inner image

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2021 για το Heraklion Arts & Culture

 

Ηράκλειο 3 Μαρτίου 2021

Α.Π. 19310/2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: 1

 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟ 

Heraklion Arts & Culture.

 

Η πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου το 2020 να δημιουργήσει το διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού, είχε δύο στόχους : Την προσφορά στο κοινό ποιοτικών εκδηλώσεων και την υποστήριξη των καλλιτεχνών. Στους λίγους μήνες της λειτουργίας του, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε, πως η επιτυχία του ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ξεκινήσαμε με τη φιλοδοξία να γίνει διεθνές και γι΄ αυτό το κάναμε εξ’ αρχής δίγλωσσο. Λαμβάνομε θετικά σχόλια από όλον τον κόσμο [Αμερική, Αυστραλία, και φυσικά από την Ευρώπη και την Ελλάδα]. Εκτός από την ικανοποίηση που μας προσφέρει αυτή η διαπίστωση, μας δημιουργεί και την υποχρέωση να συνεχίσομε με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές. Στις πρώτες εβδομήντα δύο προβολές που θα κλείσουν τον πρώτο κύκλο, έχουν ήδη απασχοληθεί πάνω από τριακόσιοι καλλιτέχνες [στη συντριπτική πλειοψηφία τους Κρήτες] και  διακόσιοι πενήντα περίπου τεχνικοί. Ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, ένα στοίχημα, που εν τέλει το κερδίσαμε. Καθώς δεν υπήρχε προηγούμενο, έπρεπε να τεθούν εξ΄αρχής στέρεες βάσεις για τη λειτουργία του. Ευτυχώς το αποτέλεσμα μας δικαιώνει και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που πλέον διαθέτουμε.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο της συνέχισης των πρωτοβουλιών ανάπτυξης του ψηφιακού πολιτισμού και την ενίσχυση της καλλιτεχνικής παραγωγής και πρόσβασης, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων υλοποίησης ψηφιακών εκδηλώσεων και δράσεων πολιτισμού που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια του έτους 2021 και θα προβληθούν αποκλειστικά από το επίσημο διαδικτυακό κανάλι πολιτισμού του φορέα Heraklion Arts & Culture.

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά προτάσεις για δράσεις που εντάσσονται στις Ζώνες Θέασης που έχουν αναπτυχθεί στο εν λόγω ψηφιακό μέσο και είναι:

Ζώνη Θέασης: Φώτα, αυλαία, πάμε… (Συμπεριλαμβάνει συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών και ενδιαφέροντα θεατρικά έργα).

Ζώνη Θέασης: Το κελί του καλλιτέχνη. (Ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις που «κοινοποιούν» τις σκέψεις των ανθρώπων που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην τέχνη καθώς, καλλιτεχνικά ψηφιακά εργαστήρια, παρουσιάσεις σχετικές με διαφορετικά είδη τέχνης).

Ζώνη Θέασης: Τη γλώσσα μου έδωσαν Ελληνική. (Αναγνώσεις και αξιόλογα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας, ποίηση, θεατρικά αναλόγια , αφηγήσεις κλπ).

Ζώνη Θέασης: Έλα να σου δείξω κάτι…  (Ξεναγήσεις σε σημαντικά ιστορικά σημεία της πόλης και της υπαίθρου, ντοκιμαντέρ, ιστορικές αφηγήσεις κλπ).

Ζώνη Θέασης: Κόκκινη κλωστή δεμένη (που θα λύσει τους κόμπους της και οι μικροί μας φίλοι θα πιάσουν την άκρη για να φτάσουν μέχρι τον κόσμο του μύθου και της παράδοσης).

Ζώνη Θέασης: «Οι θησαυροί της Βικελαίας» ( η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά αυτή τη θεματική).

Η παρούσα πρόσκληση δεν αφορά:

 • Προτάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί ή θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 • Προτάσεις που έχουν ήδη παρουσιαστεί σε δια ζώσης ανάπτυξη κατά το παρελθόν ή θα παρουσιαστούν σε φυσική ανάπτυξη κατά το τρέχον έτος.
 • Προτάσεις από καλλιτέχνες και καλλιτεχνικά σχήματα, που δεν διαθέτουν τις προϋποθέσεις για έκδοση τιμολογίου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν μέχρι τις 31/3/2021 το αίτημά τους ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://forms.gle/RTg5WiiHpT7PZemy6

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση από μέρους των ενδιαφερομένων να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, κατά την υποβολή του αιτήματός τους. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εκκαθάριση της δαπάνης από την αρμόδια υπηρεσία.

