της.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και έως ότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων προτάσεων, δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα για αντικατάσταση στα επισυναπτόμενα αρχεία των υποβληθέντων προτάσεων ούτε και καμία αλλαγή στην ηλεκτρονική φόρμα κατάθεσής του.

Η περίοδος υλοποίησης του Φεστιβάλ προγραμματίζεται για την θερινή περίοδο του 2021 και σε κάθε περίπτωση έπειτα από την απαραίτητη διοικητική διαδικασία και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Προτεραιότητες Αντιδημαρχίας Πολιτισμού

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού σε ότι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων θέτει τις εξής προτεραιότητες:

ü  Η ανάδειξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της κουλτούρας της Κρήτης.

ü  Η ανάδειξη της εικαστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και χειροτεχνίας.

ü  Η καλλιτεχνική αναβάθμιση των χωριών της ενδοχώρας

ü  Η ανάδειξη της εθελοντικής προσφοράς

ü  Η ενίσχυση της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης των πολιτών απέναντι στην πόλη τους.

ü  Την προστασία της ανάδειξης της διατήρησης και της αύξησης του κύρους της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας.  

ü  Τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη μέσα από τη διασύνδεση του πολιτισμού με τις τοπικές κοινότητες, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.

ü  Την παροχή δωρεάν αγαθών και υπηρεσιών πολιτισμού στο κοινό

ü  Την ενεργοποίηση και συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στις δράσεις του φορέα για την προσέλκυση χορηγιών και περαιτέρω διάθεση πόρων σε παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων.

ü  Την ενίσχυση της απασχόλησης του καλλιτεχνικού δυναμικού του τόπου.

ü  Την ανάπτυξη του πολιτιστικού πλουραλισμού σε επίπεδο παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος.

Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων:

  1. Το ποιοτικό επίπεδο, το επεξεργασμένο σκεπτικό τεκμηρίωσης, το πολιτισμικό, καλλιτεχνικό και δημιουργικό όραμα και οι στόχοι των υποψηφίων.
  2. Η επαρκής ανάπτυξη και η σαφήνεια της πρότασης, ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής, η στρατηγική προβολής της δράσης και η σύνδεση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
  3. Η πρωτοποριακή και ερευνητική καλλιτεχνική εργασία, η ενασχόληση με πειραματικές ή/και νέες μορφές τέχνης για τον εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής δημιουργίας με νέους τρόπους ερμηνείας και ανάπτυξης εκφραστικών μέσων.
  4. Η πρωτοτυπία της πρότασης.
  5. Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός.
  6. Η στόχευση στην ανάπτυξη νέου κοινού και σε αποκλεισμένες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες- θύματα διακρίσεων, για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό με κατάλληλη σύγχρονη θεματική στόχευση και μέθοδο.
  7. Η ενίσχυση φορέων που φέρνουν σε επαφή και συνεργασία δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους.
  8. Η δυνατότητα της πρότασης να ενισχύσει τον προβληματισμό, το διάλογο και τη συμμετοχή του κοινού.
  9. Η τήρηση ισόρροπης συμμετοχής των φύλων στους συντελεστές των εκδηλώσεων. 

10.  Οι συνεργασίες ανάμεσα στα μέλη της τοπικής κοινότητας και ο βαθμός ένταξης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των τοπικών αρχών.

11.  Η τοπική παραγωγική και οικονομική αναζωογόνηση και συμβολή στην απασχόληση (δημιουργία θέσεων εργασίας).

12.  Η δυνατότητα σύνδεσης με την τουριστική ανάπτυξη.

 

Διαδικασία

1. Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Εθελοντισμού, η οποία θα μελετήσει τις προτάσεις και θα τις κατατάξει λαμβάνοντας υπόψιν της τις παραμέτρους, τους σκοπούς και τους στόχους που έχουν τεθεί από τη Δημοτική αρχή για την επίτευξη του έργου, που επιτελείται στον Τομέα του Πολιτισμού.

2. Θα εξεταστούν αυστηρά και μόνο οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα εξεταστούν.

3. Οι φορείς που θα επιλεγούν μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα ενημερωθούν για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.  Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση του εγκριθέν ποσού του συνόλου των υπό υλοποίηση ψηφιακών προιόντων, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σχετικά με τις προθεσμίες για τις από μέρους τους ενέργειες σχετικά με την διοικητική διαδικασία και την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

4. Οι Φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα ενημερώνονται σε κάθε στάδιο αυτής (ανακοίνωση αποτελεσμάτων, εγκριθέν ποσό κ.α.) μέσω του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

5. Οι Φορείς των οποίων οι προτάσεις συμβασιοποιηθούν και όσον αφορά το πρακτικό μέρος υλοποίησης των προτάσεων τους (χωροθέτηση, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) θα επικοινωνούν με το Γραφείο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο email heraklionarts@gmail.com και στα τηλέφωνα 2813-409454/256, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Οι επιχορηγούμενοι οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά.

7. Τέλος, οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι ο Φορέας παραγωγής του παραγόμενου πολιτιστικού αγαθού είναι ο Δήμος Ηρακλείου. 

8. Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση. Ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι η παραγωγή ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου και απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει, παραχώρησή της από τον δημιουργό. Τυχόν παράβαση αυτού του όρου, επισύρει δικαιώματα αποζημίωσης του Δήμου κατά του δημιουργού.

 

 

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Εθελοντισμού

 

Αριστέα Τ. Πλεύρη

 

 

 

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE