Συλλογή προσφορών για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για χρώματα και λοιπά υλικά

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού χρωμάτων και λοιπών υλικών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Ξυλείας

προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες Πολιτιστικών εκδηλώσεων της ΔΗΚΕΗ

Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς (ΑΜΕΑ)

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί «ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑIΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (ΑΜΕΑ) από το έργο αυτεπιστασίας με τίτλο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ μετά από συλλογή προσφορών,  και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν  σχετικές κλειστές  προσφορές

Διακήρυξη διαγωνισμού:«Επιδιόρθωση αρμών διαστολής στις δυτικές κερκίδες του Παγκ. Σταδίου»

Ο πρόεδρος της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ διακηρύσσει την προκήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της υπηρεσίας με αντικείμενο «Επιδιόρθωση αρμών διαστολή στις δυτικές κερκίδες του Παγκρήτιου Σταδίου» για τις ανάγκες αναβάθμισης του εξοπλισμού του Παγκρητίου Σταδίου.

Διακήρυξη διαγωνισμού:«Επαναφορτιζόμενων Μπαταριών για τα Ηλεκτροκίνητα οχήματα των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου»

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 43/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για την προμήθεια «Επαναφορτιζόμενων Μπαταριών για τα Ηλεκτροκίνητα οχήματα των Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων Ηρακλείου».

Προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης  σχέσης ποιότητας - τιμής   προϋπολογισμού δαπάνης (Ολογράφως/ αριθμητικά) δέκα οκτώ χιλιάδων 18.000,00 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). Το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης είναι η προμήθεια  Ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου, το οποίο θα καλύψει τις ανάγκες, της Δημοτικής Αστυνομίας.  

Διακήρυξη Διαγωνισμού Ξύλινων οικίσκων

Διακήρυξη διαγωνισμού ξύλινων οικίσκων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου

Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου μέχρι 10m3 και ενός απορριμματοφόρου μέχρι 6m3

.Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό  για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου μέχρι 10m3 και ενός απορριμματοφόρου μέχρι 6m3 » με  κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει κριτηρίων

Διακήρυξη ανάδειξης αναδόχου για τη «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου»

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την υπηρεσία «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου».

Διαγωνισμός για την ανακατασκευή Παιδικής Χαράς στη συμβολή των οδών Ικάρου & Κανάρη

1.Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΚΑΡΟΥ &
ΚΑΝΑΡΗ, 0Ρ\/5 45112723-9 (εργασίες διαμόρφωσης τοπίου γιο παιχνιδιότοπους), με συνολικό προϋπολογισμό  252.032,51 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων για οχήματα και ενημερωτικών πινακίδων για κτίρια

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια αυτοκόλλητων ανακλαστικών λωρίδων σήμανσης & διακριτικών γνωρισμάτων για τα δημοτικά οχήματα και ενημερωτικών πινακίδων σήμανσης κτιρίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Συλλογή προσφορών για την προμήθεια φορτιστή-συντηρητή μπαταρίας γεννήτριας πρατηρίου καυσίμων & μικροεργαλείων χειρός

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια φορτιστή-συντηρητή μπαταρίας γεννήτριας πρατηρίου καυσίμων & μικροεργαλείων χειρός και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου σε διάφορα σημεία του δήμου μας.

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000, fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό   Ανοικτό  Δημόσιο διαγωνισμό  για την “ Εργασία ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Κ.Χ ΠΡΑΣΙΝΟΥ΄΄  με κριτήριο κατακύρωσης πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει  τιμή για το σύνολο της εργασίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης είναι 370.528,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Διαγωνισμός για τη μελέτη αποκατάστασης δημοτικού κτιρίου στην 25ης Αυγούστου αρ.3

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση του διώροφου δημοτικού κτιρίου στην οδό 25ης Αυγούστου αρ. 3, συνολικής επιφάνειας 340m2. H μελέτη περιλαμβάνει αρχιτεκτονική μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη περιβάλλοντος χώρου, γεωτεχνική μελέτη και έρευνα, εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος τεκμηρίωσης-διερεύνησης του φέροντος οργανισμού, στατική μελέτη αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και ανασχεδιασμού, Η/Μ μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου.

Προμήθεια ειδών ρουχισμού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος, για την «Ειδών ρουχισμού  ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»  συνολικού προϋπολογισμού 40.424,00€ με το Φ.Π.Α. 24% ).

Διαγωνισμός για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία τεκμηρίων της Β.Δ.Β

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «επιλογή αναδόχου για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon

Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Βασιλικής του Αγίου Μάρκου ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, CPVS 45215222-9 με συνολικό προϋπολογισμό 29.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Διαγωνισμός για την ανάπλαση Κ.Χ 121 Στη Νέα Αλικαρνασσό έναντι Κοιμητηρίου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ 121 ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΜΗΤΗΤΗΡΙΟΥ , CPVS 45112711-2 με συνολικό προϋπολογισμό 103.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Συντήρηση και επισκευή 'Σταδίου Ελευθερίας' στο τμήμα οδού Πυράνθου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ¨ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ¨ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΑΝΘΟΥ , CPVS 45212290-5 με συνολικό προϋπολογισμό 93.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Αναβολή προμήθειας υλικού συστημάτων ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου

Ανακοινώνουμε την αναβολή της προμήθειας «Προμήθεια υλικού για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης.», προκειμένου να ενσωματωθεί στην προμήθεια και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κλειστού συστήματος καμερών με τα υλικά που την συνοδεύουν.

Προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 45/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για την προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου».

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.