Μετά την έγκριση της πρότασης,  ο ανάδοχος υποχρεούται στην προσκόμιση έγγραφης άδειας παραχώρησης του έργου από τον κύριο και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού.  Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση αξίωσης για πνευματικά δικαιώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαβάζουν προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής του αιτήματος της καλλιτεχνικής πρότασης. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασής τους, θα πρέπει να αποστείλουν email στο heraklionarts@gmail.com ή να απευθύνονται στα τηλέφωνα της γραμματείας της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και εντός των ωρών 10:00 πμ-12:00μμ.  στα τηλέφωνα 2813-409454/256.

Επισημαίνεται, ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης κάθε ενδιαφερόμενος φορέας έχει τη δυνατότητα υποβολής ενός αιτήματος ανά θεματική Ζώνη Θέασης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι κατηγορίες δαπανών θα διαμορφώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με το πλήθος, την ποικιλία και την ποιότητα των δράσεων, τον αριθμό των συμμετεχόντων, τη χρονική διάρκεια και τη γενική αξιολόγηση της πρότασης. 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση που ο φορέας προβεί μονομερώς σε αλλαγές χωρίς να ακολουθήσει τα ως άνω αναφερόμενα, ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης ή και ακύρωσης της συμμετοχής, καθώς επίσης και επανεξέτασης του συνολικού ποσού αγοράς της.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας, με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και έως ότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων προτάσεων, δεν θα γίνει δεκτό κανένα αίτημα για αντικατάσταση στα επισυναπτόμενα αρχεία των υποβληθέντων προτάσεων ούτε και καμία αλλαγή στην ηλεκτρονική φόρμα κατάθεσής του.

Η περίοδος υλοποίησης και παράδοσης του ψηφιακού υλικού – παραδοτέου των εγκεκριμένων προτάσεων θα έχει αρχή της την άνοιξη του 2021 και σε κάθε περίπτωση έπειτα από την απαραίτητη διοικητική διαδικασία και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, και λήξη αυστηρά την 10/10/2021.

Προτεραιότητες Αντιδημαρχίας Πολιτισμού

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού θέτει τις εξής προτεραιότητες:

ü  Την προστασία την ανάδειξη την διατήρηση και της αύξηση του κύρους της πολιτισμικής κληρονομιάς και ταυτότητας, μέσα από τα νέα ψηφιακά μέσα.

ü  Την ανάδειξη και στήριξη των ντόπιων καλλιτεχνών και την παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων και αγαθών.

ü   Τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, μέσα από τη διασύνδεση του πολιτισμού με τις τοπικές κοινότητες, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.

ü  Την παροχή αγαθών και υπηρεσιών πολιτισμού στο κοινό, που δεν έχει την δυνατότητα φυσικής πρόσβασης σε αυτό.

ü  Την ενεργοποίηση και συμμετοχή του επιχειρηματικού κόσμου στις δράσεις του φορέα για την προσέλκυση χορηγιών και περαιτέρω διάθεση πόρων σε παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων.

ü  Η δημιουργία προϋποθέσεων και υποδομών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη μελλοντική βιωσιμότητα του ψηφιακού πολιτισμού

ü   Την ενίσχυση της απασχόλησης του καλλιτεχνικού δυναμικού του τόπου αλλά και ολόκληρης της αγοράς εργασίας, που ειδικεύεται σε οπτικοακουστικά μέσα και υπηρεσίες.

ü  Την ανάπτυξη του πολιτιστικού πλουραλισμού σε επίπεδο παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος αλλά και σε δωρεάν διαμοιρασμό προς όλους.

