Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ &  ΜΑΙΟΥ 2017» , όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Δευτέρα 20  Μαρτίου 2017, και ώρα 14:30  (κατάθεση φακέλων μέχρι τις 13:00 στην γραμματεία της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ)  στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2017». Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 500 μεταλλικών βιβλιοστατών

Ο Δήμος Ηρακλείου-Βικελαία Βιβλιοθήκη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια 500 μεταλλικών βιβλιοστατών, οι οποίοι θα χρησιμεύσουν στη στήριξη των βιβλίων τα οποία είναι τοποθετημένα στα ράφια, συνολικού κόστους 1.475,60 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ για Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές .

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια συνταγολόγιων στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια συνταγολόγιων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για παροχή εργασιών ταχυμεταφορών στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή εργασιών  ταχυμεταφορών στην Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση για συγκρότηση ομάδων καταγραφής επικινδύνων κατασκευών στην Παλιά Πόλη

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να συγκροτήσει τις τέσσερις (4) διμελείς «Ομάδες Έρευνας και Καταγραφής Πεδίου» της ΟΕΕ υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ΤΕΕ/ΤΑΚ – Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για την πράξη: «Αναβάθμιση αξιόλογου
Οικιστικού και Μνημειακού Αποθέματος του Δ. Ηρακλείου», όπως περιγράφεται στις Γενικές Προδιαγραφές και Πλαίσιο (βλ. παρ. 4β και 5.Γ, σελ. 5-7).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΔΟΠΑΦΜΑΗ για Συντήρηση Ανελκυστήρων 2017

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ  ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ  ΔΟΠΑΦΜΑΗ 2017»: :  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Διαιτητών - Κριτών - Ιατρών Εργασιακών Τουρνουά 2017

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής του συνόλου των ειδών της κάθε ΟΜΑΔΑΣ τιμολογίου
προσφοράς προϋπολογισμού δαπάνης 54.460.00 € με το Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΦΜΑΗ έτους 2017 με Κ.Α : 00-6131.002 με τίτλο: «Υπηρεσίες ΔΙΑΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ» για το 6Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ 2017, 6Ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2017 και 6ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2017, που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το έτος 2017.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος της ΔΕΠΤΑΗ για σύνταξη και κατάθεση προσφορών ασφαλιστηρίου

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για «Σύνταξη και κατάθεση προσφορών ασφαλιστηρίου για αστική ευθύνη, ατυχήματα, βανδαλισμούς, ακραία καιρικά φαινόμενα, πολιτικούς κινδύνους και πυρασφάλεια στο κατάστημα ΜΑΡΙΝΑ Café και για σύνταξη και κατάθεση προσφορών ασφαλιστηρίου για ατυχήματα, βανδαλισμούς και πυρασφάλεια στο κυλικείο ΚΤΕΛ της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους όρους που αναφέρονται παραπάνω.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προμήθειας φωτοτυπικου χαρτιού στην Κοινωφελή Επιχείρηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια φωτοτυπικου χαρτιού στην Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εποχιακών ανθό φυτών

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια εποχιακών ανθό φυτών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στεφανιών για τις εθνικές επετείους

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προµήθεια στεφανιών για τις εθνικές επετείους και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ( χαρτί Α4 & Α3)

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει  συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά είδος για την προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ( χαρτί Α4 & Α3) για τις Δ/νσεις του Δήμου Ηρακλείου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Διαμονής για τις ανάγκες εκδήλωσης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Υπηρεσία : ΔΙΑΜΟΝΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης: «2  ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ 2017»  και «3 ΔΙΕΘΝΕΣ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2017  » συνολικού κόστους  2946,59€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ για την προμήθεια Καρέκλες Γραφείου

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ συνολικού ενδεικτικού κόστους 2592,84 2592,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Προµήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προµήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Ηρακλείου

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για  την  «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ – ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΠΡΙΛΙΟΥ – ΜΑΙΟΥ 2017» , όπως παρουσιάζεται  στο επισυναπτόμενο μέχρι την  Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017  και ώρα 13:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο-Θύρα 1, Διοίκηση με ένδειξη στο φάκελο «Μίσθωση κυλικείων Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου για εκδηλώσεις  Ιουνίου-Ιουλίου  2016» ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα στις 14:00.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια & τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, για την δημιουργία 10 διακεκριμένων θέσεων στάθμευσης στο παρκινγκ του αεροδρομίου », για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 12499,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Κινητά κιγκλιδώματα-περιφράξεις»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Κινητά κιγκλιδώματα -  περιφράξεις », για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  συνολικού ενδεικτικού κόστους 19195,20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συντήρησης χλοοτάπητα βοηθητικού γηπέδου Παγκρητίου Σταδίου

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά  για την  ¨ΔΙΕΤΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ¨,   όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 Φεβρουαρίου 2017  ώρα 12:30 (ώρα αξιολόγησης προσφορών 15:00 την ίδια ημέρα)  στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, (Σπύρου Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο, Περιοχή Λίντο, 2810 264566)  και με την ένδειξη ¨ΔΙΕΤΗΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ¨.

Πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων συνεργασίας για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΤΑΗ

Στα πλαίσια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Πολύκεντρο Νεολαίας, καφέ – Μαρίνα, Γέρο – Πλάτανος, Αναψυκτήριο Όαση, Πλάζ Καρτερού), παρακαλούμε πιστοποιημένα και νομίμως υφιστάμενοι φορείς που κατέχουν τις νόμιμες αδειοδοτήσεις και τις πιστοποιήσεις), να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην εταιρεία μας για :

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλίων - κυπέλων για την Καστρινή Αποκριά 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλίων-κυπέλων  στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς 2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια αντιανεμικών μπουφάν για την Καστρινή Αποκριά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια αντιανεμικών μπουφάν στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς 2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτικών στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια εκτυπωτικών στα πλαίσια της Καστρινής Αποκριάς 2017

Προμήθεια Γραφίτη και Μελανιών για εκτυπωτές

Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ (TONER) ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΔΑΚΗ¨ όπως παρουσιάζεται στα επισυναπτόμενο έντυπο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, το αργότερο μέχρι την ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 και ώρα 13:00 (αποσφράγιση προσφορών 14:00 την ίδια ημέρα) στην γραμματεία διοίκησης της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για επισκευή όψεων 6ου, 9ου και 11ου Γυμνασίων Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Επισκευή όψεων 6ου,9ου,και 11ου Γυμνασίων  Δήμου Ηρακλείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καρεκλών για τη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ συνολικού ενδεικτικού κόστους 2592,84 2592,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση για προμήθεια Συστήματος Παρακολούθησης χώρων της ακτής Καρτερού

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΠΤΑΗ  Α.Ε. ΟΤΑ

Τίτλος έργου, Προϋπολογισμός: «OIKONOMIKΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ», προϋπολογισμού 3.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Προδιαγραφές: Σύστημα παρακολούθησης, καταγραφικό, ειδικές κάμερες, καλώδια και τεχνική υποστήριξη.

Κριτήρια: Συμφερότερη προσφορά

Τόπος παράδοσης προσφορών: ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ, Πλαστήρα και Ρωμανού, (Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτίριο Ε), Τ.Κ. 71201, 1ος όροφος - Τμήμα Πρωτοκόλλου (Τηλ. 2810 241950, 2810229618).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 31/01/2017 και ώρα λήξης 12:00

Υπεύθυνος για πληροφορίες: Σουγιάς Κώστας 6944359589

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου των 13ου & 42ου Δ.Σ.Η.

To Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του σχ. συγκροτήματος των 13ου & 42ου Δημοτικών Σχολείων Ηρακλείου (Κανάρη 40, Κατσαμπάς, Ηράκλειο)

2η Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης για την πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία

Ύστερα από ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια Καφέ για τα καταστήματα της ΔΕΠΤΑΗ

Η Επιτροπή Προμηθειών της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προκειμένου να προβεί στην προμήθεια Καφέ (Ελληνικό, Γαλλικό, Στιγμιαίο), καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να καταθέσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 31/01/2017 και ώρα 14.00 στα γραφεία της, οδός Λ.Πλαστήρα & Ρωμανού,  στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, Κτήριο Ε, 1ος όροφος ιδιοχείρως.

Συλλογή προσφορών για την κατασκευή επίπλου υποδοχής και προμήθειας τραπεζοκαθισμάτων

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών για την κατασκευή επίπλου υποδοχής – μπαρ και προμήθειας τραπεζοκαθισμάτων στο «ΜΑΡΙΝΑ» café, με απευθείας ανάθεση και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει την προσφορά του.

Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης μελέτης για την πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία

Aνακοίνωση για τον διαγωνισμό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:  «Μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας & ανασχεδιασμού του κτιριακού συγκροτήματος της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου»

Συλλογή προφορών για την προμήθεια Αναλώσιμα Είδη / Μελάνια Εκτυπωτών για τη ΔΕΠΑΝΑΛ

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ/ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. συνολικού ενδεικτικού κόστους 6932,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.