Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες Διαμονής για τις ανάγκες εκδήλωσης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Υπηρεσία : ΔΙΑΜΟΝΗ για τις ανάγκες της εκδήλωσης: «2  ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ 2017»  και «3 ΔΙΕΘΝΕΣ  ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 2017  » συνολικού κόστους  2946,59€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΔΕΠΑΝΑΛ για την προμήθεια Καρέκλες Γραφείου

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ συνολικού ενδεικτικού κόστους 2592,84 2592,84 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη καταλόγου της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Προµήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την προµήθεια φακέλων προπληρωμένου τέλους των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. 

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων συνεργασίας για τα καταστήματα εστίασης της ΔΕΠΤΑΗ

Στα πλαίσια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης της ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ (Πολύκεντρο Νεολαίας, καφέ – Μαρίνα, Γέρο – Πλάτανος, Αναψυκτήριο Όαση, Πλάζ Καρτερού), παρακαλούμε πιστοποιημένα και νομίμως υφιστάμενοι φορείς που κατέχουν τις νόμιμες αδειοδοτήσεις και τις πιστοποιήσεις), να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην εταιρεία μας για :

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.