Κριτήρια Αξιολόγησης Προτάσεων:

 1. Το ποιοτικό επίπεδο, το επεξεργασμένο σκεπτικό τεκμηρίωσης, το πολιτισμικό, καλλιτεχνικό και δημιουργικό όραμα και οι στόχοι των υποψηφίων.
 2. Η επαρκής ανάπτυξη και η σαφήνεια της πρότασης, ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός της παραγωγής, η στρατηγική προβολής της δράσης και η σύνδεση με το κοινό στο οποίο απευθύνεται.
 3. Η πρωτοποριακή και ερευνητική καλλιτεχνική εργασία, η ενασχόληση με πειραματικές ή/και νέες μορφές τέχνης για τον εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής δημιουργίας με νέους τρόπους ερμηνείας και ανάπτυξης εκφραστικών μέσων.
 4. Η πρωτοτυπία της πρότασης.
 5. Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός.
 6. Η στόχευση στην ανάπτυξη νέου κοινού και σε αποκλεισμένες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες- θύματα διακρίσεων, για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό με κατάλληλη σύγχρονη θεματική στόχευση και μέθοδο.
 7. Η ενίσχυση φορέων που φέρνουν σε επαφή και συνεργασία δημιουργούς από διαφορετικούς χώρους.
 8. Η δυνατότητα της πρότασης να ενισχύσει τον προβληματισμό, το διάλογο και τη συμμετοχή του κοινού.
 9. Οι συνεργασίες ανάμεσα στα μέλη της τοπικής κοινότητας και ο βαθμός ένταξης στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των τοπικών αρχών.

10.  Η τοπική παραγωγική και οικονομική αναζωογόνηση και συμβολή στην απασχόληση (δημιουργία θέσεων εργασίας).

11.  Η δυνατότητα σύνδεσης με την τουριστική ανάπτυξη.

Διαδικασία

1. Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Εθελοντισμού, η οποία θα μελετήσει τις προτάσεις και θα τις κατατάξει λαμβάνοντας υπόψιν της τις παραμέτρους, τους σκοπούς και τους στόχους που έχουν τεθεί από τη Δημοτική αρχή για την επίτευξη του έργου που επιτελείται στον Τομέα του Πολιτισμού.

2. Θα εξεταστούν αυστηρά και μόνο οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Προτάσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά και βρίσκονται σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, κατά τη λήξη της προθεσμίας, δε θα εξεταστούν.

3. Οι φορείς που θα επιλεγούν μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων θα ενημερωθούν για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας από το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.  Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης που αφορά στη δέσμευση του εγκριθέντος ποσού του συνόλου των υπό υλοποίηση ψηφιακών προιόντων, θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σχετικά με τις προθεσμίες για τις από μέρους τους ενέργειες σχετικά με την διοικητική διαδικασία και την ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

4. Οι Φορείς που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα ενημερώνονται σε κάθε στάδιο αυτής (ανακοίνωση αποτελεσμάτων, εγκριθέν ποσό κ.α.) μέσω του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου.

5. Οι Φορείς των οποίων οι προτάσεις συμβασιοποιηθούν και όσον αφορά το πρακτικό μέρος υλοποίησης των προτάσεων τους (χωροθέτηση, τεχνικές προδιαγραφές ψηφιακών αρχείων κλπ) θα επικοινωνούν με το Γραφείο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού στο email heraklionarts@gmail.com και στα τηλέφωνα 2813-409454/256, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Οι ανάδοχοι οφείλουν να υλοποιήσουν τις προτάσεις τους όσο το δυνατόν πιο πιστά.

7. Τέλος, οφείλουν να αναγράφουν σε όλο το υλικό προώθησης και επικοινωνίας τους ότι ο Φορέας παραγωγής του παραγόμενου πολιτιστικού αγαθού είναι ο Δήμος Ηρακλείου. 

8. Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση. Ρητώς συμφωνείται και γίνεται αποδεκτό από τα συμβαλλόμενα μέρη, ότι η παραγωγή ανήκει στον Δήμο Ηρακλείου και απαγορεύεται η εν όλω ή εν μέρει, παραχώρησή της από τον δημιουργό. Τυχόν παράβαση αυτού του όρου, επισύρει δικαιώματα αποζημίωσης του Δήμου κατά του δημιουργού.

 

 

 

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Εθελοντισμού

 

Αριστέα Τ. Πλεύρη

 

Πολιτική Χρήσης Cookies

Το site heraklion.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. Πολιτική Χρήσης Cookies

CLOSE